Промоция на български и кипърски сирена в Русия и Украйна

Асоциацията на млекопреработвателите в България, съвместно с Общокипърската асоциация на говедовъдите, разработи в началото на 2008 г. проект за промоция на български и кипърски сирена в Русия и Украйна по европейска програма за насърчаване на износа на земеделски и хранителни продукти в страни извън Европейския съюз.

Мотивите за реализация на този проект са почти незабелязаното българско присъствие на млечния пазар в Русия с няколко стотин тона годишно при износ около 20 хил.т. в минали години, познаването на българските млечни продукти от руския консуматор и приоритетно финансиране на проекти за промоция на пазари извън Европейския съюз.

Проектът беше подкрепен от българското Министерство на земеделието и храните и от Министерство на търговията, индустрията и туризма в Кипър. Еекспертите от Европейската Асоциация на млекопреработвателите - EDA (където АМБ членува от 2006 г.) дадоха положителна оценка и подкрепиха проекта в европейските структури.

След някои допълнения по указания на Европейската комисия, проектът беше класиран на първо място от одобрените 11 проекта, при предложени над 30.

Конкурсът, проведен по всички правила за прилагаща организация, спечели фирма Agropromotion ltd, Белгия. Сключени са и съответните договори с Разплащателните агенции в България и Кипър и от 24 април т.г. проектът стартира. Предстои реализиране на предвидените прояви в следващите три години. Ще се направи мощна реклама на българско бяло сирене и кашкавал от краве, овче, козе и биволско мляко и съответно кипърските сирена Кефалотири, Халуми и Анари. Тези млечни продукти ще бъдат предлагани като европейски сирена под мотото "Европейско сирене, моля" и ще бъдат представени в специални опаковки с отличителни знаци на България, Кипър, Европейския съюз и на съответните браншови организации. Мострите ще се изработят във фирми, одобрени за износ в Русия. Тези продукти ще бъдат представени на изложби и дегустации за демонстриране на техните качества и хранителна стойност. В срещи с търговци, консуматори и други заинтересовани лица ще бъдат обсъдени конкретни въпроси и възможности за тяхната дистрибуция.

Най-общо целта на проекта е:

  • да поднесе информация на обществеността в Русия и Украйна за европейските сирена Кефалотири, Халуми и Анари, кашкавал и бяло саламурено сирене
  • да изгради представа сред потребителите и конкретни целеви групи за продуктовите характеристики и хранителни качества на уникалните млечни продукти, произведени в България и Кипър.
  • да се предложат и препоръчат нови ястия и диети на база разнообразието и качествата на европейските сирена с висок хранителни и диетични стойности
  • да бъде предизвикан интерес към европейските сирена и да се предприемат маркетингови действия за съответните пазари
  • да се представят нови видове сирена на тези пазари, част от които познават някои от нашите млечни продукти.

да се увеличат възможностите на Кипър и България да разширят своя износ на тези големи пазари с огромен потенциал.

Инфобизнес бр. 24/2009

 
Публикувана: 17 Юни 2009 г. 11:06:47
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини