Семинар на тема „Разработка и управление на проекти в рамките на структурните фондове 2007-2013”

Консорциум „Европейски образователни семинари” организира обучение на тема „Разработка и управление на проекти в рамките на структурните фондове 2007-2013”. Курсът ще се проведе на 10 и 11 ноември 2006г. в гр. Пловдив, х-л „Филипополис”. В рамките на семинара участниците ще получат изчерпателна информация относно процедурите за усвояване наЕвропейските финансови средствапо Структурните фондове 2007-2013. Ще бъдат представени новите финансови инструменти JASPERS, JESSICA и JEREMIE. Специално внимание ще се обърне на новитеизисквания за разработка и представяне на проекти в рамките на Оперативните програми и Общностните инициативи. Ще бъдат представени рамкови формуляри и новите изисквания по тях.

Семинарът е ориентиран практически и ще включва разработка на конкретни проекто-предложения, попълване на новите апликационни форми, бюджети и логически рамки. Предвидена са консултации, свързани с разработката на проекти по конкретни теми от страна на участниците в семинара. Участниците ще получат учебник “Как да разработим печеливш проект”.

Лекторката доц. Лучия Илиева е специализирала “Управление на ЕС-програми и проекти” и “Европейски изисквания към бизнеса” в Брюксел и Виена. Тя има дългогодишния опит като международен бизнес-консултант по PHARE, САПАРД, LGI/OSI-Europe, програмите на OSF, GTZ, UNEP др.

Цена на участник : 290.00 лв.

Цената включва: ДДС, 1нощувка в самостоятелна стая, 1закуска, 1вечеря, 2 кафе-паузи, такса за обучение, учебни материали и сертификат.

Отстъпка за настаняване в двойна стая (при участие с колега или придружител)– 20.00 лв

За участници в семинара без настаняване – 250.00лв.

За придружаващи лица (без участие в семинара с включени нощувка, закуска и вечеря) – 100.00 лв.

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

1 ден:

12:00-13:30

Пристигане, настаняване и регистрация на участниците

13:30-15:00

МОДУЛ І: ЕВРОПЕЙСКИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

1. Новата финансова рамка на ЕС за 2007-2013 г.

2. Предприсъединителни финансови инструментидо 2009 г.

3. Преминаване от предприсъединителни към структурни фондове

4. Основни принципи на финансиране по Европейските схеми.

5. Финансови инструменти JASPERS, JESSICA и JEREMIE.

15:00-15:30

Кафе-пауза

15:30-17:00

МОДУЛ ІІ: КАК ДА РАЗРАБОТВАМЕ ПЕЧЕЛИВШИ ПРОЕКТИ

6. Апликационни форми за кандидатстване по проекти в рамките на ОП и Общностните инициативи.

7.Какво представлява предложението за проект, какво е най-важно да знаем и на какво обръщат внимание донорите.НОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИТЕ ПО СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ

8.ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: Първи стъпки за разработка на успешен проект: Вникване в същността на проектната тематика. Събиране на необходимата информация и дефиниране на проблема. Ново: Определяне на проектните цели и задачи – дърво на целите и на проектното въздействие.

17:30-19:00

9.ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: Планиране на проектните дейности– новите времеви диаграми и матрици на бенефициентите. Значение на партньорите и отчет на партньорските взаимодействия.

20:00

Вечеря

2 ден

08:00 –09:00

Закуска

09:00-11:00

9.ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: Прогнозиране на резултатите от проекта – нови матрични форми, планиране на риска и обезпечаване на устойчивост.

10.ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: Правилно изготвяне на проектния бюджет – бюджетна матрица, собствен принос, финансови и нефинансови ресурси.

11:00-11:30

Кафе-пауза и освобождаване на стаите

11:30-13:30

11.ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА: Какво представлява логическата матрица на проекта и как се създава.

12. Финална дискусия. Въпроси и отговори.

14:00

Отпътуване на участниците

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ

1. Име, фамилия:

2. Фирма

3. Данни за фактура :

Фирма

Адрес

Булстат

МОЛ

4. Телефон: ............................Факс :………………………………………………………..

5. Е-mail: ...............................................

6. Вид настаняване : в двойна стая в единична стая

Плащането се извършва по банков път:

ЕТ "ЛИМАСОЛ – Лучия Илиева”

BG77 PIRB7405 1735 0072 18

BIC Code PIRBBGSF

Пиреосбанк – София, клон “Триадица”, бул. “Прага” 18

За заявки и информация по програмата на семинара :

Доц. Лучия Илиева - 02/851-35-58 0888/87-12-08

E-mail: limasol@consultant.bg

Заявки се приемат до 7 ноември 2006г.

 
Публикувана: 23 Октомври 2006 г. 11:10:54
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини