Българското участие в Международната конференция на труда, Женева

В Женева се проведе 98-та редовна сесия на Международната конференция на труда (МКТ). Цялостната работа на МКТ тази година е фокусирана върху предизвикателствата и измеренията на глобалната икономическа криза.

Българската търговско-промишлена палата, като председателстваща Асоциацията на организациите на българските работодатели през тази година, определи делегат на българските работодатели - Георги Стоев, член на Изпълнителния съвет на БТПП. Той представи гледната точка на българските работодатели по основния доклад на генералния директор на МКТ на тема "Глобалната криза и работодателските организации".

Той заяви, че основните предизвикателства пред трудовия пазар в условията на криза са необходимостта от реален растеж на производителността на труда и повишаване квалификацията на заетите. Партньорството между правителството и социалните партньори е основен принцип при развитето и изпълнението на политиката по заетостта на България. Отделя се специално внимание на безработицата сред най-уязвимите групи и малцинствата.

В резултат на единните и аргументирани предложения и действия на организациите на българските работодатели през последните години България успя да реализира полезни промени в условията за бизнес и икономическата среда. В резултат на тези обстоятелства и високите темпове на растеж на страната и липсата на задълбочени анализи на перспективите в развитието на световната икономика частният сектор в България допусна ръст на работните заплати, изпреварващ ръста на производителността и ръста на инфлацията. Към това се прибави и ниското ниво на безработица - за някои региони под 2%; София 1,44%. За това България, навлизайки в кризата от тези позиции, почувства нейното въздействие с няколко месеца закъснение. Положително влияние оказаха и по-строгата регулация на банковия сектор, който премина през по-остри варианти на криза в периода 1996-97 г.

Г-н Стоев отбеляза, че работодателските организации със своите активни действия и единна позиция успяха да наложат на компетентите държавни институции въвъждането на подходящи мерки за смекчаване на последствията от кризата, в т.ч.: увеличаване ресурса на Банката за развитие, улесняващ достъпа на МСП до финансов ресурс, ускоряване на процедурите по усвояване на европейските фондове в областта на конкурентоспособността, инфраструктурата и развитие на човешките ресурси, отделяне на специален фонд за частично поемане на трудовите възнаграждения на работещите в предприятията на половин работен ден, увеличаване на средствата за съдействие на фирмите-износителки в Агенцията за експортно застраховане.

Г-н Стоев подчерта участието на членовете на АОБР в разработването на Националната стратегия по заетостта, Националния план за действие по заетостта и стратегиите, изготвени в тази област на европейско и национално равнище. Той спомена и съвместната работа в рамките на Икономическия и социален съвет на Р.България - с участието на работоделските организации са извършени важни проучвания и анализи и са предложени подходящи мерки на компетентните държавни институции.

Инфобизнес бр. 24/2009

 
Публикувана: 17 Юни 2009 г. 11:06:34
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини