Обучителен семинар по Седма Рамкова Програма

БТПП и Европрожект ООД организират семинар на тема „Как да участвате в Седма Рамкова Програма (FP7)”. Обучението ще се проведе на 28 септември 2006г. в гр. Пловдив(28 палата, Международен панаир — Пловдив, Международен Технически панаир).

Програма:

9.00

Регистрация

9.30

Обзор на Седма рамкова програма (FP7)

- Кратък статистически преглед на Българското участие в Шеста рамкова програма (FP6)

- Подготовка на FP7

- Структура на FP7

- Разлики с FP6

- Как да останем uptodateинформирани — източници на информация

Оливие Чартие

10.00

Възможности за участие на МСП в FP7

- Изграждане на стратегия при участие на МСП в специфична програма “Сътрудничество”

- Програма Конкурентноспособност и Иновации (CIP) — достъп за финансиране и подкрепа на МСП

Оливие Чартие

10.30

Главните инструменти на FP7

- Интегрирани проекти(IP)

- Мрежи по компетентност(NoE)

- Специфични целеви изследователски проекти(STREP)

- Специфични дейности за подкрепа(SSA)

Аурелиен Сафроу

11.00

Кафе пауза

11.15

Подготовка на проектното предложение

- Какво трябва да знаете за процедурата и документите

- Създаване на консорциум — как да намерите партньор за проект по FP7

Емилия Закова

11.45

Как да напишем успешно проектно предложение

- Как да отговорим на критериите за допустимост

- Как да дефинираме Работната програма

- Финансови модели

Оливие Чартие

12.30

Обяд

13.30

Методология за изготвяне на предложения

Препоръчителен подход “Стъпка по стъпка”, Оценка на вашето проектно предложение, Преговори при сключване на договор с ЕК. Примери.

Аурелиен Сафроу

15.00

Кафе пауза

15.15

Полезни примери на успешни проектни предложения

Оливие Чартие,Аурелиен Сафроу, Емилия Закова

15.45

Дискусияс консултантите на Европроджект

Въпроси и отговори на специфични проектни предложения.

16.30

Край

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целеви групи:

Фирми, научни организации и НПО от следните сектори: Машиностроене, Строителство, Транспорт, Информационни технологии и комуникации, Електроника и електротехника, Текстил и облекло, Мебелната индустрия

Такса участие - 60 лева,/с вкл. ДДС/

Такса участие включва учебни материали за семинара, превод, 2 кафе паузи и 1 обяд. Желаещите да участват следва да попълнят приложената регистрационна карта до 25 септември 2006г. (понеделник)и изпратят до БТПП на е-mail: projects@bcci.bg

Лектори

Оливие Чартие, инженер и е контактното лице във фирма Европроджект за проектите в хранително-вкусовата промишленост. Неговия предишен опит е в Унгария — Секция Политически анализи към Министерството на земеделието и Румъния — Търговска секция към Френското посолство. Той е подготвил повече от 12 научно-изследователски проекта за фирми и научни организации по Пета и Шеста рамкова програма. В момента е координатор на 4 проекта по Шеста рамкова програма.

Аурелиен Сафроуима магистърска научна степен от EcoleCentraledeLyonи е специалист в Управлението на иновации. Той има компетенции и в ITсектора — създаване на уеб страници и бази данни. Той е работил за фирма Accentureкато ITконсултант и координатор преди да си присъедини към екипа на Еврокуалити през 2005 като координатор. В момента е координатор на 2 европейски проекта в областта на Информационните и комуникационни технологии (IST).

Емилия Закова, работи като консултант в Европроджект. Има магистърска степен на текстилен инженер от Технически университет — София. Има предишен опит в Българска асоциация по текстил и облекло (БАТЕК) и участие в проект по програма ФАР - PERFECT-LINK. Участва в 3 проекта по Шеста рамкова програма.

Европроджекте френско-българска фирма с голям опит в подготовката и управлението на европейски научно-изследователски проекти.

 
Публикувана: 12 Септември 2006 г. 8:09:16
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини