30 юни е срокът за подаване на годишните финансови отчети

БТПП напомня, че в изпълнение на Закона за счетоводството, всички търговци, които са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията до 31 май, следва да обявят в Търговския регистър одобрените и приети от общите им събрания годишни финансови отчети с приложена към тях информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или покриване на загубата за предходната година и решение на общото събрание на съдружниците/акционерите за начина на разпределение на печалбата или за покриване на загубата, както и доказателства за обявяването на общото събрание. Срокът е до 30 юни 2009 г. При неспазване на закона са предвидени санкции.

Заявлението за обявяване на отчетите в Агенцията с приложените документи може да се подаде на хартиен носител (на цена 50.00 лв.) или по ИНТЕРТЕТ, подписано с електронен подпис (на цена 35.00 лв.).

С оглед това Ви информираме, че БТПП, като регистриращ орган към "Информационно обслужване" АД издава универсален електронен подпис за физически и юридически лица - съответно StampIT Doc и StampIT DocPro, и може да Ви улесни да изпълните задължението си по ЗСч., като осигури електронен подпис и Ви улесни в подаване на заявлението и документите към него в Агенцията по вписванията по електронен път. Подробности за получаване на ел.подпис от БТПП ще намерите на сайта на БТПП www.bcci.bg/bulgarian/ - лява колона, рубрика "електронен подпис".

За търговците, които не са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията, БТПП е създала за публикуване на финансовия отчет на сайта й в Интернет www.bcci.bg.

Публикуването на годишния финансов отчет е безплатно, когато е изготвен по стандартните форми на НСИ и е представен в БТПП на електронен носител или изпратен по електронен път на e-mail: ikontr@bcci.bg.

Публикуването на годишния финансов отчет, когато е представен на хартиен носител, се извършва на цена 36 лв. (с ДДС), ако фирмата иска да бъде въведен от оператор на БТПП чрез сканиране и по този начин публикуван на ИНТЕРНЕТ сайта й. Сумата може да бъде платена в брой в касата на Палатата или преведена по банковата й сметка в лева:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
пл. Света Неделя №7
гр. София
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19

Използваме случая да Ви поканим да представите в БТПП финансовите си отчети за 2008 г., за да участвате в ежегодната класация на български фирми, базирана на показаните от тях резултати по основни икономически показатели. Класацията, която се провежда вече 11-та година, се ползва с престижност, доверие и авторитет. В момента Палатата е в процес на набиране на годишните финансови отчети за 2008 г. Срокът е до 30 юни 2009 г. Подробна информация ще намерите в Интернет www.bcci.bg/bulgarian/otcheti/index.htm.

Инфобизнес бр. 23/2009

 
Публикувана: 16 Юни 2009 г. 10:06:40
 Новини

13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...
07 Февруари 2018
Превеждаме данъци и осигуровки без такси
още...

Още новини