Българското участие в Международната конференция на труда, Женева

В Женева се проведе 98-та редовна сесия на Международната конференция на труда (МКТ). Цялостната работа на МКТ тази година е фокусирана върху предизвикателствата и измеренията на глобалната икономическа криза.

Българската търговско-промишлена палата, като председателстваща Асоциацията на организациите на българските работодатели през тази година, определи делегат на българските работодатели - Георги Стоев, член на Изпълнителния съвет на БТПП. Той представи гледната точка на българските работодатели по основния доклад на генералния директор на МКТ на тема "Глобалната криза и работодателските организации".

Той заяви, че основните предизвикателства пред трудовия пазар в условията на криза са необходимостта от реален растеж на производителността на труда и повишаване квалификацията на заетите. Партньорството между правителството и социалните партньори е основен принцип при развитето и изпълнението на политиката по заетостта на България. Отделя се специално внимание на безработицата сред най-уязвимите групи и малцинствата.

В резултат на единните и аргументирани предложения и действия на организациите на българските работодатели през последните години България успя да реализира полезни промени в условията за бизнес и икономическата среда. В резултат на тези обстоятелства и високите темпове на растеж на страната и липсата на задълбочени анализи на перспективите в развитието на световната икономика частният сектор в България допусна ръст на работните заплати, изпреварващ ръста на производителността и ръста на инфлацията. Към това се прибави и ниското ниво на безработица - за някои региони под 2%; София 1,44%. За това България, навлизайки в кризата от тези позиции, почувства нейното въздействие с няколко месеца закъснение. Положително влияние оказаха и по-строгата регулация на банковия сектор, който премина през по-остри варианти на криза в периода 1996-97 г.

Г-н Стоев отбеляза, че работодателските организации със своите активни действия и единна позиция успяха да наложат на компетентите държавни институции въвъждането на подходящи мерки за смекчаване на последствията от кризата, в т.ч.: увеличаване ресурса на Банката за развитие, улесняващ достъпа на МСП до финансов ресурс, ускоряване на процедурите по усвояване на европейските фондове в областта на конкурентоспособността, инфраструктурата и развитие на човешките ресурси, отделяне на специален фонд за частично поемане на трудовите възнаграждения на работещите в предприятията на половин работен ден, увеличаване на средствата за съдействие на фирмите-износителки в Агенцията за експортно застраховане.

Г-н Стоев подчерта участието на членовете на АОБР в разработването на Националната стратегия по заетостта, Националния план за действие по заетостта и стратегиите, изготвени в тази област на европейско и национално равнище. Той спомена и съвместната работа в рамките на Икономическия и социален съвет на Р.България - с участието на работоделските организации са извършени важни проучвания и анализи и са предложени подходящи мерки на компетентните държавни институции.

Инфобизнес бр. 24/2009

 
Публикувана: 17 Юни 2009 г. 11:06:34
 Новини

14 Януари 2019
Процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" ще бъде представена на 16.01.2019г. в Русе
още...
14 Декември 2018
Бизнес делегация до Намибия, Мозамбик и Кения, 21-26 януари 2019
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини