„Controlling – 1” „Управление на разходите за мениджъри“ – Kак да обвържем отговорностите на своите подчинени с цифри (с измерими критерии)?
Работният инструмент на Висшето ръководство
11 и 12 април, Централ Хотел Форум ,

Семинарът запознава: с наложилата се в индустриалния свят система за контрол която обвързва правомощията на ръководителите на структурни звена с конкретни измерими отговорности. Управлението на разходите е основа за обективно и целево ръководене.

Технология на обучението: Мултимедийна презентация, насочени дискусии и възможност за обсъждане на казуси, материали и чеклисти;

Семинарът е подходящ за: за ръководители на предприятия, изпълнителни директори, управители, членове на борда на директорите, ръководители на структурни звена които искат да подобрят значително ефективността на своята работа

Консултант: Николай Хубенов
1982г. - ТУ Дрезден, ТМММ, Рационализиране подготовката на CNC-машини". Технолог, Ръководител група NC-машини, Осигуряване на качеството в заводи на ДСО МЕТАЛХИМ; Проектант на физически системи за сигурност. От. 1995 до 1999 г. - Управленски консултант, Abegglen&Partner, Zuerich, QMS Tренер и вътрешен одитор към ББЦУК - БТПП София, Ръководител направление "Управленско консултиране", ФАЕЛ, Ловеч. От 1999 г. Консултант Управленско консултиране и СУК; Разработване и въвеждане на ДПП, СУК по ISO 9000:2000 и НАССР; Управленски консултант на лидер в ХВП, Маркетингови проучвания в индустриалния както и FMCG сектор; Бизнес-планове; Търговски Директор на лидер в ХВП (2002-2003). Разработване и изграждане на национална Дистрибутивна система в FMCG сектор, Ценова политика, Продуктова политика, Комуникационна политика, Фирмени анализи и диагностика на управлението на МСП, включително организация и ръководство на търговската дейност;

„Controlling — 1” „Управление на разходите за мениджъри“ — Kак да обвържем отговорностите на своите подчинени с цифри (с измерими критерии)?

Първи ден

 • 09:00-11:00 За управленско счетоводство и разграничаването му от счетоводната дейност по Закона за счетоводството:
  • За управленските решения базирани на факти.
  • Какви са целите на системата за управление на разходите? Какво значи да управляваш (разходите)? Кой ползва / За кого е предназначена информацията от управленското счетоводство?
  • Как функционира системата за управление на разходите кой я създава, кой я поддържа и кой я използва.
 • 11:00-11:30 Кафе пауза
 • 11:30-13:00 Основни понятия на управленското счетоводство. Управление на разходите по вид. Разпределяне на разходите по вид.
  • Видове разходи?
  • Какво ни дава управлението на разходите по видове?
 • 13:00-14.00 Обедна почивка
 • 14:00-16:00 Разходи по места на възникване. Управление на разходите по место на възникване.
  • Какво представляват местата на разходи. Cost centers.
  • Как отговорностите на ръководителите се свързват с разходните центрове. Структури, отговорности, пълномощия, взаимовръзки
 • 16:00-16:30 Кафе пауза
 • 16:30-18:00 Разходи по носители на разходите. Управление на разходите по носители. Калкулации.

Втори ден

 • 09:00-11:00 За пълното и частично разпределяне на разходите по носители.
  • Защо пълно разпределяне на разходите по носители? - примери
 • 11:00-11:30 Кафе пауза
 • 11:30-13:00 Частично разпределяне на разходите по носители.
  • Справедливата себестойност...
 • 13:00-14:00 Обедна почивка
 • 14:00-16:00 Създаване на управленски представителна система за частично разпределяне на разходите по носители.
 • 16:00-16:30 Кафе пауза
 • 16:30-18:00 Интегриране на процесно ориентирана система за управление на разходите.
  • Инструментите в практиката — Break-even диаграма, Make-or-buy анализ; Долна ценова граница;
  • Управленските решения и разходите

   записване за обучения на тел.: +359 2 439 0272,

   e-mail: office@bgbusiness.com

  •  
   Публикувана: 1 Април 2008 г. 12:04:04
       Новини

   14 Януари 2019
   Процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" ще бъде представена на 16.01.2019г. в Русе
   още...
   14 Декември 2018
   Бизнес делегация до Намибия, Мозамбик и Кения, 21-26 януари 2019
   още...
   13 Ноември 2018
   НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
   още...
   28 Февруари 2018
   Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
   още...
   10 Ноември 2017
   Българо-турски агробизнес форум
   още...

   Още новини