Зачестиха опитите за измама по интернет с бизнес регистри

Вече трета поредна година съществува една добре организирана подвеждаща схема по интернет, насочена към бизнеса. Тя се състои в предложение за публикуване на контактна информация в Европейски и международни регистри и фирмени каталози. Схемата не е нова, но през последните месеци стана честа практика наши фирми да бъдат изнудвани да заплащат огромни суми за една привидно безплатна услуга.

Принципът се състои в разпращане на писма до фирми, които съдържат регистрационен формуляр с покана за попълване и плик с адрес за обратна кореспонденция. Уверението е, че информацията зафирмата ще бъде публикувана в световноизвестни регистри. Подвеждащият елемент се състои в това, че в предложение за публикуване на фирмена информация получателите биват заблуждавани, че това е безплатна услуга. Във всички случаи обаче, най-долу на самия формуляр, с много дребни букви е записано, че поставянето на подпис и печат обвързва фирмата с ангажимента да заплаща за тази „услуга”. Съответно цената на тази услуга може да варира (в зависимост от регистъра) между 2800 и 3300 евро, или по около 1000евро за всяка година. Конкретните условия на „договора” са изброени в отделен документ, който фирмите в повечето случаи не получават и е труден за намиране дори и на сайта с регистъра. От т.нар. Общи условия, става ясно, че за всяка година „договорът” се удължава автоматично, докато не се изпрати писмо за отказ в оригинал до офиса на фирмата-администратор. След проверка на Русенска Търговско-Индустриална Камара, установихме, че съвсем умишлено се дават фиктивни адреси, за да нямат възможност фирмите да изпратят предизвестие за прекратяване и така сумата постоянно да набъбва. Не е учудващ и факта, че в повечето случаи фирмата-администратор е регистрирана в офшорна зона.

Известно време след като фирмите са подали контактната си информация, те получават фактура с дължимата стойност и ако не се направи плащане, следват напомняне за плащане, поредица от писма с предупреждения за съд и т.н. Ако и в този случай клиентът не плати, получава писмо от международна юридическа кантора или правно-консултантска компания, с предупреждение за завеждане на дело и събиране на дължимите суми по съдебен ред. Цялата кореспонденция е изпипана до последния детайл, съгласно установените норми и не буди съмнения за достоверността и сериозните намерения на организатора на схемата.

След като екипът на Русенска Търговско-Индустриална Камара се запозна детайлно с този случай, считаме, че цената на предлаганата услуга далеч не съответства на предлаганото качество, както и че при нейното предлагане се използват некоректни и подвеждащи методи за убеждаване. Рекламираните като Европейски и световни регистри не са известни и никой сериозен партньор не ползва информация от тях. Те са ограничени като функционалност и обхват и служат единствено за демонстриране, че собственикът им си е изпълнил ангажимента по договора. От друга страна, публикуването на информация в подобни бази данни представлява атрактивна възможност за всяка фирма, която желае да работи на външен пазар и активно търси чужди партньори. Желателно е обаче да се разчита на официални бази данни и регистри, поддържани от утвърдени организации и институции. Както в страната, така и по цял свят най-достоверната информация се осигурява от търговско-индустриалните камари. РТИК като регионална структура също поддържа фирмен регистър и публикуването на информация в него е безплатно. Световната практика при търсене на партньори или даване на референция за определена фирма, е фирмите да се обръщат към камарите като организации на бизнеса.

За да изясним до каква степен са накърнени интересите на български фирми, РТИК продължава да работи по случая, като събира информация за всички подобни схеми. Съгласно информацията в интернет*, някои от цитираните бази данни са:

  • EU Company Directory
  • Euro Business Guide
  • World Business Guide
  • International Technical Fair Plovdiv (подвеждаща имитация на регистъра на Пловдивски панаир)
  • Exhibitors Directory for Fairs and Exhibitions
  • European Business Connection
  • Camping Guide
  • Tourist Directory Restaurant Guide
  • Travel Agency Tourist Directory
  • Tourist Directory Guide

Както се вижда, обикновено имената звучат респектиращо или подвеждащо, по подобие на някои утвърдени регистри. Списъкът далеч не е изчерпателен, тъй като постоянно възникват нови бази данни, за които потребители в интернет споделят във форуми и блогове. Призоваваме всички потърпевши фирми да се обърнат към РТИК, за консултация и съвет как да реагират,за да не бъдат въвличани или принуждавани да заплащат необосновани суми. В зависимост от получената обратна връзказа конкретни случаи, ще сезираме компетентните национални и Европейски институции.

За допълнителна информация: Русенска Търговско-Индустриална Камара, тел. 082/825875, info@rcci.bg

Ето как изглежда и един регистрационен формуляр - обикновено информацията и структурата е сходна и външния вид наподобява на този при утвърдените бази данни.

* N.B. В Интернет съществуват значителен брой публикации във форуми, блогове, сайтове на камари, асоциации и други отговорни институции, предупреждаващи за установени опити за измама. Препоръчваме при получаване на такова предложение, да направите справка или да се обърнете към нас за да проучим достоверността на информацията.

 
Публикувана: 22 Юни 2009 г. 14:06:15
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини