ВОДЕНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ПРЕГОВОРИ

ВОДЕНЕ

НА ЕФЕКТИВНИ ПРЕГОВОРИ

2 дни, 25—26 октомври 2007 г.

Семинар

на Людмил Стефанов

За кого е предназначен семинарът

Обучението ще бъде от полза за професионалисти работещи в

различни области:

» Мениджъри

» Ръководители на проекти и членове на проектни екипи

» Представители на отдели за продажби и работа с клиенти

» Представители на отдели за покупки и управление на доставки

» Представители на възложители и изпълнители на договори

» Всички, чиито интереси или професионални задължения са

свързани с воденето на преговори

Цели

След приключване на обучението участниците ще придобият и

доразвият следните умения:

» Да набелязват и постигат целите си в преговорния процес;

» Да установяват добър личен контакт с отсрещната страна за

по-лесно достигане на целите си;

» Да разбират вербалните и невербалните послания на

отсрещната страна;

» Да разработват лични подходи при преговарянето, съобразени с

особеностите на отсрещната страна и цялостната ситуация;

» Да осъзнават личностните си особености като преговарящи и

да ги контролират и насочват в своя полза.

Съдържание

Първи ден:

» Базисни комуникативни умения — ефективно говорене и

ефективно слушане. Задаване на въпроси;

» Етапи в преговорния процес — подготовка, провеждане, финализиране;

» Позиции и интереси в процеса на преговорите;

» Аналитичен подход в процеса на преговорите. Предварителна

подготовка и Eразузнаване“. Набелязване на стратегия;

» Поведенчески стратегии при преговарянето — разграничаване на

човека от проблема, избягване на спорове, вникване в гледната

точка на другия. Деликатност към хората и твърдост при

решаване на проблема;

» Психология на социалното влияние — техники за психологическо

въздействие при постигане на собствените цели.

Втори ден:

» Авангардни техники за постигане на лични цели при

взаимодействие с отсрещната страна — синхронизиране,

установяване на рапорт;

» Езика на тялото — какви са реалните мисли и желания на другата

страна, скрити зад думите;

Методи

В обучението ще бъдат използвани най-модерните и ефективни

интерактивни методи на обучение. В хода на взаимодействието

в групата ще бъдат прилагани: презентация, беседа, ролеви игри,

споделяне на личен опит, мозъчна атака, симулация, решаване на

казуси и други. Групата ще работи в общи сесии, както и разделена

на две или повече малки групи, а също и по двойки или с

индивидуални изяви на участниците. Такова разнообразие във

формата позволява както използването на груповата енергия за

целите на обучението, така и детайлното отработване на

различни практически умения от всички участници в обучението

Условия и такса за участие

» Място: София, Конферентен център Office 1

» Такса за участие: 340 лв. (без ДДС)

» Такса за участие при регистрация до 12 октомври 2007 г.: 298 лв.

(без ДДС)

В цената са включени учебни материали, тестове, сертификат,

обяди и кафе-паузи.

Информация и регистрация

За повече информация посетете www.projectа.bg или се

свържете с нас на тел. (02) 9835324, 9831094 или

info@projecta.bg

Онлайн регистрация: www.projecta.bg

Краeн срок за регистрация: 19 октомври 2007

или до запълване на местата

Местата са ограничени!

Записването се извършва по реда на получените заявки.

 
Публикувана: 26 Септември 2007 г. 11:09:06
 Новини

14 Януари 2019
Процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" ще бъде представена на 16.01.2019г. в Русе
още...
14 Декември 2018
Бизнес делегация до Намибия, Мозамбик и Кения, 21-26 януари 2019
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини