Семинар на тема „Разработка и управление на проекти в рамките на структурните фондове 2007-2013”

Консорциум „Европейски образователни семинари” организира обучение на тема „Разработка и управление на проекти в рамките на структурните фондове 2007-2013”. Курсът ще се проведе на 10 и 11 ноември 2006г. в гр. Пловдив, х-л „Филипополис”. В рамките на семинара участниците ще получат изчерпателна информация относно процедурите за усвояване наЕвропейските финансови средствапо Структурните фондове 2007-2013. Ще бъдат представени новите финансови инструменти JASPERS, JESSICA и JEREMIE. Специално внимание ще се обърне на новитеизисквания за разработка и представяне на проекти в рамките на Оперативните програми и Общностните инициативи. Ще бъдат представени рамкови формуляри и новите изисквания по тях.

Семинарът е ориентиран практически и ще включва разработка на конкретни проекто-предложения, попълване на новите апликационни форми, бюджети и логически рамки. Предвидена са консултации, свързани с разработката на проекти по конкретни теми от страна на участниците в семинара. Участниците ще получат учебник “Как да разработим печеливш проект”.

Лекторката доц. Лучия Илиева е специализирала “Управление на ЕС-програми и проекти” и “Европейски изисквания към бизнеса” в Брюксел и Виена. Тя има дългогодишния опит като международен бизнес-консултант по PHARE, САПАРД, LGI/OSI-Europe, програмите на OSF, GTZ, UNEP др.

Цена на участник : 290.00 лв.

Цената включва: ДДС, 1нощувка в самостоятелна стая, 1закуска, 1вечеря, 2 кафе-паузи, такса за обучение, учебни материали и сертификат.

Отстъпка за настаняване в двойна стая (при участие с колега или придружител)– 20.00 лв

За участници в семинара без настаняване – 250.00лв.

За придружаващи лица (без участие в семинара с включени нощувка, закуска и вечеря) – 100.00 лв.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

1 ден:

12:00-13:30

Пристигане, настаняване и регистрация на участниците

13:30-15:00

МОДУЛ І: ЕВРОПЕЙСКИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

1. Новата финансова рамка на ЕС за 2007-2013 г.

2. Предприсъединителни финансови инструментидо 2009 г.

3. Преминаване от предприсъединителни към структурни фондове

4. Основни принципи на финансиране по Европейските схеми.

5. Финансови инструменти JASPERS, JESSICA и JEREMIE.

15:00-15:30

Кафе-пауза

15:30-17:00

МОДУЛ ІІ: КАК ДА РАЗРАБОТВАМЕ ПЕЧЕЛИВШИ ПРОЕКТИ

6. Апликационни форми за кандидатстване по проекти в рамките на ОП и Общностните инициативи.

7.Какво представлява предложението за проект, какво е най-важно да знаем и на какво обръщат внимание донорите.НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

8.ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: Първи стъпки за разработка на успешен проект: Вникване в същността на проектната тематика. Събиране на необходимата информация и дефиниране на проблема. Ново: Определяне на проектните цели и задачи – дърво на целите и на проектното въздействие.

17:30-19:00

9.ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: Планиране на проектните дейности– новите времеви диаграми и матрици на бенефициентите. Значение на партньорите и отчет на партньорските взаимодействия.

20:00

Вечеря

2 ден

08:00 –09:00

Закуска

09:00-11:00

9.ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: Прогнозиране на резултатите от проекта – нови матрични форми, планиране на риска и обезпечаване на устойчивост.

10.ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: Правилно изготвяне на проектния бюджет – бюджетна матрица, собствен принос, финансови и нефинансови ресурси.

11:00-11:30

Кафе-пауза и освобождаване на стаите

11:30-13:30

11.ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: Какво представлява логическата матрица на проекта и как се създава.

12. Финална дискусия. Въпроси и отговори.

14:00

Отпътуване на участниците

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

1. Име, фамилия:

2. Фирма

3. Данни за фактура :

Фирма

Адрес

Булстат

МОЛ

4. Телефон: ............................Факс :………………………………………………………..

5. Е-mail: ...............................................

6. Вид настаняване : в двойна стая в единична стая

Плащането се извършва по банков път:

ЕТ "ЛИМАСОЛ – Лучия Илиева”

BG77 PIRB7405 1735 0072 18

BIC Code PIRBBGSF

Пиреосбанк – София, клон “Триадица”, бул. “Прага” 18

За заявки и информация по програмата на семинара :

Доц. Лучия Илиева - 02/851-35-58 0888/87-12-08

E-mail: limasol@consultant.bg

Заявки се приемат до 7 ноември 2006г.

 
Публикувана: 23 Октомври 2006 г. 11:10:54
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини