373 млн. лв. са предвидени по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за преодоляване на негативите от световната криза

Средствата за преодоляване на негативите от световната криза, предвидени по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", от началото на 2009 г., вече възлизат на 373 млн. лв., съобщи МТСП. Този значителен ресурс ще бъде насочен към създаване на заетост, насърчаване мобилността на работната сила, подкрепа за работници и служители, преминали на непълно работно време и обучение за безработни и заети лица.

По данни на министерството от старта на оперативната програма до момента се изпълняват 769 договора на стойност над 252 млн. лв. Само за 2008 г. в дейността на ОП "Развитие на човешките ресурси" са включени близо 100 000 български граждани. На последното заседание на Комитета за наблюдение на оперативната програма (в който участват и представители на БТПП), са одобрени 12 нови схеми за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 272,6 млн. лв.

Комитетът одобри допълнителни 15 млн. лв. за продължаване на услугите "социален асистент" и "домашен помощник" за лица с увреждания и самотноживеещи възрастни хора. Четири от утвърдените процедури, в размер на 187 млн. лв., предвиждат мерки на пазара на труда.

Една от схемите - "Отново на работа", е продължение на програмата "В подкрепа на майчинството" и тя е на стойност 64 млн. лв. и ще обхване нови
8 000 души. С предимство ще бъдат наемани хора в предпенсионна възраст, а не пенсионери. Схемата отговаря на потребностите на пазара на труда за осигуряване на заетост, и на нуждата от грижа за децата от 1 до 3-годишна възраст.

Схемата "Адаптивност" е продължение на програмата за намалено работно време. Тя е на стойност 72 млн. лв. и ще гарантира намалено работно време на още 42 хил. души. Целта е да бъдат ограничени масовите съкращения и напускането на работници и служители от предприятия, които по икономически причини са преминали на непълно работно време. За период до 5 месеца лицата, преминали на непълно работно време, ще бъдат включени в професионално обучение и ще получават стипендии в размер до 132 лева на месец.

Схемата "На път" дава възможност на наети по трудов договор лица да получават средства за транспортни разходи за период до една година, когато работното им място е извън населеното място, в което са регистрирани по настоящ адрес.

Схемата "Аз мога" ще даде възможност на 27 хиляди, заети по трудов договор лица, да се включат в курсове за професионална квалификация или ключови компетенции.

В началото на април, по предложение на МТСП, Комитетът за наблюдение одобри други две схеми, също адресирани към предизвикателствата на пазара на труда по време на криза.

По схемата "Развитие" се предвиждат средства в размер на 150 млн. лв. за обучение на минимум 40 000 души, изгубили работа след 1 ноември 2008 г. . За работодателите по същата схема ще се предоставят финансови стимули за наемане на най-малко 32 000 от обучените безработни за период не по-малък от 9 месеца.

Бюджетът на схемата "Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта" е 36 милиона лева. Тя цели осигуряване на обучение за придобиване или повишаване на професионална квалификация на безработни лица и осигуряване на последваща заетост. С проекти могат да кандидатстват образователни и обучителни организации, институции, работодатели и социално-икономическите партньори.

За допълнителна информация www.ophrd.government.bg.

Инфобизнес бр. 18/2009

 
Публикувана: 11 Май 2009 г. 15:05:44
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини