ЕС ще помага на безработни да стартират малък бизнес посредством механизъм за микрофинансиране

На 2 юли Европейската комисия предложи създаването на нов механизъм за микрофинансиране, който да предоставя микрокредити на дребния бизнес и на хора, които са загубили своята работа и желаят да стартират собствен малък бизнес.

"Тази година икономическата криза ще доведе в ЕС до загубата на 3,5 млн. работни места. Финансовата криза имаше за последица "пресъхването" на кредитите за тези, които искат да стартират или развият собствен бизнес", заяви комисарят по трудовата заетост и социалните въпроси Владимир Шпидла. "В настоящата рецесия искаме да предложим ново начало на безработните посредством по-лесен достъп до кредит с цел да се създаде или развие нов бизнес. Също така искаме да помогнем на малкия бизнес да продължи да се развива въпреки кризата. Това ще спомогне за откриването на нови работни места. ЕС може да осигури истинска добавена стойност, като максимално увеличи "ефекта на лоста" в сътрудничество с Групата на Европейската инвестиционна банка, което ще даде на много хора шанс да реализират мечтите си като предприемачи."

Сегашният икономически спад започна като финансова криза, предизвикана от изключително сериозни проблеми с ликвидността: банките спряха да дават заеми една на друга и също спряха да дават заеми на хората да правят бизнес и да създават работни места.

Новият механизъм за микрофинансиране цели да направи ситуацията по-лесна за хората, които в настоящия контекст на намалено предлагане на кредити, могат да се натъкнат на трудности при получаването на средства за новосъздадени предприятия.

Работници, които са загубили или рискуват да загубят работата си и желаят да стартират свой собствен бизнес, ще имат по-добър достъп до средства и ще се възползват от мерки за подкрепа като наставничество, обучение и професионални напътствия. Хора в неравностойно положение, включително младежите, които желаят да стартират или доразвият своя собствен малък бизнес, също ще се възползват от гаранциите и помощта при изготвянето на бизнес план.

Очаква се началният бюджет от 100 млн. EUR да има "ефект на лоста" за кредити от 500 млн. EUR в сътрудничество с международните финансови институции като Групата на ЕИБ. Това би могло да има като последица около 45 000 заема за период, обхващащ до 8 години. Освен това възможността да се подават заявления за отстъпки по лихвените проценти по линията на ЕСФ улеснява достъпа на хората до финансови средства.

Микрокредити в ЕС означава заеми под 25 000 EUR. Те са пригодени за микропредприятия, в които работят по-малко от 10 души (91% от европейските предприятия), или за безработни или неангажирани с трудова дейност лица, които желаят да бъдат самостоятелно заети, но нямат достъп до традиционните банкови услуги. 99 % от новосъздадените предприятия в Европа са малки или микропредприятия, като една трета от тях са създадени от хора, които са безработни.

Предложението на Комисията ще бъде обсъдено съгласно процедурата за съвместно вземане на решения от държавите-членки на ЕС в Съвета на министрите (гласуване с квалифицирано мнозинство) и Европейския парламент. Комисията очаква новият механизъм за микрофинансиране "Прогрес" да бъде в действие през 2010 г.

Контекст
Като част от отговора на ЕС на кризата пролетният Европейски съвет и срещата на върха по въпросите на трудовата заетост, състояла се в Прага през май, определиха три ключови приоритета: запазване на трудовата заетост, създаване на работни места, насърчаване на мобилността.Като доразвива тези общи усилия, на 3 юни Комисията предложи "Споделен ангажимент за трудова заетост" с цел да се задълбочи сътрудничеството между ЕС и държавите-членки, както и между социалните партньори в ЕС по отношение на трите приоритета. Предложението на ЕК от 2 юли е една от инициативите, очертани на 3 юни.

Инфобизнес бр.27/2009

 
Публикувана: 8 Юли 2009 г. 10:07:35
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини