30 юни е срокът за подаване на годишните финансови отчети

БТПП напомня, че в изпълнение на Закона за счетоводството, всички търговци, които са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията до 31 май, следва да обявят в Търговския регистър одобрените и приети от общите им събрания годишни финансови отчети с приложена към тях информация за предложението на органа на управление за разпределение на печалбата или покриване на загубата за предходната година и решение на общото събрание на съдружниците/акционерите за начина на разпределение на печалбата или за покриване на загубата, както и доказателства за обявяването на общото събрание. Срокът е до 30 юни 2009 г. При неспазване на закона са предвидени санкции.

Заявлението за обявяване на отчетите в Агенцията с приложените документи може да се подаде на хартиен носител (на цена 50.00 лв.) или по ИНТЕРТЕТ, подписано с електронен подпис (на цена 35.00 лв.).

С оглед това Ви информираме, че БТПП, като регистриращ орган към "Информационно обслужване" АД издава универсален електронен подпис за физически и юридически лица - съответно StampIT Doc и StampIT DocPro, и може да Ви улесни да изпълните задължението си по ЗСч., като осигури електронен подпис и Ви улесни в подаване на заявлението и документите към него в Агенцията по вписванията по електронен път. Подробности за получаване на ел.подпис от БТПП ще намерите на сайта на БТПП www.bcci.bg/bulgarian/ - лява колона, рубрика "електронен подпис".

За търговците, които не са се пререгистрирали в Агенцията по вписванията, БТПП е създала за публикуване на финансовия отчет на сайта й в Интернет www.bcci.bg.

Публикуването на годишния финансов отчет е безплатно, когато е изготвен по стандартните форми на НСИ и е представен в БТПП на електронен носител или изпратен по електронен път на e-mail: ikontr@bcci.bg.

Публикуването на годишния финансов отчет, когато е представен на хартиен носител, се извършва на цена 36 лв. (с ДДС), ако фирмата иска да бъде въведен от оператор на БТПП чрез сканиране и по този начин публикуван на ИНТЕРНЕТ сайта й. Сумата може да бъде платена в брой в касата на Палатата или преведена по банковата й сметка в лева:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
пл. Света Неделя №7
гр. София
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG 25 UNCR 7630 1000 3081 19

Използваме случая да Ви поканим да представите в БТПП финансовите си отчети за 2008 г., за да участвате в ежегодната класация на български фирми, базирана на показаните от тях резултати по основни икономически показатели. Класацията, която се провежда вече 11-та година, се ползва с престижност, доверие и авторитет. В момента Палатата е в процес на набиране на годишните финансови отчети за 2008 г. Срокът е до 30 юни 2009 г. Подробна информация ще намерите в Интернет www.bcci.bg/bulgarian/otcheti/index.htm.

Инфобизнес бр. 23/2009

 
Публикувана: 16 Юни 2009 г. 10:06:40
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини