Семинар "Българското земеделие в Европейския съюз"

Консорциум 'Европейски образователни семинарии' организира обучение на тема 'Българското земеделие в Европейския съюз'. То ще се проведе на 29 и 30 юли 2006г. в гр. Варна, х-л 'Одесос'. На ще бъде представена в достъпна и разбираема форма Европейската Обща Селскостопанска Политика (ОСП) и нейното отражение в българската Стратегия за развитие на селските региони 2007 –2013 г. В достъпна и разбираема форма ще бъдат разгледани практическите аспекти напредстоящите промени в отрасъла, организацията на селско-стопанските пазари по подотрасли, изграждането и механизма нафункциониране на административната инфраструктура, прилагането на Схемата за единно плащане и адаптацията на българските фермерикъм нея.

Семинарът е предназначен за ръководители в частния сектор на всички нива,органи на местната власт,фирми и лица, занимаващи се с агробизнес, ръководители и специалисти отпроизводствени кооперации, браншови асоциации, преработвателнипредприятия, селско-стопански борсии др.Участниците ще получат учебник с подробно обяснение на всички нови пазарни механизми, режими и начини на плащания, влизащи в сила след присъединяването, както и CDс най-актуална информация за състоянието и тенденциите за развитие на отрасъл “Селско стопанство” у нас.

Лекторката доц. Лучия Илиева е специализирала “Управление на ЕС-програми и проекти” и “Европейски изисквания към бизнеса” в Брюксел и Виена. Тя има дългогодишния опит като международен бизнес-консултант по PHARE, САПАРД, LGI/OSI-Europe, програмите на OSF, GTZ, UNEP др.

Цена на участник, настанен в самостоятелна стая :335.00 лв. (с ДДС)

Цената включва: 1 нощувка в самостоятелна стая, 1закуска, 1вечеря, 2 кафе-паузи, такса за обучение, учебни материали и сертификат.

Отстъпка за настаняване в двойна стая (при участие с колега или придружител)– 20.00 лв

За участници в семинара без настаняване – 260.00 лв.

За придружаващи лица (без участие в семинара с включени нощувка, закуска и вечеря) – 100.00 лв.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

1 ден:

12:00-13:30

Пристигане, настаняване и регистрация на участниците

13:30-15:30

1.Обща селско-стопанска политика (ОСП) и вътрешен пазар на ЕС: същност, основни елементи, предимства, регулиране на пазарите и схеми за директни плащания.

2.Основни договорености на България с ЕС/ по глава “Земеделие”

3.Стратегия за развитие на земеделието и селските региони 2007-2013 – цели и приоритети.

15:30-16:00

Кафе-пауза

16:00-18:00

4.Схема за плащания на единица площ (СПЕП) и схема за единно плащане (СЕП).

5.Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК) – принципи и начин на действие.

18:00-19:00

Дискусия и отговор на въпроси

19:30

Вечеря

2 ден

08:00 –09:00

Закуска

09:00-11:00

6. Пазарни механизми и режими на ОСП в растениевъдството:

  • сектор “полски култури”
  • сектор “плодове и зеленчуци”
  • сектор “вино и спиртни напитки”
  • сектор “тютюн”

7.Обща организация на пазара в животновъдството:

  • сектор “мляко и млечни продукти”
  • сектор “месо”
  • обща политика на рибарството в ЕС

11:00-11:30

Кафе-пауза и освобождаване на стаите

11:30-13:30

8.Споразумения и договорености в търговията със селско-стопански стоки
9.Политика на качеството в земеделието
10. Финална дискусия и отговор на въпроси
 

___________________________________________________________________

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

1. Име, фамилия: .............................................................................

2. Фирма ...........................................................Данни за фактура : фирма

……………………………….адрес ………………………………………………………………….............

Номер от НДР ………………………Булстат………………… МОЛ…………….........................

3. Телефон: ............................Факс :………………………………………………………..

4. Е-mail: ...............................................

5. Вид настаняване : в двойна стая в единична стая

Плащането се извършва по банков път

ЕТ "ИВИС-Иван Стойнов"

BG39UBBS78271014282811

BG44UBBS78279014282837- ДДС с-ка

BIC Code UBBSBGSF

За заявки:

Туристическа агенция "ИВИС"- тел/факс 02/ 981-82-18 тел.02/989-51-12

E-mail: ivis@cablebg.net ivis@datacom.bg

За допълнителна информация по програмата на семинара :

Доц. Лучия Илиева - 0888/87-12-08

E-mail: limasol@consultant.bg

Заявки се приемат до 25 юли 2006 г. включително.

 
Публикувана: 18 Юли 2006 г. 10:07:12
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини