Конференция на тема "Общините и бизнесът - партньори за икономическо развитие"

На 29 и 30 ноември 2006 година Фондацията за реформа в местното самоуправление организира Първа годишна конференция на тема "Общините и бизнесът - партньори за икономическо развитие". Тя ще се проведе в залите на хотел "Хилтън" и работата й ще вземат участие министри, заместник-министри, областни управители, кметове, председатели на общински съвети, представители на водещи фирми,
университети, на бизнес-сдружения, както и експерти от САЩ и ЕС. На 27 и 28 ноември като част от конференцията ще бъдат проведени съпътстващи обучения. Темите са: Планиране, финансиране и управление на индустриални зони и Управление на публични ресурси на местно ниво .

Намерението е тази конференция да се превърне в ежегодна среща на представителите на местните власти и частния сектор за обсъждане на възможностите и практиките за насърчаване на инвестициите, подобряване на условията за бизнес, предоставянето на административни услуги, осъществяване на обществено-частни партньорства, изграждане на инфраструктура, подготовка на работна ръка.

Тази тематика е особено актуална, като се има предвид, че голяма част от средствата по структурните фондове след 2007 година ще бъдат насочени към общините и бизнесът трябва да намери своето място при усвояването им.

Фондацията за реформа в местното самоуправление работи вече 11 години с българските местни власти, като организира обучения, финансира изграждането на информационни центрове на принципа "обслужване на едно гише", подпомага диалога с централната власт, внедрява нови успешни практики, стимулира гражданското участие. Вече няколко години Фондацията работи и по проблемите на местното икономическо развитие, подготвя специалисти по общински маркетинг,
организира изучаването на опита на развитите страни. Създаден е и специален интернет сайт за представяне на възможностите на общините за инвестиции и партниране с бизнеса - http://www.invest.bg/

Информация за Фондацията за реформа в местното самоуправление и за дейността й може да бъде намерена на сайта й - http://www.flgr.bg/

Допълнителна информация може да бъде намерена на сайта на конференцията - http://ledconference.flgr.bg/.

 
Публикувана: 24 Октомври 2006 г. 15:10:00
 Новини

05 Декември 2017
Регионални профили: показатели за развитие 2017
още...
17 Ноември 2017
Уебинар „Пазарни възможности за европейския земеделски бизнес, в контекста на Споразумението за свободна търговия ЕС–Япония”
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...
09 Ноември 2017
Предложени са промени в Закона за туризма
още...
09 Ноември 2017
БТПП издава сертификати на класираните фирми в ТОП 100 и ТОП 1500+
още...

Още новини