ПСИХОЛОГИЯ НА КЛИЕНТА ОБУЧЕНИЕ- 28 И 29 МАРТ 2008

ПСИХОЛОГИЯ НА КЛИЕНТА -
Как потребителите на нашите продукти и услуги да бъдат най-добрият ни партньор?

Цел: По-добро и компетентно разбиране и тълкуване на психологията на клиента. Изграждане на умения за компетентна оценка на мотивацията на клиента и улесняване на процеса за вземане на решение за покупка. Превръщането на клиента в ценен партньор за Вашия бизнес.

Очаквани резултати: Развиване на умения за задаване на най-точните въпроси, за да оцените както нуждите, така и резервите на клиентите към Вашия продукт. Използване

на тази информация с цел максимално успешно представяне на Вашите услуги или продукти.

Участниците в тренинга ще научат повече за категориите на потребителскотоповедение, за компонентите в поведението на клиента, какво означава да познаваме своите клиенти и да управляваме клиента, без да го манипулираме. Ще бъдат разисквани етапите в процеса на купуване, как да се справяме с възраженията, как да се разискват цените — основното възражение на клиента, как да работим с трудни клиенти. Обучението ще фокусира вниманието на участниците към адаптивното продаване и матрицата на социалния стил. Ще се разгледат и алтернативни системи за практикуване на адаптивно продаване.

В края на тренинга участниците:

  • Ще задълбочат уменията си за изграждане на дългосрочни отношения с клиентите;
  • Ще се научат как да провокират и поддържат лоялно отношение на клиента към продукта/услугата.
  • Ще усъвършенстват уменията си за създаване на партньорски отношения с клиента, така че тези партньорски отношения да генерират възможно най-печелившите подходи както в позиционирането на пазара, така и в продаването.

Консултант: Диана Стефанова
Магистър по психология, консултант в областта на организационното развитие в бизнес сектора и в неправителствения сектор. Консултира организации от бизнес сектора и публичната администрация по въпроси, касаещи анализ наорганизационната среда и на работното място; модели и практики за подбор наперсонал и изграждане на системи за оценка на персонала. Член е на Световнатафедерация за психично здраве.

Дата: 28 и 29 март 2008г.
Място: Централ Хотел Форум, бул. "Цар Борис III" 41

За записване: БГБизнес ООД
тел.: 02/439 02 72
факс: 02/439 02 74
e-mail: office@bgbusiness.com
http://www.bgbusiness.com/consult/


 
Публикувана: 7 Март 2008 г. 9:03:13
 Новини

20 Октомври 2017
Българо-унгарски бизнес форум на 3 ноември 2017 г., Гранд Хотел София
още...
20 Октомври 2017
Бизнес форум в периода 8 – 10 ноември 2017 г. в гр. Минск, Беларус
още...
19 Октомври 2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
още...
19 Октомври 2017
Нова групажна линия на фирма MW Logistica свързва България и Франция
още...
19 Октомври 2017
Иновационен форум 26-29 ноември 2017 г, гр. Братислава, Словакия
още...

Още новини