РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

РАЗРАБОТВАНЕ

НА ПРОЕКТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8—10 октомври 2007 г.

Александър Апостолов, PMP

Александър Апостолов е консултант и ръководител на проекти с 14-годишен опит в разработването и управлението на

проекти, финансирани от Европейския съюз и други международни организации. А. Апостолов е организирал и е председателствал

оценителните комисии на над 110 търга и е управлявал над 200 договора по програми на Европейския съюз. Притежава Project

Management Professional (PMP) сертификат на Project Management Institute (САЩ), PRINCE2 сертификат и сертификат по

управление на проекти на Британското компютърно общество. Специализирал е управление на проекти във ФАО (Рим),

Център за политически и управленски проучвания (Великобритания) и Краун Ейджънтс (Великобритания). Александър Апостолов

е автор на 5 учебни модула и 3 книги по управление на проекти. Ръководи програма по управление на проекти в УНСС. Досега

е обучил над 1000 души по разработване и управление на проекти, сред които представители на Министерство на финансите,

Министерство на земеделието, Министерство на здравеопазването, Министерство на отбраната, Министерство на

вътрешните работи, големи фирми, банки, малки и средни предприятия, областни и общински администрации и

неправителствени организации. Александър Апостолов е основател и председател на Българската асоциация по управление

на проекти и член на ръководния орган на Международната асоциация по управление на проекти (IPMA). Член на журито на

конкурса „ИТ проект на годината“ — 2004, 2005 и 2006.

» Формални изисквания при изготвяне и представяне на

проекти за безвъзмездно финансиране от ЕС. Разглеждане

и обсъждане на конкретен пример — извадка на

изискванията;

» Критерии за оценка на проекти за безвъзмездно

финансиране от ЕС. Разглеждане и обсъждане на

конкретен пример;

» Съдържание на проектите за безвъзмездно финансиране

от ЕС. Разглеждане и обсъждане на формуляр за

кандидатстване.

Метод на обучение

Методът на обучение е интерактивен и включва презен-

тации, дискусии, тестове и групова работа по казуси за

утвърждаване на придобитите знания. Представената на

семинара методология съответства на официалния метод

на Европейския съюз „Управление цикълана проекта“.

Условия и такса за участие

» Място: София, Конферентен център Office 1

» Такса за участие: 495 лв. (без ДДС)

» Такса за участие при регистрация до 28.09.2007 г.: 450 лв.

(без ДДС)

Таксата включва учебни материали, обяди, кафе-паузи и

сертификат.

Специални отстъпки за представители на държавни

институции и общински администрации!

Информация и регистрация

За повече информация посетете www.projectа.bg или се

свържете с нас на тел. (02) 9835324, 9831094 или

info@projecta.bg

Онлайн регистрация: www.projecta.bg

Краeн срок за регистрация: 3 октомври 2007

или до запълване на местата

Съдържание

Първи ден, 8 октомври 2007

» Логика на финансовата помощ на ЕС за България.

Структурни фондове и Кохезионен фонд;

» Определение за проект, видове проекти, цикъл на

проекта. Фаза „Програмиране“ — Оперативни програми;

» Логика на проекта. Основни елементи и логически връзки

между елементите. Тест — елементи на проекта;

» Анализ на проблемите и възможностите — техники

SWOT, мозъчна атака и дърво на проблемите. Упражнение

— мозъчна атака и дърво на проблемите;

» Анализ на целите. Упражнение — дърво на целите;

» Оценка на алтернативите и избор на проектен подход.

Упражнение — оценка на алтернативите и избор на

проектен подход (може да продължи през втория ден).

Втори ден, 9 октомври 2007

» Целева група и бенефициенти;

» Формулиране на елементите на проекта;

» Индикатори — същност, изисквания, видове, работа с

индикатори;

» Допускания;

» Подход на логическата рамка. Упражнение — формулиране

на елементите на проекта и изготвяне на матрица на

логическата рамка;

» Рискове на проекта — определение, идентифициране,

анализ, план за управление на рисковете. Упражнения

идентифициране на рисковете; план за управление;

» План за изпълнение на проекта. Планиране базирано на

резултатите — стъпки; Упражнения — оценка на времето

и разходите; изготвяне на линеен график (продължава

през третия ден).

Трети ден, 10 октомври 2007

» Планиране — продължение от втория ден;

» Бюджет на проекта — същност, изготвяне, разрези,

допустими разходи за финансиране от ЕС. Упражнение

изготвяне на бюджет;

» Важни аспекти при разработването на проекти за

финансиране от ЕС: концепция, методология,

мониторинг, устойчивост, мултипликационен ефект,

иновативност, добавена стойност;

Учете онлайн с 2200 курса за бизнеса и ИТ!

 
Публикувана: 26 Септември 2007 г. 11:09:12
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини