Смесеният бизнес съвет България - Турция набеляза съвместни инициативи в подкрепа на предприемачеството

На 19 март 2009 г. Българската търговско-промишлена палата бе домакин на среща на Смесения бизнес съвет България - Турция. Представителите на БТПП и Съвета за външноикономически връзки на Турция, участващи в Смесения съвет, обсъдиха проблемите на бизнеса от двете страни и набелязаха мерки за решаването им. Божидар Божинов, председател на БТПП и на Българо-турския бизнес съвет, постави важни въпроси за разискване: даване приоритет на публичните и обществените проекти в двете страни; изграждане и подобряване на съществуващата инфраструктура - завършване на магистралата София - Истанбул; решаване на въпроса нужна ли е и може ли да се изгради железопътна скоростна връзка между България и Турция; синхронизиране работата на граничните пунктове между двете страни - постепенното им разширяване и улесняване на съвместни, координирани проверки; намаляване на корупцията; минимизиране на вноса и износа на некачествени и нестандартизирани стоки.

Председателят на Турско-българския бизнес съвет Ялчин Егемен сподели готовността от турска страна тези въпроси да намерят бързо своите отговори.

В момент на глобална финансова и икономическа криза участниците в срещата си обещаха чрез създаване на четири комисии към Смесения съвет да спомогнат за повишаване или поне запазване на търговския стокообмен и насърчаване на взаимните инвестиции.

Комисиите ще работят в областите: спа и здравен туризъм, селско стопанство, строителство и сътрудничество между МСП. В тези комисии ще вземат участие представители на бордовете на следните организации: БТПП, Съвета за външноикономически връзки на Турция и Турско-българската търговско-промишлена палата.

Г-н Егемен разясни, че Турция е преживяла една финансова криза през 2001 г. и тогавашните мерки помагат на държавата да преминава по-леко през настоящата криза. Вече има нарастване на безработицата - от 9% през август 2008 г. на 13.6% към момента. Очаква се безработицата да създаде допълнителни затруднения в икономиката. Основен показател на настоящата криза в Турция е липсата на доверие - хората не пазаруват, спира движението в търговията, закриват се заводи (в производството на трикотаж, текстил, обувки, автомобили). До сега турското правителство е приело 4 пакета от мерки, като последният включва намаляване на някои акцизи и ДДС за някои стоки - например на автомобили местно производство. Като резултат крайните им цени бележат спад с около 20%. Намалението за вносните автомобили е в по-малка степен, но все пак общият резултат е раздвижване на търговията. Очаква се предстоящите местни избори в края на месец март в Турция отново да доведат до намаляване доверието на гражданите, което ще рефлектира и върху потреблението. Очаква се страната да подпише споразумение с Международния валутен фонд за парична помощ, която не е толкова важна като средства, а по-скоро ще повиши доверието.

Част от турските фирми вече са предприели някои вътрешни антикризисни мерки - намаляване на работната седмица на 4 дни, пускане на служителите в неплатен отпуск, намаляване на заплащането по взаимно съгласие с цел запазване на работното място и др.

Представителите на двете части на Съвместния бизнес съвет размениха идеи за бъдещата си съвместна дейност. В областта на туризма бе достигнат извода за полезността от разработване на съвместен туристически продукт в областта на спа и здравния туризъм, обусловен от природните дадености в двете страни. Председателят на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенции Ирена Георгиева подчерта, че стремежът е към осъществяване на пряко сътрудничество между туроператори, тъй като те са тези, които създават туристически продукт.

В областта на селското стопанство Басри Йозчобан, член на борда на Турско-българския бизнес съвет, и зам.-председателят на БТПП Тодор Стайков, обобщиха, че производството на растителни масла в региона е много важно за двете страни - за България като източник на суровина, технология и ноу-хау, а за Турция - като потребление - за пряка консумация или за биомаса - източник на биоенергия.

В строителството се договориха съвместно да работят председателят на Българската предприемаческа камара в строителството и представителят на Турско-българския бизнес съвет - Гьотуг Сечкине, чиято компания в момента е ангажирана с изграждането на метрото в София.

Интересите в двустранни инфраструктурни проекти са големи и тяхното реализиране ще подпомогне строителния бранш в момент на криза и свиване на строителните работи, а и ще доведе до улесняване на движението на хора и стоки, както и на търговията след завършване на проектите.

На срещата бе договорено да се подпомага сътрудничеството между малки и средни предприятия от двете страни за обмен на нови идеи и опит при усвояване на европейски средства.

Не бе пропуснат и въпросът за визите и трудностите, които изпитват представителите на турския бизнес да влязат в страната ни, като понякога стоката им минава граница без проблеми, но не и собственикът на стоката. Двете страни се споразумяха да съдействат на потърпевшите за решаване на техните проблеми.

Г-н Божинов и г-н Егемен подписаха протокол от срещата, обобщаващ постигнатите договорености.

Инфобизнес бр. 12/2009

 
Публикувана: 26 Март 2009 г. 11:03:34
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини