БТПП е против планираното поскъпване на електроенергията за промишлените предприятия

Обявеното от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) поскъпване от 1 юли на електроенергията за стопанските потребители с между 1 и 4 процента поставя бизнеса пред ново изпитание.

Доскоро регулаторната комисия прогнозираше увеличение на цената на тока с до 4 процента. Сега председателят на ДКЕВР аргументира новата си прогноза с икономическата криза, намаленото потребление на електроенергия и ниската инфлация на годишна база.

Анонсираното увеличение на цената на ел. енергията за бизнеса в условия на криза крие големи рискове за бъдещето на предприятията. По данни на НСИ промишленото производство само за март т.г. бележи спад със 17.1% в сравнение със същия месец на м.г. Отбелязва се намаление на поръчките и на търсенето на външните пазари. В тази ситуация едно ново увеличение на ел. енергията създава реална опасност от допълнителни загуби, спиране на работа и затваряне на предприятия, което ще увеличи безработицата.

Комисията обяви намерение за запазване цената на ел. енергията за потребителите "високо напрежение", които и без това са на свободния енергиен пазар и не подлежат на регулация от Комисията.

Предвижда се запазване и на цената на ел.енергията за битовите потребители (или намаляване с 1 и 2 процента). Това допълнително задълбочава неравнопоставеността на различните групи потребители и увеличава съществуващото в момента субсидиране на ел.енергията от страна на стопанските потребители, което в условията на криза поставя под въпрос конкурентоспособността на цените на българската продукция.

От друга страна, различните цени и различното увеличение в различните области на България, поставят фирмите в неравностойно положение по териториален признак.

На фона на протичащите макроикономически процеси - намалено търсене на енергоносители, намаление на цената на петрола и газа за по-малко от година с почти 70%, България е единствената страна в Европа, която вдига цената на ел.енергията.

Свиването на потреблението на енергия е най-вредно за нейните производители и доставчици поради свиване на оборотите и увеличаване на несъбраните вземания, като реакция на такава стъпка.

Последиците от кризата е редно да се понасят солидарно от всички стопански субекти. Редно е в условия на криза енергийният сектор също да потърси начини за рационализиране на разходите, а не да поддържа едни от най-високите заплати в националната икономика.

Инфобизнес бр. 23/2009

 
Публикувана: 16 Юни 2009 г. 10:06:45
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини