Семинар „Българското земеделие в ЕС”

Семинар на тема „Българското земеделие в ЕС” ще се проведе на 10 и 11 юни 2006г. в Севлиево. Организатор е консорциум „Европейски образователни семинари”. На форума ще бъде представена информация относно новата земеделска политика в България в контекста на присъединяването на страната към ЕС. На семинара ще бъде представена в достъпна и разбираема форма Европейската Обща Селскостопанска Политика (ОСП) и нейното отражение в българската Стратегия за развитие на селските региони 2007 –2013 г. В достъпна и разбираема форма ще бъдат разгледани практическите аспекти напредстоящите промени в отрасъла, организацията на селско-стопанските пазари по подотрасли, изграждането и механизма нафункциониране на административната инфраструктура, прилагането наСхемата за единно плащане и адаптацията на българските фермерикъм нея.

Семинарът е предназначен за ръководители в частния сектор на всички нива,органи на местната власт,фирми и лица, занимаващи се с агробизнес, ръководители и специалисти отпроизводствени кооперации, браншови асоциации, преработвателнипредприятия, селско-стопански борсии др.Участниците ще получат учебник с подробно обяснение на всички нови пазарни механизми, режими и начини на плащания, влизащи в сила след присъединяването, както и CDс най-актуална информация за състоянието и тенденциите за развитие на отрасъл “Селско стопанство” у нас.

Лекторката доц. Лучия Илиева е специализирала “Управление на ЕС-програми и проекти” и “Европейски изисквания към бизнеса” в Брюксел и Виена. Тя има дългогодишния опит като международен бизнес-консултант по PHARE, САПАРД, LGI/OSI-Europe, програмите на OSF, GTZ, UNEP др.

Цена на участник, настанен в двойна стая в хотел „Севлиево Плаза” :315.00 лв. (с ДДС)

Цената включва: 1нощувка в двойна стая, 1закуска, 1 обяд, 1вечеря , 1 кафе-пауза, такса за обучение, учебни материали и сертификат.

Доплащане за единична стая – 25.00 лв

За участници в семинара без настаняване – 265.00лв.

За придружаващи лица (без участие в семинара с включени нощувка, закуска обяд и вечеря) – 100.00 лв.

Допълнителна нощувка на желаещите на 09.06.2006

Единична стая – 60.00 лв,

Двойна стая – 85.00 лв.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

1 ден:

12:00-13:30

Пристигане, настаняване и регистрация на участниците

13:30-15:30

1.Обща селско-стопанска политика (ОСП) и вътрешен пазар на ЕС: същност, основни елементи, предимства, регулиране на пазарите и схеми за директни плащания.

2.Основни договорености на България с ЕС/ по глава “Земеделие”

3.Стратегия за развитие на земеделието и селските региони 2007-2013 – цели и приоритети.

15:30-16:00

Кафе-пауза

16:00-18:00

4.Схема за плащания на единица площ (СПЕП) и схема за единно плащане (СЕП).

5.Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК) – принципи и начин на действие.

18:00-19:00

Дискусия и отговор на въпроси

19:30

Вечеря

2 ден

08:00 –09:00

Закуска

09:00-11:00

6. Пазарни механизми и режими на ОСП в растениевъдството:

  • сектор “полски култури”
  • сектор “плодове и зеленчуци”
  • сектор “вино и спиртни напитки”
  • сектор “тютюн”

7.Обща организация на пазара в животновъдството:

  • сектор “мляко и млечни продукти”
  • сектор “месо”
  • обща политика на рибарството в ЕС

11:00-11:30

Почивка – освобождаване на стаите

11:30-13:30

8.Споразумения и договорености в търговията със селско-стопански стоки

9.Политика на качеството в земеделието

10. Финална дискусия и отговор на въпроси

13:30- 14:30

Обяд и отпътуване на участниците

За заявки:

Туристическа агенция "ИВИС"- тел/факс 02/ 981-82-18 тел.02/9895112

E-mail: ivis@cablebg.net ivis@datacom.bg

За допълнителна информация по програмата на семинара :

Доц. Лучия Илиева - 0888/87-12-08

E-mail: limasol@consultant.bg

Заявки се приемат до 8 юни 2006 г. включително.

 
Публикувана: 31 Май 2006 г. 10:05:02
 Новини

16 Януари 2018
Второ издание на Празник на розата- гр. Ханой, Виетнам, 8 – 11 март 2018 г.
още...
15 Януари 2018
РЕГИСТРАЦИЯ И ПРЕРЕГИСТРАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ОПЕРАТОР
още...
05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини