Българското участие в Международната конференция на труда, Женева

В Женева се проведе 98-та редовна сесия на Международната конференция на труда (МКТ). Цялостната работа на МКТ тази година е фокусирана върху предизвикателствата и измеренията на глобалната икономическа криза.

Българската търговско-промишлена палата, като председателстваща Асоциацията на организациите на българските работодатели през тази година, определи делегат на българските работодатели - Георги Стоев, член на Изпълнителния съвет на БТПП. Той представи гледната точка на българските работодатели по основния доклад на генералния директор на МКТ на тема "Глобалната криза и работодателските организации".

Той заяви, че основните предизвикателства пред трудовия пазар в условията на криза са необходимостта от реален растеж на производителността на труда и повишаване квалификацията на заетите. Партньорството между правителството и социалните партньори е основен принцип при развитето и изпълнението на политиката по заетостта на България. Отделя се специално внимание на безработицата сред най-уязвимите групи и малцинствата.

В резултат на единните и аргументирани предложения и действия на организациите на българските работодатели през последните години България успя да реализира полезни промени в условията за бизнес и икономическата среда. В резултат на тези обстоятелства и високите темпове на растеж на страната и липсата на задълбочени анализи на перспективите в развитието на световната икономика частният сектор в България допусна ръст на работните заплати, изпреварващ ръста на производителността и ръста на инфлацията. Към това се прибави и ниското ниво на безработица - за някои региони под 2%; София 1,44%. За това България, навлизайки в кризата от тези позиции, почувства нейното въздействие с няколко месеца закъснение. Положително влияние оказаха и по-строгата регулация на банковия сектор, който премина през по-остри варианти на криза в периода 1996-97 г.

Г-н Стоев отбеляза, че работодателските организации със своите активни действия и единна позиция успяха да наложат на компетентите държавни институции въвъждането на подходящи мерки за смекчаване на последствията от кризата, в т.ч.: увеличаване ресурса на Банката за развитие, улесняващ достъпа на МСП до финансов ресурс, ускоряване на процедурите по усвояване на европейските фондове в областта на конкурентоспособността, инфраструктурата и развитие на човешките ресурси, отделяне на специален фонд за частично поемане на трудовите възнаграждения на работещите в предприятията на половин работен ден, увеличаване на средствата за съдействие на фирмите-износителки в Агенцията за експортно застраховане.

Г-н Стоев подчерта участието на членовете на АОБР в разработването на Националната стратегия по заетостта, Националния план за действие по заетостта и стратегиите, изготвени в тази област на европейско и национално равнище. Той спомена и съвместната работа в рамките на Икономическия и социален съвет на Р.България - с участието на работоделските организации са извършени важни проучвания и анализи и са предложени подходящи мерки на компетентните държавни институции.

Инфобизнес бр. 24/2009

 
Публикувана: 17 Юни 2009 г. 11:06:34
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини