С близо 250 млн. лв. ще бъде подпомогнат реалният сектор в условията на световна криза

С близо 250 млн. лв. от публичната инвестиционна програма на правителството ще бъде подпомогнат реалният сектор в условията на световна криза. Средствата са допълнителна мярка в подкрепа на българските предприятия и инфраструктурата, а финансовият ресурс се осигурява за сметка на преструктуриране на капиталовите разходи на министерствата и агенциите. На заседание през миналата седмица Министерският съвет одобри бюджетните кредити по инвестиционната програма за т. г. и списъка с проектите, които ще бъдат финансирани - спешни и неотложни ремонти на детски градини, училища, културни институти, подобряване на водоснабдяването и канализацията, изграждане на пътни отсечки в планински райони и строително-ремонтни работи на общински пътища и улична мрежа.

Отпуснатите средства ще позволят създаването на нови работни места, гарантиране на заетост, устойчивост на бизнеса и подкрепа на икономическия растеж на страната. Водещ критерий при разпределението им е те да са насочени към проекти с готовност за реализация през т. г. и да са с голяма социално-икономическа значимост за населението.

155 млн. лв. допълнителни целеви субсидии за капиталови разходи се предоставят на над 200 общини в страната. Средствата ще бъдат насочени директно към общините, няма да ги управлява правителството и ще се реализират през следващите месеци на местно ниво за ремонт и строителство на детски градини, благоустрояване, водни проекти и социална инфраструктура. Това, от една страна, ще реши реално съществуващи инфраструктурни проблеми, особено в социалния сектор, а от друга страна, ще бъде много сериозна подкрепа за общините през тази година, тъй като те срещат затруднения в събиране на местните данъци и такси и в реализацията на своите инвестиционни проекти и ангажименти.

Списъкът на общинските проекти е публикуван на http://www.government.bg/fce/001/0011/files/prilojenie1.xls

Допълнителните бюджетни кредити по бюджета на Министерството на труда и социалната политика са близо 15 млн. лв. Те са за социална инфраструктура по "Красива България" и проекти на Социалноинвестиционния фонд.

По бюджета на Министерството на отбраната се предоставят допълнителни бюджетни кредити за 45 млн. лв. Те ще бъдат използвани за закупуване на жилища за попълване на ведомствения жилищен фонд.

По бюджета на Министерството на околната среда и водите се предоставят допълнителни бюджетни кредити за над 5 млн. лв. за финансиране на проекти, свързани с организирането и провеждането на национален конкурс "Чиста околна среда". Бенефициенти ще бъдат общините, читалища, училища и детските градини.

30 млн. лв. са предвидени за изграждане на три участъка от автомагистрала "Тракия".

Инфобизнес бр. 13/2009

 
Публикувана: 1 Април 2009 г. 11:04:03
 Новини

23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини