Финансови инструменти на ЕБВР в условията на криза за подпомагане на частния и публичния сектор

Търговско-промишлена палата - Стара Загора организира презентация на финансовите инструменти на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), насочени към частния и публичния сектор. Презентацията ще се проведе на 10 април 2009 г. от 14.00 до 18.00 часа в конферентната зала на Хотел Ефир в Стара Загора и в нея ще вземат участие водещи специалисти от ЕБВР.

В условията на глобалната финансова криза българските фирми изпитват недостиг на свежи финансови ресурси за своята оперативна дейност и за реализация на инвестиционните си проекти. Целта на презентацията е да се представят възможностите, които ЕБВР предлага на фирмите с потенциал за развитие, включително някои иновативни и нетрадиционни решения.

Презентацията е подходяща за изпълнителни директори и финансови мениджъри във фирми, които като цяло отговарят на следните условия:

- Стабилни компании с добър мениджмънт и добър потенциал за растеж,

- Минимален годишен оборот над 10 млн. Евро,

- Производствени и/или предимно експортно ориентирани фирми.

ЕБВР разполага с широк набор от финансови инструменти - от обезпечени кредити до дялово участие:

- Минимално 4-5 млн. евро за заеми

- Минимално 1-2 млн. евро при дялово участие / мецанинови инвестиции, което е до 35% от стойността на проекта

- Кредити за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и използване на алтернативни енергийни източници

- Финансова подкрепа за изпълнение на европейски проекти

- Целеви кредити - капиталови инвестиции, оборотни средства, рефинансиране, рекапитализация на търговския баланс и др.

- Дългосрочни кредити за публични организации (общини, НПО и др.)

- Финансиране на публично-частни партньорства.

Участниците ще имат възможност да зададат своите въпроси и да получат индивидуална консултация от експертите на ЕБВР.

Тук може да видите програмата на презентацията.

Няма такса за участие. При желание за участие, попълнете регистрационната форма и я изпратете на е-мейл office@chambersz.comили факс 042 626297, 626033 не по-късно от 09.04.2009. Регистрациите ще бъдат приемани по реда на пристигането им, местата са ограничени.

 
Публикувана: 11 Март 2009 г. 14:03:07
 Новини

20 Октомври 2017
Българо-унгарски бизнес форум на 3 ноември 2017 г., Гранд Хотел София
още...
20 Октомври 2017
Бизнес форум в периода 8 – 10 ноември 2017 г. в гр. Минск, Беларус
още...
19 Октомври 2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
още...
19 Октомври 2017
Нова групажна линия на фирма MW Logistica свързва България и Франция
още...
19 Октомври 2017
Иновационен форум 26-29 ноември 2017 г, гр. Братислава, Словакия
още...

Още новини