Информационна кампания на ЕК за правата на потребителите

Европейската комисия публикува покана за представяне на предложения за провеждане на информационна кампания за правата на потребителите и насърчаване на организациите на потребителите в България.

Провеждането на кампанията е част от действията на комисаря за защита на потребителите Меглена Кунева за повишаване информираността на потребителите. Стратегията на Европейската комисия за политика за защита на потребителите 2007-2013 г. предвижда дейности в тази насока като част от нейните приоритети "По-добре информирани и образовани потребители". Цялостната информационна стратегия на ЕС цели да допълни усилията, които полагат държавите-членки във връзка с информирането на потребителите.

Информационната кампания ще се проведе през 2010 г. Основната цел на кампанията е да увеличи информираността на потребителите за техните права, произтичащи от европейското законодателство и да насърчи ролята на потребителските организации като източник на информация и съвет за потребителите.

Отделните задачи на кампанията включват изготвяне и прилагане на комуникационна стратегия, вкл. изследване на фокус-групи, реклама и връзки с обществеността, разпространение на информация за потребителските права и техническа помощ.

Кандидатстването за участие е открито за юридически и физически лица. Кандидатите трябва да разполагат с необходимата експертиза и да отговарят на критериите на обществената поръчка.

Всички необходими документи може да намерите на български език на интернет адрес: http://ec.europa.eu/eahc/consumers/consumers_tenders.html.

Документацията към обществена поръчка съдържа пълна информация за целите и задачите на кампанията, изискванията към кандидатите и критериите за оценка на предложенията.

Крайният срок за кандидатстване е 6 март 2009 г.
Предложения могат да бъдат изпращани и на български език.

За повече информация може да се обърнете на
е-mail: EAHC-CP- CALLS@ec.europa.eu.

Инфобизнес бр.06/2009

 
Публикувана: 24 Февруари 2009 г. 15:02:01
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини