Модулен семинар по ISO

Mодулен семинар за подготовка на мениджъри и вътрешни одитори на стандартизирани системи за управлениеще се проведе в София от 19 до 23 февруари т.г. Обхваната е материята на стандартите и спецификациите ISO9001 и ISO9004, ISO14001 и ISO14004, OHSAS18001 и OHSAS18002, ISO22000 иHACCP,ISO19011, интегрирани системи за управление, организационни и човешки аспекти при въвеждане на стандартизирани системи и др.

Модул

Тема

Дата

М1

Анализ на рискове и критични контролни точки в хранителната верига — НАССР

Система за управление на безопасността по хранителната верига — ISO22000

19.02.2007

М2

Интерпретиране и прилагане на ISO9001и ISO9004 в българските Организации

20.02.2007

М3

Насоки за одитиране на стандартизирани системи за управление — ISO19011

21.02.2007

М4

Работна организация и човешки аспекти при въвеждане на система за управление

22.02.2007

М5

Система за управление на околната среда — ISO14001 и ISO14004

23.02.2007

М6

Система за здравословна и безопасна работа — OHSAS18001 и OHSAS18002

23.02.2007

ЗА УЧАСТИЕ В МОДУЛИ

СЕ ИЗДАВА УДОСТОВЕРЕНИЕ

Модули М2, М3 и М4

Мениджър и вътрешен одитор на СУК ISO9001

Модули М2, М3, М4 и М1

Мениджър и вътрешен одитор на ИСУ ISO9001 + ISO22000

Модули М2, М3, М4 и М5

Мениджър и вътрешен одитор на ИСУ ISO9001 + ISO14001

Модули М2, М3, М4, М5, М6

Мениджър и вътрешен одитор на ИСУ ISO9001 + ISO14001+ OHSAS18001

Всички модули

Мениджър и вътрешен одитор на ИСУ 9001—22000—14001—18001

Място: София, бул. “Княгиня Мария Луиза” № 92 /срещу хотел “Princess”/, залата на TBSConsulting— етаж V

Време: от 19.02 до 23.02.2007 г. /понеделник — петък/, всеки ден от 9.00 до 12.30 ч. и от 13.30 до 17.00 часа

ЦЕНИ в лева за един учебен ден с включен ДДС

микро-фирми (до 10 души)

малки фирми (до 50 души)

средни фирми (до 250 души)

големи фирми (над 250 души)

бюджетни ведомства

студенти и аспиранти

75

90

110

120

80 — 120

40

Признаваме модули М2, М3 и М4 на участници в наши публични семинари, включващи темата ISO 19011.

За фирми и организации, участвали в предишни наши семинари — отстъпка 10%. За бившите ни клиенти — 5%. Постоянни клиенти — 15%.

Заявка за участие

В цените са включени кафе-паузи и сандвичи и учебно-методически материали по всички посетени модули.

За допълнителни сведения — в работни дни от 10.00 до 17.00 ч. на телефони 02-8624903 и 02-8687531.

Допълнителни сведения търсете и във уеб-сайтовете www.alphacert.org и www.alphaquality.org .

 
Публикувана: 29 Януари 2007 г. 14:01:34
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини