Конгрес на Европалати: По-малко песимизъм от прогнозата на Световната банка

400 представители на търговско-промишлени палати от цяла Европа се срещнаха в Прага на 14 и 15 май по време на първата Европейска седмица на малките и средни предприятия за 16-я Конгрес на Асоциацията на европейските търговско-промишлени палати. Дискусиите по време на конгреса потвърдиха, че бизнесът в рамките на мрежата от ТПП в Европа е сериозно загрижен за икономическото и социално влияние на рецесията.

Мнозинството (90%) от участниците в Конгреса подкрепиха становището, че борбата срещу кризата и нейните последствия не трябва по никакъв начин да се използва като претекст за налагане на протекционистични мерки, или да се позволи подкопаването на целите на единния пазар, както и принципите на политиката за конкурентоспособност. Те поискаха спешното въвеждане на планове за икономическо възстановяване на европейско и национално ниво.

33% от участниците в конгреса гласуваха за "по-добри и повече на брой възможности за обучение и повишаване на квалификацията" като основен инструмент за формиране на иновативни умения.

Една четвърт от участниците подчертаха нуждата от "осигуряване на отворен глобален пазар и подкрепа на европейския бизнес за достъп до трети пазари". Процесът на интернационализация предлага безброй възможности на бизнеса да повиши печалбата си, но за тази цел предприятията имат нужда от информация и подкрепа за навлизане на чужди пазари.

16% от гласувалите поискаха намаляване на регулаторните и административни тежести, заедно с премахване на останалите пречки в рамките на вътрешния пазар.

Други ключови препоръки за повишаване на конкурентоспособността, обсъдени по време на конгреса, включваха: стимулиране на иновациите, повишена подкрепа за проучвателна и развойна дейност; позициониране на Европа като глобален лидер в областта на енергийната ефективност и свързаните с нея технологии за опазване на природната среда; оптимизиране на европейския човешки капитал чрез гъвкави трудови пазари; облекчаване на трудностите, с които се сблъскват постоянно МСП за осигуряване на паричен поток чрез предоставяне на достъпни финансови инструменти на разумна цена.

"Обръщаме се към хората, от които зависи политиката на Европа, да не пренебрегват тези стратегически, дългосрочни цели, толкова важни за повишаването на бъдещата стабилност, просперитет и устойчивост на Европейския съюз. Търговско-промишлените палати потвърждават своята отговорност да работят тясно с европейските институции в преследването на тези препоръки", каза Пиер Симон, председател на Европалати, при закриване на конгреса.

На среща, проведена по време на Конгреса, членовете на Глобалната платформа на търговско-промишлените палати, която обединява главните национални и транс-национални търговски палати от четирите краища на света, изразиха по-малък песимизъм по отношение растежа на БВП в своите региони, в сравнение с прогнозите на Световната банка за 2009 г. Латинска Америка, Русия, Китай, Средиземноморието и Южният пасифик са по-оптимистичните региони. Очакванията в Европа, САЩ, региона на Залива и Африка са по-песимистични.

Членовете на Глобалната платформа на палатите признаха, че основните последствия от настоящата икономическа криза ще бъдат повишаване на безработицата и социални вълнения. Основните потърпевши - МСП, ще страдат от намаляване на износа на тяхното производство. Но очакванията са кризата да приключи в средата на 2010 г. и по-сериозни финансови правила да предотвратят повтарянето й.

Инфобизнес бр. 20/2009

 
Публикувана: 20 Май 2009 г. 9:05:17
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини