Проучване в областта на мениджмънта и човешките ресурси в България през 2009 г.

Хюмън Велю Интернешънъл (Human Value International) съвместно с д-р Пуур от Университета - Кьолн, и със съдействието на Българската търговско-промишлена палата проведоха онлайн проучване относно икономическите и финансови ефекти, които професионалистите смятат за значими в корпоративния мениджмънт, и сферите на човешките ресурси, в които имат намерение да въведат промени. За България проучването се проведе през месец март 2009, като участие взеха 113 респондента - специалисти в сферата на Човешките ресурси и управители на компании.

Според проучването 38% от компаниите посочват в плановете си замразяване нивото на заплащане. Увеличаването на организационната ефективност и оптимизацията на разходите са сред предпочитаните мерки за справяне с кризата.

Компаниите, участващи в проучването, са предимно заети в частния сектор и обхващат всички сектори на икономиката като най-силно представени са сферите на услуги, индустрия, търговия, ИКТ. 81.5% от участниците извършват дейност в София, а останалите се намират в по-големите градове на страната. Участниците са предимно микро, малки и средни по големина компании. 56% заявяват доход на годишна база до 1 млн. евро, докато 19% попадат в следващата категория - доход между 1 и 10 млн. евро.

Очаквани измерения на икономическата криза
Средното прогнозирано ниво на инфлация за 2009 г. е 7-9 %. Като цяло голяма част от респондентите са оптимисти и почти 40% от тях посочват нива на инфлация под 7%.

Според проучването неблагоприятната ситуация ще продължи до 2 години (33% посочват продължителност до 1 година, а 42% прогнозират период на рецесия между 1 и 2 години). Едва 4% са песимистите, които очакват рецесионна икономика повече от 5 години.

Според анкетираните кризата ще засегне всички пазари, но най-осезаем ефект ще се усети на приоритетния за България Европейски пазар, както и пазара в САЩ.

Основните рискови сфери, които засягат българския бизнес, включват спада във вътрешното и външното търсене, както и увеличението на лихвените проценти.

Нестабилността на валутните курсове и спада в отпускането на кредити се оценяват като сравнително по-безболезнени ефекти.

Мерки за намаляване ефекта от кризата
Според проучването специалистите са категорични, че най-неадекватна реакция на компанията би била да не се предприема нищо в отговор на икономическата обстановка. Сред предпочитаните мерки за справяне с кризата са увеличаване на организационната ефективност и редуциране на разходите. Сред мерките, които специалистите смятат за подходящи, но само в известна степен, са отлагане на инвестициите, реформиране на компанията и замразяване на възнагражденията.

По-агресивната стратегия за навлизане на нови пазари също се включва в плановете на много от анкетираните. Като най-нискоефективни се посочват намаляването броя на служителите, както и увеличаването разходите за маркетинг с цел по-агресивна маркетингова стратегия.

Ниво на възнагражденията
След изпреварващите темпове на ръста на възнагражденията, които наблюдавахме през изминалата 2008, тази година мениджърите са по-предпазливи и залагат на нефинансовите форми на мотивация. Средното планирано ниво на увеличение на възнагражденията е 5%, като то се разпределя по следния начин: 38% от компаниите посочват в плановете си замразяване нивото на заплащане, 56% планират увеличение в рамките до 10%. Едва 5% от анкетираните планират увеличение над 10 пункта.

Изненадващ е фактът, че и тази година висшият мениджърски състав ще се радва на най-голямо процентно увеличение - 12% от анкетираните посочват увеличение на възнагражденията на висшето ръководство с над 10%. Болшинството компании, които предвиждат увеличение на възнагражденията на средния мениджмънт, търговските позиции и експертния персонал, се придържат в границите 6-10%. За сметка на това административният и работнически персонал ще получи сравнително най-малко увеличение, като тенденцията при тези нива е по-скоро запазване на настоящите равнища.

Време за промяна
Определено мениджърите и специалистите по човешки ресурси включват в плановете си промяна на съществуващите политики и разработват различни стратегии за увеличаване ефективността и адекватността на съществуващите системи за управление на човешките ресурси. Анкетираните посочват средно по 5 области на промяна. Сред най-популярните мерки са замразяване на новоназначенията и въвеждането на гъвкава бонусна система според постиженията. Развитието на служителите, управлението на представянето и подобряване на каналите на комуникация са също области, в които се отчита нуждата от подобрение. Както може да се очаква, в период на криза разходоемките мерки като аутсорсинг на дейности, увеличаване броя на служителите както и интегрирането на системи за управлението на човешките ресурси остават най-непопулярни.

________________________
През изминалите 10 години на пазарно присъствие Human Value International (www.humanvalue.eu) фокусира дейността си в района на Централна и Източна Европа и предлага уникален модел за професионално консултиране в пет страни (България,Унгария, Румъния, Сърбия, Кипър). Компанията е представена в България от началото на 2006 и подпомага редица организации в процеса на намиране и задържане на човешкия потенциал. Хюмън Велю Интернешънъл - България осигурява услуги, специализирайки се в следните области:

  • Директно търсене на ключови и мениджърски позиции
  • HR дю дилиджънс (оценка и анализ на хората и групите;
  • Пазарни проучвания.

Инфобизнес бр. 18/2009

 
Публикувана: 13 Май 2009 г. 12:05:18
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
БТПП организира индивидуални срещи със собственика на фирма Sellmark
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...

Още новини