Обучителен семинар по Седма Рамкова Програма

БТПП и Европрожект ООД организират семинар на тема „Как да участвате в Седма Рамкова Програма (FP7)”. Обучението ще се проведе на 28 септември 2006г. в гр. Пловдив(28 палата, Международен панаир — Пловдив, Международен Технически панаир).

Програма:

9.00

Регистрация

9.30

Обзор на Седма рамкова програма (FP7)

- Кратък статистически преглед на Българското участие в Шеста рамкова програма (FP6)

- Подготовка на FP7

- Структура на FP7

- Разлики с FP6

- Как да останем uptodateинформирани — източници на информация

Оливие Чартие

10.00

Възможности за участие на МСП в FP7

- Изграждане на стратегия при участие на МСП в специфична програма “Сътрудничество”

- Програма Конкурентноспособност и Иновации (CIP) — достъп за финансиране и подкрепа на МСП

Оливие Чартие

10.30

Главните инструменти на FP7

- Интегрирани проекти(IP)

- Мрежи по компетентност(NoE)

- Специфични целеви изследователски проекти(STREP)

- Специфични дейности за подкрепа(SSA)

Аурелиен Сафроу

11.00

Кафе пауза

11.15

Подготовка на проектното предложение

- Какво трябва да знаете за процедурата и документите

- Създаване на консорциум — как да намерите партньор за проект по FP7

Емилия Закова

11.45

Как да напишем успешно проектно предложение

- Как да отговорим на критериите за допустимост

- Как да дефинираме Работната програма

- Финансови модели

Оливие Чартие

12.30

Обяд

13.30

Методология за изготвяне на предложения

Препоръчителен подход “Стъпка по стъпка”, Оценка на вашето проектно предложение, Преговори при сключване на договор с ЕК. Примери.

Аурелиен Сафроу

15.00

Кафе пауза

15.15

Полезни примери на успешни проектни предложения

Оливие Чартие,Аурелиен Сафроу, Емилия Закова

15.45

Дискусияс консултантите на Европроджект

Въпроси и отговори на специфични проектни предложения.

16.30

Край

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Целеви групи:

Фирми, научни организации и НПО от следните сектори: Машиностроене, Строителство, Транспорт, Информационни технологии и комуникации, Електроника и електротехника, Текстил и облекло, Мебелната индустрия

Такса участие - 60 лева,/с вкл. ДДС/

Такса участие включва учебни материали за семинара, превод, 2 кафе паузи и 1 обяд. Желаещите да участват следва да попълнят приложената регистрационна карта до 25 септември 2006г. (понеделник)и изпратят до БТПП на е-mail: projects@bcci.bg

Лектори

Оливие Чартие, инженер и е контактното лице във фирма Европроджект за проектите в хранително-вкусовата промишленост. Неговия предишен опит е в Унгария — Секция Политически анализи към Министерството на земеделието и Румъния — Търговска секция към Френското посолство. Той е подготвил повече от 12 научно-изследователски проекта за фирми и научни организации по Пета и Шеста рамкова програма. В момента е координатор на 4 проекта по Шеста рамкова програма.

Аурелиен Сафроуима магистърска научна степен от EcoleCentraledeLyonи е специалист в Управлението на иновации. Той има компетенции и в ITсектора — създаване на уеб страници и бази данни. Той е работил за фирма Accentureкато ITконсултант и координатор преди да си присъедини към екипа на Еврокуалити през 2005 като координатор. В момента е координатор на 2 европейски проекта в областта на Информационните и комуникационни технологии (IST).

Емилия Закова, работи като консултант в Европроджект. Има магистърска степен на текстилен инженер от Технически университет — София. Има предишен опит в Българска асоциация по текстил и облекло (БАТЕК) и участие в проект по програма ФАР - PERFECT-LINK. Участва в 3 проекта по Шеста рамкова програма.

Европроджекте френско-българска фирма с голям опит в подготовката и управлението на европейски научно-изследователски проекти.

 
Публикувана: 12 Септември 2006 г. 8:09:16
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини