Проучване в областта на мениджмънта и човешките ресурси в България през 2009 г.

Хюмън Велю Интернешънъл (Human Value International) съвместно с д-р Пуур от Университета - Кьолн, и със съдействието на Българската търговско-промишлена палата проведоха онлайн проучване относно икономическите и финансови ефекти, които професионалистите смятат за значими в корпоративния мениджмънт, и сферите на човешките ресурси, в които имат намерение да въведат промени. За България проучването се проведе през месец март 2009, като участие взеха 113 респондента - специалисти в сферата на Човешките ресурси и управители на компании.

Според проучването 38% от компаниите посочват в плановете си замразяване нивото на заплащане. Увеличаването на организационната ефективност и оптимизацията на разходите са сред предпочитаните мерки за справяне с кризата.

Компаниите, участващи в проучването, са предимно заети в частния сектор и обхващат всички сектори на икономиката като най-силно представени са сферите на услуги, индустрия, търговия, ИКТ. 81.5% от участниците извършват дейност в София, а останалите се намират в по-големите градове на страната. Участниците са предимно микро, малки и средни по големина компании. 56% заявяват доход на годишна база до 1 млн. евро, докато 19% попадат в следващата категория - доход между 1 и 10 млн. евро.

Очаквани измерения на икономическата криза
Средното прогнозирано ниво на инфлация за 2009 г. е 7-9 %. Като цяло голяма част от респондентите са оптимисти и почти 40% от тях посочват нива на инфлация под 7%.

Според проучването неблагоприятната ситуация ще продължи до 2 години (33% посочват продължителност до 1 година, а 42% прогнозират период на рецесия между 1 и 2 години). Едва 4% са песимистите, които очакват рецесионна икономика повече от 5 години.

Според анкетираните кризата ще засегне всички пазари, но най-осезаем ефект ще се усети на приоритетния за България Европейски пазар, както и пазара в САЩ.

Основните рискови сфери, които засягат българския бизнес, включват спада във вътрешното и външното търсене, както и увеличението на лихвените проценти.

Нестабилността на валутните курсове и спада в отпускането на кредити се оценяват като сравнително по-безболезнени ефекти.

Мерки за намаляване ефекта от кризата
Според проучването специалистите са категорични, че най-неадекватна реакция на компанията би била да не се предприема нищо в отговор на икономическата обстановка. Сред предпочитаните мерки за справяне с кризата са увеличаване на организационната ефективност и редуциране на разходите. Сред мерките, които специалистите смятат за подходящи, но само в известна степен, са отлагане на инвестициите, реформиране на компанията и замразяване на възнагражденията.

По-агресивната стратегия за навлизане на нови пазари също се включва в плановете на много от анкетираните. Като най-нискоефективни се посочват намаляването броя на служителите, както и увеличаването разходите за маркетинг с цел по-агресивна маркетингова стратегия.

Ниво на възнагражденията
След изпреварващите темпове на ръста на възнагражденията, които наблюдавахме през изминалата 2008, тази година мениджърите са по-предпазливи и залагат на нефинансовите форми на мотивация. Средното планирано ниво на увеличение на възнагражденията е 5%, като то се разпределя по следния начин: 38% от компаниите посочват в плановете си замразяване нивото на заплащане, 56% планират увеличение в рамките до 10%. Едва 5% от анкетираните планират увеличение над 10 пункта.

Изненадващ е фактът, че и тази година висшият мениджърски състав ще се радва на най-голямо процентно увеличение - 12% от анкетираните посочват увеличение на възнагражденията на висшето ръководство с над 10%. Болшинството компании, които предвиждат увеличение на възнагражденията на средния мениджмънт, търговските позиции и експертния персонал, се придържат в границите 6-10%. За сметка на това административният и работнически персонал ще получи сравнително най-малко увеличение, като тенденцията при тези нива е по-скоро запазване на настоящите равнища.

Време за промяна
Определено мениджърите и специалистите по човешки ресурси включват в плановете си промяна на съществуващите политики и разработват различни стратегии за увеличаване ефективността и адекватността на съществуващите системи за управление на човешките ресурси. Анкетираните посочват средно по 5 области на промяна. Сред най-популярните мерки са замразяване на новоназначенията и въвеждането на гъвкава бонусна система според постиженията. Развитието на служителите, управлението на представянето и подобряване на каналите на комуникация са също области, в които се отчита нуждата от подобрение. Както може да се очаква, в период на криза разходоемките мерки като аутсорсинг на дейности, увеличаване броя на служителите както и интегрирането на системи за управлението на човешките ресурси остават най-непопулярни.

________________________
През изминалите 10 години на пазарно присъствие Human Value International (www.humanvalue.eu) фокусира дейността си в района на Централна и Източна Европа и предлага уникален модел за професионално консултиране в пет страни (България,Унгария, Румъния, Сърбия, Кипър). Компанията е представена в България от началото на 2006 и подпомага редица организации в процеса на намиране и задържане на човешкия потенциал. Хюмън Велю Интернешънъл - България осигурява услуги, специализирайки се в следните области:

  • Директно търсене на ключови и мениджърски позиции
  • HR дю дилиджънс (оценка и анализ на хората и групите;
  • Пазарни проучвания.

Инфобизнес бр. 18/2009

 
Публикувана: 13 Май 2009 г. 12:05:18
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини