Изложение „BGate”

От 5 до 7 октомври в Интер Експо и Конгресен Център, София ще се проведе четвъртото Балканско изложение „BGate”за облекло и текстил. Организатори са Агенция Булгарреклама и Българската Асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ).


На ежегодното „BGate” изложение участват представители от целия бранш – производители и търговци от страната и партньори от чужбина.
Ще бъдат организирани модни ревюта с цел представяне на нови модни колекции пред професионална аудитория.
Очаква се вземат участие над 150 фирми от следните сектори:
- конфекция;
- трикотажни изделия;
- текстил и прежди;
- аксесоари и спомагателни материали;
- машини и оборудване;
- услуги;
За български фирми заявили участие в BGate Булгарреклама предлага преференциални условия за участие:
- изградена и оборудван щанд: 58 EUR/кв.м.
- незастроена площ: 52 EUR/кв.м.
За членове на БАПИОТ:
- изграден и оборудван щанд: 53 EUR/кв.м.
- незастроена площ: 47.60 EUR/кв.м.
За фирми заявили участие чрез ИАНМСП се осигуряват 50% отстъпка от наема за изложбена площ.
На основание Закона за МСП до участие чрез ИАНМСП ще бъдат допуснати фирми предоставили следните документи:
- заявка за участие до нач. отдел „МИПД” г-жа Мирела Тасева;
- удостоверение за актуално съдебно състояние;
- копие от БУЛСТАТ карта;
- удостоверение от НАП за наличие или липса на задължения;
- удостоверение от НАП за средносписъчна численост на персонала на предприятието за предходната финансова година;
- счетоводен баланс;
- отчет за приходите и разходите на предприятието за предходната финансова година;
- декларация за независимост по чл. 3 от ЗМСП;
- декларация за получените от предприятието държавни помощи (включително минималните такива) за срок от 3 години;

При интерес за участие в изложението следва да подадете пълен набор от документи заверени „вярно с оригинала” с печат на предприятието в ИАНМСП не по-късно от 31.07.2006г.
За допълнителна информация: г-жа Христена Ангелова, тел.: 02/ 9329 247

 
Публикувана: 3 Юли 2006 г. 15:07:22
 Новини

10 Октомври 2018
Енергийна ефективност, възобновяема енергия, интелигентни градове, управление на отпадъци и рециклиране
още...
31 Август 2018
Обучения и заетост на безработни лица с трайни увреждания
още...
23 Август 2018
Експерти от НОИ на България и Германия ще отговарят на пенсионни въпроси на граждани в рамките на българо-германски консултационни дни
още...
05 Юли 2018
НОИ напомня, че от 01.07.2018 влязоха в сила помени в КТ
още...
01 Юни 2018
С 5 млрд. лв. намаляха парите в касите на фирмите след проверките на НАП
още...

Още новини