„Controlling – 1” „Управление на разходите за мениджъри“ – Kак да обвържем отговорностите на своите подчинени с цифри (с измерими критерии)?
Работният инструмент на Висшето ръководство
11 и 12 април, Централ Хотел Форум ,

Семинарът запознава: с наложилата се в индустриалния свят система за контрол която обвързва правомощията на ръководителите на структурни звена с конкретни измерими отговорности. Управлението на разходите е основа за обективно и целево ръководене.

Технология на обучението: Мултимедийна презентация, насочени дискусии и възможност за обсъждане на казуси, материали и чеклисти;

Семинарът е подходящ за: за ръководители на предприятия, изпълнителни директори, управители, членове на борда на директорите, ръководители на структурни звена които искат да подобрят значително ефективността на своята работа

Консултант: Николай Хубенов
1982г. - ТУ Дрезден, ТМММ, Рационализиране подготовката на CNC-машини". Технолог, Ръководител група NC-машини, Осигуряване на качеството в заводи на ДСО МЕТАЛХИМ; Проектант на физически системи за сигурност. От. 1995 до 1999 г. - Управленски консултант, Abegglen&Partner, Zuerich, QMS Tренер и вътрешен одитор към ББЦУК - БТПП София, Ръководител направление "Управленско консултиране", ФАЕЛ, Ловеч. От 1999 г. Консултант Управленско консултиране и СУК; Разработване и въвеждане на ДПП, СУК по ISO 9000:2000 и НАССР; Управленски консултант на лидер в ХВП, Маркетингови проучвания в индустриалния както и FMCG сектор; Бизнес-планове; Търговски Директор на лидер в ХВП (2002-2003). Разработване и изграждане на национална Дистрибутивна система в FMCG сектор, Ценова политика, Продуктова политика, Комуникационна политика, Фирмени анализи и диагностика на управлението на МСП, включително организация и ръководство на търговската дейност;

„Controlling — 1” „Управление на разходите за мениджъри“ — Kак да обвържем отговорностите на своите подчинени с цифри (с измерими критерии)?

Първи ден

 • 09:00-11:00 За управленско счетоводство и разграничаването му от счетоводната дейност по Закона за счетоводството:
  • За управленските решения базирани на факти.
  • Какви са целите на системата за управление на разходите? Какво значи да управляваш (разходите)? Кой ползва / За кого е предназначена информацията от управленското счетоводство?
  • Как функционира системата за управление на разходите кой я създава, кой я поддържа и кой я използва.
 • 11:00-11:30 Кафе пауза
 • 11:30-13:00 Основни понятия на управленското счетоводство. Управление на разходите по вид. Разпределяне на разходите по вид.
  • Видове разходи?
  • Какво ни дава управлението на разходите по видове?
 • 13:00-14.00 Обедна почивка
 • 14:00-16:00 Разходи по места на възникване. Управление на разходите по место на възникване.
  • Какво представляват местата на разходи. Cost centers.
  • Как отговорностите на ръководителите се свързват с разходните центрове. Структури, отговорности, пълномощия, взаимовръзки
 • 16:00-16:30 Кафе пауза
 • 16:30-18:00 Разходи по носители на разходите. Управление на разходите по носители. Калкулации.

Втори ден

 • 09:00-11:00 За пълното и частично разпределяне на разходите по носители.
  • Защо пълно разпределяне на разходите по носители? - примери
 • 11:00-11:30 Кафе пауза
 • 11:30-13:00 Частично разпределяне на разходите по носители.
  • Справедливата себестойност...
 • 13:00-14:00 Обедна почивка
 • 14:00-16:00 Създаване на управленски представителна система за частично разпределяне на разходите по носители.
 • 16:00-16:30 Кафе пауза
 • 16:30-18:00 Интегриране на процесно ориентирана система за управление на разходите.
  • Инструментите в практиката — Break-even диаграма, Make-or-buy анализ; Долна ценова граница;
  • Управленските решения и разходите

   записване за обучения на тел.: +359 2 439 0272,

   e-mail: office@bgbusiness.com

  •  
   Публикувана: 1 Април 2008 г. 12:04:04
       Новини

   13 Ноември 2018
   НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
   още...
   13 Ноември 2018
   БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
   още...
   25 Октомври 2018
   Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
   още...
   23 Октомври 2018
   Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
   още...
   22 Октомври 2018
   Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
   още...

   Още новини