ЕК дава ход на нова стратегия за справяне с въздействието на кризата върху заетостта

В програмата "Споделен ангажимент за трудова заетост" на ЕС на преден план са поставени ключовите приоритети и действия за запазване на работните места и помощ за тези, които са изправени пред трудности, като при това се прокарва пътя за възстановяване на икономиката. Целта е всички имащи отношение действащи лица, профсъюзи и работодателски организации, както и държавите-членки на ЕС да работят заедно за изпълнението на този ангажимент.

Комисията предлага поредица от действия, включително:

  • Ускорено оползотворяване на 19 млрд. EUR от планираните средства за помощ на хората да останат на работа или да се преместят на нова, посредством повишаване на уменията, насърчаване на предприемачеството и подобряване работата на публичните служби по заетостта по линията на Европейския социален фонд.За периода 2009-2010 г. Комисията може да възстанови на държавите-членки техните декларирани разходи в размер на 100%.Това означава, че не е необходимо национално съфинансиране, така че проектите в помощ на хората могат да бъдат вкарани в действие по-бързо.
  • Преразпределяне на 100 млн. EUR от съществуващия бюджет на ЕС, който в комбинация с финансиране от международните финансови институции, по-специално Групата на Европейската инвестиционна банка, ще предостави повече от 500 млн. EUR за създаването на нов механизъм на ЕС за микрокредитиране.Тези микрокредити ще подкрепят тези, които са изложени на риск да не получат средства за стартирането на бизнес, като неотдавна останалите без работа, и ще направят по-стабилни работните места в микропредприятията, които се сблъскват с недостиг на кредити.
  • Ангажимент за осигуряване на 5 милиона места за практическо професионално обучение в целия ЕС, предназначени за млади хора, които са изправени пред безработица.
  • Подкрепа за схеми - включително посредством ЕСФ - за запазване на заетостта чрез обучение или работа на съкратено работно време.
  • Незабавна помощ за безработните с цел да се избегне рискът от дългосрочна безработица и загуба на съответните умения.
  • Помощ за връщането пак на работа на тези, които са в най-неблагоприятно положение, например чрез намаляване на разходите, които не са свързани със заплащането, стимули за наемане на работа и поощряване на възможностите за работа, която изисква невисоки умения, в услуги за домакинството и услуги, свързани с полагането на различни видове грижи.
  • Нова онлайн услуга "matchandmap", която да помага на кандидатите за работа да съобразят своите умения със свободните работни места в цяла Европа посредством съществуващия европейски портал за работа EURES, както и ангажимент, че безработните, търсещи работа в друга държава-членка, ще разполагат с възможността да получават поне 6 месеца обезщетенията за безработица, на които са имали право в страната на пребиваване.
  • Практически набор от инструменти в помощ на дружества, работници и техните представители за по-добро управление и предвиждане на преструктурирането на бизнеса.
  • Насоки за обучение на малкия бизнес в помощ на малките и средните предприятия, за да запазят и да си набавят уменията, от които имат необходимост.

Съставените от Комисията предложения ще бъдат представени на Европейския съвет, който ще се проведе на 18-19 юни и, където Комисията ще покани държавните глави и главите на правителствата да сложат своя подпис под програмата "Споделен ангажимент за трудова заетост".

Инфобизнес бр. 23/2009

 
Публикувана: 16 Юни 2009 г. 10:06:15
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини