Семинар "Българското земеделие в Европейския съюз"

Консорциум 'Европейски образователни семинарии' организира обучение на тема 'Българското земеделие в Европейския съюз'. То ще се проведе на 29 и 30 юли 2006г. в гр. Варна, х-л 'Одесос'. На ще бъде представена в достъпна и разбираема форма Европейската Обща Селскостопанска Политика (ОСП) и нейното отражение в българската Стратегия за развитие на селските региони 2007 –2013 г. В достъпна и разбираема форма ще бъдат разгледани практическите аспекти напредстоящите промени в отрасъла, организацията на селско-стопанските пазари по подотрасли, изграждането и механизма нафункциониране на административната инфраструктура, прилагането на Схемата за единно плащане и адаптацията на българските фермерикъм нея.

Семинарът е предназначен за ръководители в частния сектор на всички нива,органи на местната власт,фирми и лица, занимаващи се с агробизнес, ръководители и специалисти отпроизводствени кооперации, браншови асоциации, преработвателнипредприятия, селско-стопански борсии др.Участниците ще получат учебник с подробно обяснение на всички нови пазарни механизми, режими и начини на плащания, влизащи в сила след присъединяването, както и CDс най-актуална информация за състоянието и тенденциите за развитие на отрасъл “Селско стопанство” у нас.

Лекторката доц. Лучия Илиева е специализирала “Управление на ЕС-програми и проекти” и “Европейски изисквания към бизнеса” в Брюксел и Виена. Тя има дългогодишния опит като международен бизнес-консултант по PHARE, САПАРД, LGI/OSI-Europe, програмите на OSF, GTZ, UNEP др.

Цена на участник, настанен в самостоятелна стая :335.00 лв. (с ДДС)

Цената включва: 1 нощувка в самостоятелна стая, 1закуска, 1вечеря, 2 кафе-паузи, такса за обучение, учебни материали и сертификат.

Отстъпка за настаняване в двойна стая (при участие с колега или придружител)– 20.00 лв

За участници в семинара без настаняване – 260.00 лв.

За придружаващи лица (без участие в семинара с включени нощувка, закуска и вечеря) – 100.00 лв.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

1 ден:

12:00-13:30

Пристигане, настаняване и регистрация на участниците

13:30-15:30

1.Обща селско-стопанска политика (ОСП) и вътрешен пазар на ЕС: същност, основни елементи, предимства, регулиране на пазарите и схеми за директни плащания.

2.Основни договорености на България с ЕС/ по глава “Земеделие”

3.Стратегия за развитие на земеделието и селските региони 2007-2013 – цели и приоритети.

15:30-16:00

Кафе-пауза

16:00-18:00

4.Схема за плащания на единица площ (СПЕП) и схема за единно плащане (СЕП).

5.Интегрирана система за администриране и контрол (ИСАК) – принципи и начин на действие.

18:00-19:00

Дискусия и отговор на въпроси

19:30

Вечеря

2 ден

08:00 –09:00

Закуска

09:00-11:00

6. Пазарни механизми и режими на ОСП в растениевъдството:

  • сектор “полски култури”
  • сектор “плодове и зеленчуци”
  • сектор “вино и спиртни напитки”
  • сектор “тютюн”

7.Обща организация на пазара в животновъдството:

  • сектор “мляко и млечни продукти”
  • сектор “месо”
  • обща политика на рибарството в ЕС

11:00-11:30

Кафе-пауза и освобождаване на стаите

11:30-13:30

8.Споразумения и договорености в търговията със селско-стопански стоки
9.Политика на качеството в земеделието
10. Финална дискусия и отговор на въпроси
 

___________________________________________________________________

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

1. Име, фамилия: .............................................................................

2. Фирма ...........................................................Данни за фактура : фирма

……………………………….адрес ………………………………………………………………….............

Номер от НДР ………………………Булстат………………… МОЛ…………….........................

3. Телефон: ............................Факс :………………………………………………………..

4. Е-mail: ...............................................

5. Вид настаняване : в двойна стая в единична стая

Плащането се извършва по банков път

ЕТ "ИВИС-Иван Стойнов"

BG39UBBS78271014282811

BG44UBBS78279014282837- ДДС с-ка

BIC Code UBBSBGSF

За заявки:

Туристическа агенция "ИВИС"- тел/факс 02/ 981-82-18 тел.02/989-51-12

E-mail: ivis@cablebg.net ivis@datacom.bg

За допълнителна информация по програмата на семинара :

Доц. Лучия Илиева - 0888/87-12-08

E-mail: limasol@consultant.bg

Заявки се приемат до 25 юли 2006 г. включително.

 
Публикувана: 18 Юли 2006 г. 10:07:12
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини