Изложение „BGate”

От 5 до 7 октомври в Интер Експо и Конгресен Център, София ще се проведе четвъртото Балканско изложение „BGate”за облекло и текстил. Организатори са Агенция Булгарреклама и Българската Асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ).


На ежегодното „BGate” изложение участват представители от целия бранш – производители и търговци от страната и партньори от чужбина.
Ще бъдат организирани модни ревюта с цел представяне на нови модни колекции пред професионална аудитория.
Очаква се вземат участие над 150 фирми от следните сектори:
- конфекция;
- трикотажни изделия;
- текстил и прежди;
- аксесоари и спомагателни материали;
- машини и оборудване;
- услуги;
За български фирми заявили участие в BGate Булгарреклама предлага преференциални условия за участие:
- изградена и оборудван щанд: 58 EUR/кв.м.
- незастроена площ: 52 EUR/кв.м.
За членове на БАПИОТ:
- изграден и оборудван щанд: 53 EUR/кв.м.
- незастроена площ: 47.60 EUR/кв.м.
За фирми заявили участие чрез ИАНМСП се осигуряват 50% отстъпка от наема за изложбена площ.
На основание Закона за МСП до участие чрез ИАНМСП ще бъдат допуснати фирми предоставили следните документи:
- заявка за участие до нач. отдел „МИПД” г-жа Мирела Тасева;
- удостоверение за актуално съдебно състояние;
- копие от БУЛСТАТ карта;
- удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения;
- удостоверение от НАП за средносписъчна численост на персонала на предприятието за предходната финансова година;
- счетоводен баланс;
- отчет за приходите и разходите на предприятието за предходната финансова година;
- декларация за независимост по чл. 3 от ЗМСП;
- декларация за получените от предприятието държавни помощи (включително минималните такива) за срок от 3 години;

При интерес за участие в изложението следва да подадете пълен набор от документи заверени „вярно с оригинала” с печат на предприятието в ИАНМСП не по-късно от 31.07.2006г.
За допълнителна информация: г-жа Христена Ангелова, тел.: 02/ 9329 247

 
Публикувана: 3 Юли 2006 г. 15:07:22
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини