Семинар по въпросите на НАССР

Образователен бизнес център „Хермес” организира в София семинар на тема “Система за контрол и управление безопасността на храни и напитки (системата НАССР) –същност и основни принципи”. На семинара ще бъдат представени безопасност на храните, GMP, GHP, същност и основни принципи на НАССР системата и практически стъпки за разработване и поддържане на системата НАССР. Участниците положили успешно тест ще получат сертификат.

Семинара ще се проведе на 03 и 04 юли 2006 година в София, национален парк “Витоша” хотел “Кремиковци”. Краен срок за записване - 28.06.2006 година. Местата са ограничени.

П Р О Г Р А М А

1- ви ден Тема

10.00 - 10.20 Откриване на семинара

10.20 - 11.00 Качество и безопасност на храните 11.00 –11.15 Кафе пауза

11.15 - 11.35 Международно и Европейско законодателство за безопасност на храните

11.35 - 12.15 Национално законодателство за храните

12.15 - 13.15 Обяд

13.15 - 14.00 ДПП - основа за въвеждане на НАССР 14.00 - 14.30 Защо НАССР? Предимства на системата 14.30 - 15.30 Същност на системата НАССР 15.30 - 15.45 Кафе пауза

15.45 - 16.45 Практическо упражнение №1

2 –ри ден*09.30 –09.45 Преглед на ден 1

09.45 –10.00 Преглед на основните принципи на системата НАССР 10.00 –11.00 Практически стъпки за разработване и поддържане на системата НАССР 11.00 –11.15 Кафе пауза

11.15 –12.15 Практическо упражнение №2

12.15 –12.45 Представяне и обсъждане на разработките от практическо упражнение №2

12.45 –13.45 Обяд

13.45 –14.00 Практически стъпки за разработване и поддържане на системата НАССР 14.00 –15.00 Практическо упражнение №3 15.00 –15.30 Представяне и обсъждане на разработките от практическо упражнение №3 15.30 –15.45 Кафе пауза

15.45 –16.05 Тест

16.05 –16.30 Преглед на теста

16.30 - 16.45 Препоръки към семинара. Закриване и връчване на сертификати.

Забележка: Лектори по темите и модератори на упражненията –доц. д-р Даниела Иванова, доц. д-р Елка Василева –катедра “Стокознание” към Университет за национално и световно стопанство

За повече информация, моля свържете се с нас -

02 / 983 21 13, GSM 0885 75 58 67, www.obc-hermes.com.

Образователен бизнес център "Хермес"

София, ул. "11 август" №21, ет.4 офис 2 тел 983 21 13, факс 983 29 24, GSM 0885 755867 www.obc-hermes.com, e-mail: info@obc-hermes.com

 
Публикувана: 20 Юни 2006 г. 15:06:40
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини