373 млн. лв. са предвидени по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за преодоляване на негативите от световната криза

Средствата за преодоляване на негативите от световната криза, предвидени по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", от началото на 2009 г., вече възлизат на 373 млн. лв., съобщи МТСП. Този значителен ресурс ще бъде насочен към създаване на заетост, насърчаване мобилността на работната сила, подкрепа за работници и служители, преминали на непълно работно време и обучение за безработни и заети лица.

По данни на министерството от старта на оперативната програма до момента се изпълняват 769 договора на стойност над 252 млн. лв. Само за 2008 г. в дейността на ОП "Развитие на човешките ресурси" са включени близо 100 000 български граждани. На последното заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма (в който участват и представители на БТПП), са одобрени 12 нови схеми за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 272,6 млн. лв.

Комитетът одобри допълнителни 15 млн. лв. за продължаване на услугите "социален асистент" и "домашен помощник" за лица с увреждания и самотноживеещи възрастни хора. Четири от утвърдените процедури, в размер на 187 млн. лв., предвиждат мерки на пазара на труда.

Една от схемите - "Отново на работа", е продължение на програмата "В подкрепа на майчинството" и тя е на стойност 64 млн. лв. и ще обхване нови
8 000 души. С предимство ще бъдат наемани хора в предпенсионна възраст, а не пенсионери. Схемата отговаря на потребностите на пазара на труда за осигуряване на заетост, и на нуждата от грижа за децата от 1 до 3-годишна възраст.

Схемата "Адаптивност" е продължение на програмата за намалено работно време. Тя е на стойност 72 млн. лв. и ще гарантира намалено работно време на още 42 хил. души. Целта е да бъдат ограничени масовите съкращения и напускането на работници и служители от предприятия, които по икономически причини са преминали на непълно работно време. За период до 5 месеца лицата, преминали на непълно работно време, ще бъдат включени в професионално обучение и ще получават стипендии в размер до 132 лева на месец.

Схемата "На път" дава възможност на наети по трудов договор лица да получават средства за транспортни разходи за период до една година, когато работното им място е извън населеното място, в което са регистрирани по настоящ адрес.

Схемата "Аз мога" ще даде възможност на 27 хиляди, заети по трудов договор лица, да се включат в курсове за професионална квалификация или ключови компетенции.

В началото на април, по предложение на МТСП, Комитетът за наблюдение одобри други две схеми, също адресирани към предизвикателствата на пазара на труда по време на криза.

По схемата "Развитие" се предвиждат средства в размер на 150 млн. лв. за обучение на минимум 40 000 души, изгубили работа след 1 ноември 2008 г. . За работодателите по същата схема ще се предоставят финансови стимули за наемане на най-малко 32 000 от обучените безработни за период не по-малък от 9 месеца.

Бюджетът на схемата "Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта" е 36 милиона лева. Тя цели осигуряване на обучение за придобиване или повишаване на професионална квалификация на безработни лица и осигуряване на последваща заетост. С проекти могат да кандидатстват образователни и обучителни организации, институции, работодатели и социално-икономическите партньори.

За допълнителна информация www.ophrd.government.bg.

Инфобизнес бр. 18/2009

 
Публикувана: 11 Май 2009 г. 15:05:44
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини