НСИ: Спад на БВП през първото тримесечие на 2009 г.

Експресните оценки на БВП за първо тримесечие на 2009 година показват спад на икономиката с 3.5% спрямо съответния период на предходната година, съобщи Националният статистически институт.

Експресните оценки за БВП в контекста на общите условия за подготовка на краткосрочни показатели се основават на предварителна краткосрочна информация (обект на последващи актуализации и ревизии), на експертни оценки и модели за поведението на компоненти в състава на БВП, за които към момента на изчисленията не е налична директна базисна информация.

Разработените експресни оценки за първо тримесечие на 2009 година са подготвени в срок от 45 дни след отчетния период. Те са представени в стандартен формат за публикуване на тримесечните данни на националните сметки - текущи цени, относителни дялове на компонентите в състава на БВП и индекси на физически обем спрямо съответния период на предходната година.

Съгласно календара на статистическите изследвания, НСИ ще подготви и публикува официални тримесечни резултати за БВП за първо тримесечие на 2009 г. на 10 юни 2009 година.

Първо тримесечие на 2009 година
Според експресните тримесечни оценки на НСИ реалният спад на БВП е 3.5% за първо тримесечие на 2009 година спрямо съответния период на предходната година. В номинално изражение БВП достигна до 13 741 млн. лв. в текущи цени.

Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност възлиза на 11 322 млн. лв. в текущи цени. В сравнение с първо тримесечие на 2008 г., брутната добавена стойност реално намалява с 3.6%.

Спадът на БВП през първото тримесечие на 2009 година се дължи основно на намалението на добавената стойност в индустриалния сектор, която е с 12.2% по-малко в сравнение с първо тримесечие на 2008 година. В сравнение със същия период на миналата година, реалният растеж на добавената стойност в сектора на услугите е 0.9%, докато на аграрния сектор брутната добавена стойност намалява реално с 3.1%.

Добавената стойност, реализирана от аграрния сектор, определя 4.4% от общата добавена стойност за икономиката. Относителният дял на индустриалния сектор е 30.3%, секторът на услугите заема най-голяма част от общата добавена стойност - 65.3%.

От страна на крайно използвания БВП, разходите за индивидуално потребление намаляват реално с 5.8%, а разходите за колективно потребление намаляват с 4.0% спрямо първо тримесечие на 2008 година. Инвестициите в основен капитал бележат реално намаление с 15.4%. Оценката на индекса на физически обем на износа на стоки и услуги показва реално намаление с 16.4%, докато индексът на вноса на стоки и услуги показва намаление с 21.0%.

В структурата на крайно използвания БВП, крайното потребление заема 90.3%, а инвестициите в основен капитал имат относителен дял от 24.2% от БВП. Външнотърговското салдо е отрицателно
(-15.3% от БВП).

Инфобизнес бр.20/2009

 
Публикувана: 22 Май 2009 г. 9:05:54
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини