Конференция на тема "Общините и бизнесът - партньори за икономическо развитие"

На 29 и 30 ноември 2006 година Фондацията за реформа в местното самоуправление организира Първа годишна конференция на тема "Общините и бизнесът - партньори за икономическо развитие". Тя ще се проведе в залите на хотел "Хилтън" и работата й ще вземат участие министри, заместник-министри, областни управители, кметове, председатели на общински съвети, представители на водещи фирми,
университети, на бизнес-сдружения, както и експерти от САЩ и ЕС. На 27 и 28 ноември като част от конференцията ще бъдат проведени съпътстващи обучения. Темите са: Планиране, финансиране и управление на индустриални зони и Управление на публични ресурси на местно ниво .

Намерението е тази конференция да се превърне в ежегодна среща на представителите на местните власти и частния сектор за обсъждане на възможностите и практиките за насърчаване на инвестициите, подобряване на условията за бизнес, предоставянето на административни услуги, осъществяване на обществено-частни партньорства, изграждане на инфраструктура, подготовка на работна ръка.

Тази тематика е особено актуална, като се има предвид, че голяма част от средствата по структурните фондове след 2007 година ще бъдат насочени към общините и бизнесът трябва да намери своето място при усвояването им.

Фондацията за реформа в местното самоуправление работи вече 11 години с българските местни власти, като организира обучения, финансира изграждането на информационни центрове на принципа "обслужване на едно гише", подпомага диалога с централната власт, внедрява нови успешни практики, стимулира гражданското участие. Вече няколко години Фондацията работи и по проблемите на местното икономическо развитие, подготвя специалисти по общински маркетинг,
организира изучаването на опита на развитите страни. Създаден е и специален интернет сайт за представяне на възможностите на общините за инвестиции и партниране с бизнеса - http://www.invest.bg/

Информация за Фондацията за реформа в местното самоуправление и за дейността й може да бъде намерена на сайта й - http://www.flgr.bg/

Допълнителна информация може да бъде намерена на сайта на конференцията - http://ledconference.flgr.bg/.

 
Публикувана: 24 Октомври 2006 г. 15:10:00
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини