Промени в кодекса за социално осигуряване – повече свобода за пенсионните фондове

Тази седмица стана ясно, че Комисията по труда и социална политика е приела поправки в Кодекса за социално осигуряване, свързани с подобряване и разнообразяване на инвестиционните инструменти за пенсионните фондове, намаляване на таксите и засилване на контрола в сферата на допълнителното пенсионни осигуряване (пенсионното осигуряване, базирано на лични пенсионни сметки). Едно от най-важните изменения е дадената възможност на пенсионните фондове да инвестират в облигации, издадени специално за финансирането на инфраструктурни проекти. Въвеждат се и различни видове портфейли с различен инвестиционен профил - от по-консервативен до по-рисков. Тази идея се обсъжда публично повече от 5 години, а през 2007 г. бяха подготвени и внесени дори два проектозакона от Комисията за финансов надзор и Българска асоциация на дружествата за доброволно пенсионно осигуряване (БАДДПО), които взаимно са се допълвали според думите на Никола Абаджиев, председател на БАДДПО и в крайна сметка новият проектозакон е базиран на двете предложения.

Правителството в типичен предизборен стил прие предложените промени в последния момент от мандата си и въпреки че се поставят под етикета „антикризисна мярка", тези поправки имат малко общо с кризата, а са част от нормалната инвестиционна логика. Тъй като пенсионните портфейли имат дълъг хоризонт на натрупване на средства и в същото време са сравнително консервативно по отношение на риск. Следователно, именно този вид облигации, които ще се емитират за построяването на инфраструктурни обекти като магистрали, летища, пристанища, пречиствателни станции, съоръжения за съхранение и преработка на битови отпадъци, възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и др. попадат във фокуса на инвестиционната стратегия на фондовете - те имат сравнително дълъг инвестиционен хоризонт, но в същото време паричните потоци и съответно доходност са относително предвидими (в сравнение с акции и облигации на нововъзникващи фирми или ценни книжа с по-рисков профил).

В крайна сметка няма нищо лошо правителството да прокарва добри идеи в последния момент, макар и като част от предизборната си кампания. В началото на 21 век намаляването на административната тежест пред бизнеса е неизменно част от предизборните кампании на партиите, които се ангажират да намалят административния товар пред бизнеса с 25% през периода 2003-2007 г. в страната. Впоследствие, тази инициатива се разрасна и се превърна в Програма за намаляване на административния товарна Европейската комисия, съвместно с националните законодателни органи.

Автор: Адриана Младенова
Бюлетин на ИПИ бр. 427/ 2009

 
Публикувана: 25 Май 2009 г. 13:05:18
 Новини

20 Октомври 2017
Българо-унгарски бизнес форум на 3 ноември 2017 г., Гранд Хотел София
още...
20 Октомври 2017
Бизнес форум в периода 8 – 10 ноември 2017 г. в гр. Минск, Беларус
още...
19 Октомври 2017
Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс
още...
19 Октомври 2017
Нова групажна линия на фирма MW Logistica свързва България и Франция
още...
19 Октомври 2017
Иновационен форум 26-29 ноември 2017 г, гр. Братислава, Словакия
още...

Още новини