Очакваме китайски инвестиции във високите технологии

БТПП бе посетена от китайска делегация на правителствено ниво от Държавната Администрация за чуждестранна валута на Китай (SAFE), водена от нейния зам.-управител Денг Ксианхонг. SAFE управлява валутната политика на Китай и има ключова роля в икономиката - златните и валутните резерви на страната са достигнали рекордните 1,95 трилиона долара.


БТПП бе посетена от китайска делегация на правителствено ниво от Държавната Администрация за чуждестранна валута на Китай (SAFE), водена от нейния зам.-управител Денг Ксианхонг. SAFE управлява валутната политика на Китай и има ключова роля в икономиката - златните и валутните резерви на страната са достигнали рекордните 1,95 трилиона долара.

Китайските гости проявиха интерес към търговията между България и Китай, както и към предложенията на бизнеса за насърчаването на взаимния стокообмен. Цветан Симеонов, зам.-председател на БТПП, подчерта, че Китай се е утвърдил като наш първостепенен партньор в Азия и нашето желание е за привличане на китайски компании като партньори и инвеститори, в т.ч. в големи енергийни и инфраструктурни проекти. Той посочи науката и високите технологии, като най-перспективните области, към които могат да бъдат насочени китайски инвестиции.

Г-н Ксианхонг обясни, че китайският пазар е голям и не е толкова засегнат от настоящата криза, за това българските износители трябва да са по-активни в търговията с тази част на света. Китайският икономически растеж за 2008 г. е 9%. Под влияние на световната криза външнотърговският оборот на страната през четвъртото тримесечие на 2008 г. се е свил само с 8,8% в сравнение със същия период на 2007 г. Статистиката показва, че положителното салдо на Китай във външната търговия възлиза на 295,4 млрд.долара през 2008 г. Това се дължи на няколко фактори - многобройната работна ръка, ниската цена на труда, ниски потребителски цени. За това чуждестранните инвеститори в Китай трудно реализират стоките си на местния пазар и се ориентират към износ. Освен това в страната има висок процент на депозитите - китайците спестяват много.

Г-н Симеонов спомена и туризма, като обещаваща област за съвместно сътрудничество. Към момента ръстът на българските туристи към Китай е по-голям, отколкото този на китайските туристи, посетили България.

Членството на България в ЕС разкрива нови възможности за страната ни за по-нататъшно задълбочаване на всестранното сътрудничество и партньорство с Китай в рамките на всеобхватното стратегическо партньорство между ЕС и КНР.

Инфобизнес бр. 13/2009

 
Публикувана: 1 Април 2009 г. 10:04:44
 Новини

12 Юли 2017
Дирекция “Бюро по труда”- Русе провежда процедура за кандидатстване на работодатели за преференции по насърчителни мерки за заетост на безработни лица
още...
12 Юли 2017
НАП напомня: завършилите средно образование безработни и неучащи заплащат сами здравните си осигуровки
още...
11 Юли 2017
Изменение на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.021 „Обучения за заети лица“
още...
04 Юли 2017
НАП въведе нова електронна услуга с КЕП
още...
29 Юни 2017
КАРИЕРА ЗА НОВА ЕRА - единствените кариерни дни в страната за млади и утвърдени учени
още...

Още новини