УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

УПРАВЛЕНИЕ

НА ПРОЕКТИ

Preparation for Success

15—16 октомври 2007 г.

Александър Апостолов, PMP, лицензиран TenStep инструктор

Александър Апостолов е икономист и професионален мениджър на проекти с над 14-годишен опит в управлението на проекти,

финансирани от Европейския съюз и други международни организации, свързани с институционално изграждане, информационни сис-

теми, строителство, социално развитие, развитие на човешките ресурси и други. Г-н Апостолов е организирал и е председателст-

вал оценителните комисии на над 110 международни търга за доставка на стоки, услуги и строителство и е управлявал над 200

договора на Програма ФАР. Притежава Project Management Professional (PMP) сертификат на Project Management Institute (САЩ),

PRINCE2 сертификат и сертификат по управление на проекти на Британското компютърно общество. Специализирал е управление

на проекти във ФАО (Рим), Център за политически и управленски проучвания (Великобритания) и Краун Ейджънтс (Великобритания).

Г-н Апостолов е автор на три книги и пет учебни модула по управление на проекти: Основи на проекта, Управление цикъла на проекта,

Мониторинг и оценка на проекти, Структурирано управление на проекти и Доставка на стоки и услуги. Досега е обучил над 1000 души

по различни дисциплини, свързани с управлението на проекти, сред които представители на Министерство на финансите, Министер-

ство на земеделието, Министерство на здравеопазването, АЕЦ Козлодуй, НЕК, БТК, БДЖ, НК “ЖИ“, CRS-България, Летище София ЕАД,

Балканфарма Холдинг АД, Информационно обслужване ЕАД, Е.ОН, банки и други финансови институции, областни и общински администра-

ции, научни институти и висши училища и много други организации и фирми. Александър Апостолов е основател и председател на Българ-

ската асоциация по управление на проекти и член на ръководния орган на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA).

По-голяма част от работата, която извършвате, може да бъде

организирана като проект. Способността успешно да се дефи-

нира и управлява проект от нещо необичайно доскоро, днес се

превръща в ключово умение за много организации. Да се управля-

ва проект не е лесно и много хора не притежават естествени

умения да управляват проекти. За щастие, уменията свързани с

дефинирането и управлениетона проекти могат да бъдат при-

добити чрез обучение. Разбирането и практикуването на кон-

цепциите, разглеждани на семинара, увеличава вероятността за

успех на вашите проекти.

Предварителни изисквания: няма

Цели: В края на семинара, участниците ще бъдат в състояние

да: Разбират ползата от прилагането на подходящ процес за уп-

равление на проекти Дефинират различните аспекти на проек-

та Създават и поддържат подходящ план за изпълнение на про-

екта Идентифицират и управляват проблемите на проекта

Идентифицират и управляват рисковете на проекта

Участници: Ръководители на проекти и членове на екипи, които

управляват или работят по проекти Мениджъри, които ръко-

водят ръководители на проекти и наблюдават изпълнението на

проекти Клиенти, потребители и всички заинтересовани лица,

които участват в проекти

Съдържание: Общ преглед Дефиниране на проект Създаване

на работен план Управление на работния план Управление на

проблемите Управление на обхвата Управление на рисковете

Семинарът включва упражнения и работа по казус от 6

части, който се разработва в процеса на обучението.

Продължителност: два дни, от 9:00 до 17:00 ч.

Работен език: български

Такса за участие: 350 лв. (без ДДС)

Такса за участие при регистрация до 5.10.2007 г.: 298 лв. (без ДДС)

В цената са включени учебни материали, форми за управление на

проекти, обяди, кафе-паузи, сертификат.

Място на провеждане: София, ИНТЕРПРЕД, зала „Пловдив“

Информация и регистрация

За повече информация посетете www.projectа.bg или се

свържете с нас на тел. (02) 9835324, 9831094 или

info@projecta.bg

Онлайн регистрация: www.projecta.bg

Краeн срок за регистрация: 10 октомври 2007

или до запълване на местата

Местата са ограничени!

Записването се извършва по реда на получените заявки.

по лиценз на TenStep Inc., САЩ

TenStep е водеща фирма в областта на методологията и обучението по управление на проекти. Президентът на TenStep Inc., Том

Мокал, е носител на престижната награда за 2005 г. на Института за управление на проекти (Project Management Institute) - САЩ, за

създаването и популяризирането на Процеса за управление на проекти TenStep, който е допринесъл значително за Kподобряване на

глобалното разбиране за управлението на проекти, цикъла на проекта и управлението на хора“.

ПРОДЖЕКТА е първата българска фирма,специализирана изключително в областта на консултациите

и обучението по управление на проекти.

Сред клиентите на ПРОДЖЕКТА в областта на обучението по управление на проекти са:

АЕЦ Козлодуй, Актавис, БДЖ, HVB Биохим, БТК, Булстрад, Геотехмин, ДСК Банк, Дейзи Технолоджи, Евробанк, Елаците

Мед, Електроразпределение — Столично, Е.ОН, Зебра АД, Изпълнителна Агенция KПътища“, ING Банк, Корпоративна

Банка, Летище Варна, Летище София, Лирекс БГ, Лукойл Нефтохим Бургас, Министерство на земеделието и горите,

Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на вътрешните работи,

Министерство на отбраната, Насърчителна банка, Национална компания KЖелезопътна инфраструктура“, НЕК,

Орбител, ПОК Доверие, Пощенска Банка, Пристанище Бургас, Пристанище Русе, Солвей Соди, ТЕЦ Марица Изток 2,

ТелеТек, Топлофикация Пловдив, Топлофикация Русе, Топлофикация София, Хеброс Банк, Челопеч Майнинг, Юмикор

(Кумерио), Областни и общински администрации

Учете онлайн с 2200 курса за бизнеса и ИТ!

 
Публикувана: 26 Септември 2007 г. 11:09:44
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини