ВОДЕНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ПРЕГОВОРИ

ВОДЕНЕ

НА ЕФЕКТИВНИ ПРЕГОВОРИ

2 дни, 25—26 октомври 2007 г.

Семинар

на Людмил Стефанов

За кого е предназначен семинарът

Обучението ще бъде от полза за професионалисти работещи в

различни области:

» Мениджъри

» Ръководители на проекти и членове на проектни екипи

» Представители на отдели за продажби и работа с клиенти

» Представители на отдели за покупки и управление на доставки

» Представители на възложители и изпълнители на договори

» Всички, чиито интереси или професионални задължения са

свързани с воденето на преговори

Цели

След приключване на обучението участниците ще придобият и

доразвият следните умения:

» Да набелязват и постигат целите си в преговорния процес;

» Да установяват добър личен контакт с отсрещната страна за

по-лесно достигане на целите си;

» Да разбират вербалните и невербалните послания на

отсрещната страна;

» Да разработват лични подходи при преговарянето, съобразени с

особеностите на отсрещната страна и цялостната ситуация;

» Да осъзнават личностните си особености като преговарящи и

да ги контролират и насочват в своя полза.

Съдържание

Първи ден:

» Базисни комуникативни умения — ефективно говорене и

ефективно слушане. Задаване на въпроси;

» Етапи в преговорния процес — подготовка, провеждане, финализиране;

» Позиции и интереси в процеса на преговорите;

» Аналитичен подход в процеса на преговорите. Предварителна

подготовка и Eразузнаване“. Набелязване на стратегия;

» Поведенчески стратегии при преговарянето — разграничаване на

човека от проблема, избягване на спорове, вникване в гледната

точка на другия. Деликатност към хората и твърдост при

решаване на проблема;

» Психология на социалното влияние — техники за психологическо

въздействие при постигане на собствените цели.

Втори ден:

» Авангардни техники за постигане на лични цели при

взаимодействие с отсрещната страна — синхронизиране,

установяване на рапорт;

» Езика на тялото — какви са реалните мисли и желания на другата

страна, скрити зад думите;

Методи

В обучението ще бъдат използвани най-модерните и ефективни

интерактивни методи на обучение. В хода на взаимодействието

в групата ще бъдат прилагани: презентация, беседа, ролеви игри,

споделяне на личен опит, мозъчна атака, симулация, решаване на

казуси и други. Групата ще работи в общи сесии, както и разделена

на две или повече малки групи, а също и по двойки или с

индивидуални изяви на участниците. Такова разнообразие във

формата позволява както използването на груповата енергия за

целите на обучението, така и детайлното отработване на

различни практически умения от всички участници в обучението

Условия и такса за участие

» Място: София, Конферентен център Office 1

» Такса за участие: 340 лв. (без ДДС)

» Такса за участие при регистрация до 12 октомври 2007 г.: 298 лв.

(без ДДС)

В цената са включени учебни материали, тестове, сертификат,

обяди и кафе-паузи.

Информация и регистрация

За повече информация посетете www.projectа.bg или се

свържете с нас на тел. (02) 9835324, 9831094 или

info@projecta.bg

Онлайн регистрация: www.projecta.bg

Краeн срок за регистрация: 19 октомври 2007

или до запълване на местата

Местата са ограничени!

Записването се извършва по реда на получените заявки.

 
Публикувана: 26 Септември 2007 г. 11:09:06
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини