Финансови инструменти на ЕБВР в условията на криза за подпомагане на частния и публичния сектор

Търговско-промишлена палата - Стара Загора организира презентация на финансовите инструменти на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), насочени към частния и публичния сектор. Презентацията ще се проведе на 10 април 2009 г. от 14.00 до 18.00 часа в конферентната зала на Хотел Ефир в Стара Загора и в нея ще вземат участие водещи специалисти от ЕБВР.

В условията на глобалната финансова криза българските фирми изпитват недостиг на свежи финансови ресурси за своята оперативна дейност и за реализация на инвестиционните си проекти. Целта на презентацията е да се представят възможностите, които ЕБВР предлага на фирмите с потенциал за развитие, включително някои иновативни и нетрадиционни решения.

Презентацията е подходяща за изпълнителни директори и финансови мениджъри във фирми, които като цяло отговарят на следните условия:

- Стабилни компании с добър мениджмънт и добър потенциал за растеж,

- Минимален годишен оборот над 10 млн. Евро,

- Производствени и/или предимно експортно ориентирани фирми.

ЕБВР разполага с широк набор от финансови инструменти - от обезпечени кредити до дялово участие:

- Минимално 4-5 млн. евро за заеми

- Минимално 1-2 млн. евро при дялово участие / мецанинови инвестиции, което е до 35% от стойността на проекта

- Кредити за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и използване на алтернативни енергийни източници

- Финансова подкрепа за изпълнение на европейски проекти

- Целеви кредити - капиталови инвестиции, оборотни средства, рефинансиране, рекапитализация на търговския баланс и др.

- Дългосрочни кредити за публични организации (общини, НПО и др.)

- Финансиране на публично-частни партньорства.

Участниците ще имат възможност да зададат своите въпроси и да получат индивидуална консултация от експертите на ЕБВР.

Тук може да видите програмата на презентацията.

Няма такса за участие. При желание за участие, попълнете регистрационната форма и я изпратете на е-мейл office@chambersz.comили факс 042 626297, 626033 не по-късно от 09.04.2009. Регистрациите ще бъдат приемани по реда на пристигането им, местата са ограничени.

 
Публикувана: 11 Март 2009 г. 14:03:07
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини