Семинар „Българското земеделие в ЕС”

Семинар на тема „Българското земеделие в ЕС” ще се проведе на 10 и 11 юни 2006г. в Севлиево. Организатор е консорциум „Европейски образователни семинари”. На форума ще бъде представена информация относно новата земеделска политика в България в контекста на присъединяването на страната към ЕС. На семинара ще бъде представена в достъпна и разбираема форма Европейската Обща Селскостопанска Политика (ОСП) и нейното отражение в българската Стратегия за развитие на селските региони 2007 –2013 г. В достъпна и разбираема форма ще бъдат разгледани практическите аспекти напредстоящите промени в отрасъла, организацията на селско-стопанските пазари по подотрасли, изграждането и механизма нафункциониране на административната инфраструктура, прилагането наСхемата за единно плащане и адаптацията на българските фермерикъм нея.

Семинарът е предназначен за ръководители в частния сектор на всички нива,органи на местната власт,фирми и лица, занимаващи се с агробизнес, ръководители и специалисти отпроизводствени кооперации, браншови асоциации, преработвателнипредприятия, селско-стопански борсии др.Участниците ще получат учебник с подробно обяснение на всички нови пазарни механизми, режими и начини на плащания, влизащи в сила след присъединяването, както и CDс най-актуална информация за състоянието и тенденциите за развитие на отрасъл “Селско стопанство” у нас.

Лекторката доц. Лучия Илиева е специализирала “Управление на ЕС-програми и проекти” и “Европейски изисквания към бизнеса” в Брюксел и Виена. Тя има дългогодишния опит като международен бизнес-консултант по PHARE, САПАРД, LGI/OSI-Europe, програмите на OSF, GTZ, UNEP др.

Цена на участник, настанен в двойна стая в хотел „Севлиево Плаза” :315.00 лв. (с ДДС)

Цената включва: 1нощувка в двойна стая, 1закуска, 1 обяд, 1вечеря , 1 кафе-пауза, такса за обучение, учебни материали и сертификат.

Доплащане за единична стая – 25.00 лв

За участници в семинара без настаняване – 265.00лв.

За придружаващи лица (без участие в семинара с включени нощувка, закуска обяд и вечеря) – 100.00 лв.

Допълнителна нощувка на желаещите на 09.06.2006

Единична стая – 60.00 лв,

Двойна стая – 85.00 лв.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

1 ден:

12:00-13:30

Пристигане, настаняване и регистрация на участниците

13:30-15:30

1.Обща селско-стопанска политика (ОСП) и вътрешен пазар на ЕС: същност, основни елементи, предимства, регулиране на пазарите и схеми за директни плащания.

2.Основни договорености на България с ЕС/ по глава “Земеделие”

3.Стратегия за развитие на земеделието и селските региони 2007-2013 – цели и приоритети.

15:30-16:00

Кафе-пауза

16:00-18:00

4.Схема за плащания на единица площ (СПЕП) и схема за единно плащане (СЕП).

5.Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК) – принципи и начин на действие.

18:00-19:00

Дискусия и отговор на въпроси

19:30

Вечеря

2 ден

08:00 –09:00

Закуска

09:00-11:00

6. Пазарни механизми и режими на ОСП в растениевъдството:

  • сектор “полски култури”
  • сектор “плодове и зеленчуци”
  • сектор “вино и спиртни напитки”
  • сектор “тютюн”

7.Обща организация на пазара в животновъдството:

  • сектор “мляко и млечни продукти”
  • сектор “месо”
  • обща политика на рибарството в ЕС

11:00-11:30

Почивка – освобождаване на стаите

11:30-13:30

8.Споразумения и договорености в търговията със селско-стопански стоки

9.Политика на качеството в земеделието

10. Финална дискусия и отговор на въпроси

13:30- 14:30

Обяд и отпътуване на участниците

За заявки:

Туристическа агенция "ИВИС"- тел/факс 02/ 981-82-18 тел.02/9895112

E-mail: ivis@cablebg.net ivis@datacom.bg

За допълнителна информация по програмата на семинара :

Доц. Лучия Илиева - 0888/87-12-08

E-mail: limasol@consultant.bg

Заявки се приемат до 8 юни 2006 г. включително.

 
Публикувана: 31 Май 2006 г. 10:05:02
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини