България навакса изоставането по ИСПА

България вече навакса изоставането си при усвояването на средствата, отпуснати на страната ни по програма ИСПА. От общо 1 551 700 000 евро, вече са сключени договори за 1 359 883 000 евро, което е над 83%. Над 39% от средствата вече са разплатени. Това беше съобщено на заседание на Обществения съвет към вицепремиера Меглена Плугчиева, проведено на 11 май, в което участваха и представители на БТПП. На заседанието бяха представени резултатите от анализите на Министерството на финансите и трите министерства, управляващи проекти по програмата - Министерство на транспорта, Министерство на околната среда и водите и Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

911 млн. евро е общата сума на средствата по финансови меморандуми, управлявани от Министерство на транспорта по програма ИСПА (понастоящем Кохезионен фонд, регламент 1164/94). До момента са договорени 790 млн.евро от тях. Разплатени са 39% или 305 млн. евро. В тези средства се включват и приключилите вече успешно проекти "Реконструкция, модернизация и разширение на Летище София" и "Транзитни пътища III - Лотове 3, 4, 8 и 9".

В момента се изпълняват проектите "Изграждане на нов граничен комбиниран пътен/железопътен мост на р. Дунав при Видин - Калафат", "Удвояване и електрификация на ж. п. линия Пловдив - Свиленград", "Изграждане на автомагистрала "Люлин": СОП - п. в. Даскалово", "Техническа помощ за модернизация на ж.п. линии по направление на общоевропейските транспортни коридори (TEN-T), "Техническа помощ за реконструкция на ж.п. линия Пловдив - Бургас и ж.п. линия Мездра - Горна Оряховица в България", "Техническа помощ за модернизация на ж.п. линия Видин -София", "Техническа помощ за подготовка на пътни проекти по направление на общо-европейски транспортни коридори (TEN-T) в България".

Има съществен напредък в организацията и изпълнението на строително-монтажните работи по прилежащата инфраструктура по проекта за изграждане на нов граничен комбиниран пътен/железопътен мост на р. Дунав при Видин - Калафат.

Има значително подобряване на темпа на работа и организацията на строителните работи и по: проекта за удвояване и електрификация на ж. п. линия Пловдив - Свиленград; проекта за изграждане на автомагистрала "Люлин": СОП - п. в. Даскалово".

Министерството на околната среда и водите е обявило всички тръжни процедури, свързани с изпълнение на проектите по програма ИСПА. Изпълняват се 21 финансови меморандума на обща стойност 508 млн. евро. До момента са сключени договори за 435 млн. евро, като от тях са разплатени 146 млн. евро.

132,7 млн. евро е общата сума по Финансови меморандуми за проекти по ИСПА на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, като от тях вече са договорени 134,883 млн.евро, т.е. малко над 100%. Разликата между договорените средства и стойността на средствата по Финансови меморандуми е осигурена от държавния бюджет. Разплатените до момента средства по програмата от МРРБ са 63,252 млн. евро.

Изпълнението на всички проекти, финансирани от Програма ИСПА на Европейския съюз и Международните финансови институции, следва да приключи до края на 2010 г., когато изтича срока на действие на програмата.

Инфобизнес бр.20/2009

 
Публикувана: 20 Май 2009 г. 11:05:41
 Новини

23 Март 2018
Семинар относно Регламента за защита на личните данни (GDPR)
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини