БТПП е против планираното поскъпване на електроенергията за промишлените предприятия

Обявеното от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) поскъпване от 1 юли на електроенергията за стопанските потребители с между 1 и 4 процента поставя бизнеса пред ново изпитание.

Доскоро регулаторната комисия прогнозираше увеличение на цената на тока с до 4 процента. Сега председателят на ДКЕВР аргументира новата си прогноза с икономическата криза, намаленото потребление на електроенергия и ниската инфлация на годишна база.

Анонсираното увеличение на цената на ел. енергията за бизнеса в условия на криза крие големи рискове за бъдещето на предприятията. По данни на НСИ промишленото производство само за март т.г. бележи спад със 17.1% в сравнение със същия месец на м.г. Отбелязва се намаление на поръчките и на търсенето на външните пазари. В тази ситуация едно ново увеличение на ел. енергията създава реална опасност от допълнителни загуби, спиране на работа и затваряне на предприятия, което ще увеличи безработицата.

Комисията обяви намерение за запазване цената на ел. енергията за потребителите "високо напрежение", които и без това са на свободния енергиен пазар и не подлежат на регулация от Комисията.

Предвижда се запазване и на цената на ел.енергията за битовите потребители (или намаляване с 1 и 2 процента). Това допълнително задълбочава неравнопоставеността на различните групи потребители и увеличава съществуващото в момента субсидиране на ел.енергията от страна на стопанските потребители, което в условията на криза поставя под въпрос конкурентоспособността на цените на българската продукция.

От друга страна, различните цени и различното увеличение в различните области на България, поставят фирмите в неравностойно положение по териториален признак.

На фона на протичащите макроикономически процеси - намалено търсене на енергоносители, намаление на цената на петрола и газа за по-малко от година с почти 70%, България е единствената страна в Европа, която вдига цената на ел.енергията.

Свиването на потреблението на енергия е най-вредно за нейните производители и доставчици поради свиване на оборотите и увеличаване на несъбраните вземания, като реакция на такава стъпка.

Последиците от кризата е редно да се понасят солидарно от всички стопански субекти. Редно е в условия на криза енергийният сектор също да потърси начини за рационализиране на разходите, а не да поддържа едни от най-високите заплати в националната икономика.

Инфобизнес бр. 23/2009

 
Публикувана: 16 Юни 2009 г. 10:06:45
 Новини

21 Юни 2017
Покана за участие при преференциални условия в Международното изложение за хранителни продукти и напитки „Annapoorna World of Food India"
още...
21 Юни 2017
НСИ: Разходите на работодателите за труд нарастват с 10%
още...
21 Юни 2017
България е на предпоследно място в Европейски сравнителен анализ на иновациите за 2017 г
още...
21 Юни 2017
Безплатни обучения за онлайн търговия организира ИАНМСП из страната
още...
20 Юни 2017
Патентно ведомство ще извършва 19 административни услуги безплатно
още...

Още новини