Конференция на тема "Общините и бизнесът - партньори за икономическо развитие"

На 29 и 30 ноември 2006 година Фондацията за реформа в местното самоуправление организира Първа годишна конференция на тема "Общините и бизнесът - партньори за икономическо развитие". Тя ще се проведе в залите на хотел "Хилтън" и работата й ще вземат участие министри, заместник-министри, областни управители, кметове, председатели на общински съвети, представители на водещи фирми,
университети, на бизнес-сдружения, както и експерти от САЩ и ЕС. На 27 и 28 ноември като част от конференцията ще бъдат проведени съпътстващи обучения. Темите са: Планиране, финансиране и управление на индустриални зони и Управление на публични ресурси на местно ниво .

Намерението е тази конференция да се превърне в ежегодна среща на представителите на местните власти и частния сектор за обсъждане на възможностите и практиките за насърчаване на инвестициите, подобряване на условията за бизнес, предоставянето на административни услуги, осъществяване на обществено-частни партньорства, изграждане на инфраструктура, подготовка на работна ръка.

Тази тематика е особено актуална, като се има предвид, че голяма част от средствата по структурните фондове след 2007 година ще бъдат насочени към общините и бизнесът трябва да намери своето място при усвояването им.

Фондацията за реформа в местното самоуправление работи вече 11 години с българските местни власти, като организира обучения, финансира изграждането на информационни центрове на принципа "обслужване на едно гише", подпомага диалога с централната власт, внедрява нови успешни практики, стимулира гражданското участие. Вече няколко години Фондацията работи и по проблемите на местното икономическо развитие, подготвя специалисти по общински маркетинг,
организира изучаването на опита на развитите страни. Създаден е и специален интернет сайт за представяне на възможностите на общините за инвестиции и партниране с бизнеса - http://www.invest.bg/

Информация за Фондацията за реформа в местното самоуправление и за дейността й може да бъде намерена на сайта й - http://www.flgr.bg/

Допълнителна информация може да бъде намерена на сайта на конференцията - http://ledconference.flgr.bg/.

 
Публикувана: 24 Октомври 2006 г. 15:10:00
 Новини

24 Юли 2017
РТИК съдейства в изпълнението на проект Heritage for RO-BG Economy
още...
24 Юли 2017
НАП към русенските фирми- за невнесени суми по ЗКПО ежедневно се начисляват лихви
още...
12 Юли 2017
Дирекция “Бюро по труда”- Русе провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица
още...
12 Юли 2017
НАП напомня: завършилите средно образование безработни и неучащи заплащат сами здравните си осигуровки
още...
11 Юли 2017
Изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“
още...

Още новини