БТПП е против планираното поскъпване на електроенергията за промишлените предприятия

Обявеното от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) поскъпване от 1 юли на електроенергията за стопанските потребители с между 1 и 4 процента поставя бизнеса пред ново изпитание.

Доскоро регулаторната комисия прогнозираше увеличение на цената на тока с до 4 процента. Сега председателят на ДКЕВР аргументира новата си прогноза с икономическата криза, намаленото потребление на електроенергия и ниската инфлация на годишна база.

Анонсираното увеличение на цената на ел. енергията за бизнеса в условия на криза крие големи рискове за бъдещето на предприятията. По данни на НСИ промишленото производство само за март т.г. бележи спад със 17.1% в сравнение със същия месец на м.г. Отбелязва се намаление на поръчките и на търсенето на външните пазари. В тази ситуация едно ново увеличение на ел. енергията създава реална опасност от допълнителни загуби, спиране на работа и затваряне на предприятия, което ще увеличи безработицата.

Комисията обяви намерение за запазване цената на ел. енергията за потребителите "високо напрежение", които и без това са на свободния енергиен пазар и не подлежат на регулация от Комисията.

Предвижда се запазване и на цената на ел.енергията за битовите потребители (или намаляване с 1 и 2 процента). Това допълнително задълбочава неравнопоставеността на различните групи потребители и увеличава съществуващото в момента субсидиране на ел.енергията от страна на стопанските потребители, което в условията на криза поставя под въпрос конкурентоспособността на цените на българската продукция.

От друга страна, различните цени и различното увеличение в различните области на България, поставят фирмите в неравностойно положение по териториален признак.

На фона на протичащите макроикономически процеси - намалено търсене на енергоносители, намаление на цената на петрола и газа за по-малко от година с почти 70%, България е единствената страна в Европа, която вдига цената на ел.енергията.

Свиването на потреблението на енергия е най-вредно за нейните производители и доставчици поради свиване на оборотите и увеличаване на несъбраните вземания, като реакция на такава стъпка.

Последиците от кризата е редно да се понасят солидарно от всички стопански субекти. Редно е в условия на криза енергийният сектор също да потърси начини за рационализиране на разходите, а не да поддържа едни от най-високите заплати в националната икономика.

Инфобизнес бр. 23/2009

 
Публикувана: 16 Юни 2009 г. 10:06:45
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини