Смесеният бизнес съвет България - Турция набеляза съвместни инициативи в подкрепа на предприемачеството

На 19 март 2009 г. Българската търговско-промишлена палата бе домакин на среща на Смесения бизнес съвет България - Турция. Представителите на БТПП и Съвета за външноикономически връзки на Турция, участващи в Смесения съвет, обсъдиха проблемите на бизнеса от двете страни и набелязаха мерки за решаването им. Божидар Божинов, председател на БТПП и на Българо-турския бизнес съвет, постави важни въпроси за разискване: даване приоритет на публичните и обществените проекти в двете страни; изграждане и подобряване на съществуващата инфраструктура - завършване на магистралата София - Истанбул; решаване на въпроса нужна ли е и може ли да се изгради железопътна скоростна връзка между България и Турция; синхронизиране работата на граничните пунктове между двете страни - постепенното им разширяване и улесняване на съвместни, координирани проверки; намаляване на корупцията; минимизиране на вноса и износа на некачествени и нестандартизирани стоки.

Председателят на Турско-българския бизнес съвет Ялчин Егемен сподели готовността от турска страна тези въпроси да намерят бързо своите отговори.

В момент на глобална финансова и икономическа криза участниците в срещата си обещаха чрез създаване на четири комисии към Смесения съвет да спомогнат за повишаване или поне запазване на търговския стокообмен и насърчаване на взаимните инвестиции.

Комисиите ще работят в областите: спа и здравен туризъм, селско стопанство, строителство и сътрудничество между МСП. В тези комисии ще вземат участие представители на бордовете на следните организации: БТПП, Съвета за външноикономически връзки на Турция и Турско-българската търговско-промишлена палата.

Г-н Егемен разясни, че Турция е преживяла една финансова криза през 2001 г. и тогавашните мерки помагат на държавата да преминава по-леко през настоящата криза. Вече има нарастване на безработицата - от 9% през август 2008 г. на 13.6% към момента. Очаква се безработицата да създаде допълнителни затруднения в икономиката. Основен показател на настоящата криза в Турция е липсата на доверие - хората не пазаруват, спира движението в търговията, закриват се заводи (в производството на трикотаж, текстил, обувки, автомобили). До сега турското правителство е приело 4 пакета от мерки, като последният включва намаляване на някои акцизи и ДДС за някои стоки - например на автомобили местно производство. Като резултат крайните им цени бележат спад с около 20%. Намалението за вносните автомобили е в по-малка степен, но все пак общият резултат е раздвижване на търговията. Очаква се предстоящите местни избори в края на месец март в Турция отново да доведат до намаляване доверието на гражданите, което ще рефлектира и върху потреблението. Очаква се страната да подпише споразумение с Международния валутен фонд за парична помощ, която не е толкова важна като средства, а по-скоро ще повиши доверието.

Част от турските фирми вече са предприели някои вътрешни антикризисни мерки - намаляване на работната седмица на 4 дни, пускане на служителите в неплатен отпуск, намаляване на заплащането по взаимно съгласие с цел запазване на работното място и др.

Представителите на двете части на Съвместния бизнес съвет размениха идеи за бъдещата си съвместна дейност. В областта на туризма бе достигнат извода за полезността от разработване на съвместен туристически продукт в областта на спа и здравния туризъм, обусловен от природните дадености в двете страни. Председателят на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции Ирена Георгиева подчерта, че стремежът е към осъществяване на пряко сътрудничество между туроператори, тъй като те са тези, които създават туристически продукт.

В областта на селското стопанство Басри Йозчобан, член на борда на Турско-българския бизнес съвет, и зам.-председателят на БТПП Тодор Стайков, обобщиха, че производството на растителни масла в региона е много важно за двете страни - за България като източник на суровина, технология и ноу-хау, а за Турция - като потребление - за пряка консумация или за биомаса - източник на биоенергия.

В строителството се договориха съвместно да работят председателят на Българската предприемаческа камара в строителството и представителят на Турско-българския бизнес съвет - Гьотуг Сечкине, чиято компания в момента е ангажирана с изграждането на метрото в София.

Интересите в двустранни инфраструктурни проекти са големи и тяхното реализиране ще подпомогне строителния бранш в момент на криза и свиване на строителните работи, а и ще доведе до улесняване на движението на хора и стоки, както и на търговията след завършване на проектите.

На срещата бе договорено да се подпомага сътрудничеството между малки и средни предприятия от двете страни за обмен на нови идеи и опит при усвояване на европейски средства.

Не бе пропуснат и въпросът за визите и трудностите, които изпитват представителите на турския бизнес да влязат в страната ни, като понякога стоката им минава граница без проблеми, но не и собственикът на стоката. Двете страни се споразумяха да съдействат на потърпевшите за решаване на техните проблеми.

Г-н Божинов и г-н Егемен подписаха протокол от срещата, обобщаващ постигнатите договорености.

Инфобизнес бр. 12/2009

 
Публикувана: 26 Март 2009 г. 11:03:34
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини