Анализ на УниКредит Груп: През тази година хватката на рецесията ще продължи да се затяга

Спад на брутния вътрешен продукт от 6% през тази година и 3% през следващата, 2010 г., очакват икономистите на УниКредит Булбанк. Според прогнозите на експертите на банката, представени през миналата седмица, българската икономика ще премине през по-продължителен период на икономически растеж под потенциалния в сравнение с останалите страни от Централна и Източна Европа.

“Според нас най-лошото за българската икономика предстои и изгледите за възстановяване на икономиката към момента изглеждат неясни и сравнително отдалечени във времето. Разбира се, положителната страна на всичко това е свързана с бързото редуциране на дефицита по текущата сметка до стойности, които пазарите ще бъдат готови да толерират в периода след приключване на глобалната финансова криза”, обясни Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк,

Според него печеливш ход в настоящата ситуация е изграждане на балансиран модел на растеж на българската икономика, в който принос да има не само вътрешното търсене, но и нетния експорт. “Това означава промяна на стимулите в икономиката, така че да стане възможно прехвърлянето на производствени ресурси от сектори, ориентирани към вътрешното търсене, които се характеризират с редуциран потенциал за по-нататъшен растеж, към експортно ориентирани производства. При това към производства на средно-и-високотехнологични продукти, характеризиращи се със средна-до-висока добавена стойност и ниски трудоемкост и енергоемкост”, каза Павлов.

Последните месеци са месеци на спада Световната икономическа криза вече дава силното си отражение и в България, като в момента всички индикатори (както тези, отчитащи резултатите на икономиката през последните няколко месеца, така и тези, които позволяват да се правят оценки за икономическата активност през следващите няколко месеца) сочат задълбочаване на рецесията в българската икономика, обобщават в традиционния си анализ "CEE Quarterly" икономистите на УниКредит Булбанк.

Доказателство за това са вече изнесените данни средномесечен спад със 17.7% на годишна база на индустриалното производство. За първите два месеца на второто тримесечие на годината този спад вече се изостря до 21.1% средномесечно. “Интересно е да се отбележи, че секторите, произвеждащи ниско-технологични продукти с ниска добавена стойност (производство на текстил, дървен материал и изделия от него, хартия, картон и др.), отчитат по-голям спад в произведената продукция и продажбите в сравнение със секторите, произвеждащи средно и високо технологични продукти със средна и висока добавена стойност (като производството на основни метали и продукти от тях, компютри, електроника и оптично оборудване и др)”, посочва Кристофор Павлов.

Разбира се, най-малък е спадът при т.нар. “ацикличните сектори” ­ като производството на храни, напитки и други стоки за ежедневно потребление ­ при които зависимостта между икономическия растеж и потреблението е най-малка. На другия полюс ­ с най-сериозно забавяне ­ са секторите, които в най-голяма степен се възползваха от бума в инвестициите и кредита (строителството и недвижимите имоти.

Зависимост от чуждестранен капитал
Според анализаторите на УниКредит Булбанк спадът от около 85% на годишна база чуждестранния капитал за първите четири месеца на 2009 г. ще се отрази по-тежко върху българската икономика, отколкото върху останалите нововъзникващи пазари в Европа, тъй като местният частен сектор се характеризира с най-големия дисбаланс между вътрешните инвестиции и спестяванията. Така онези страни, които в най-голяма степен разчитаха на приток на чуждестранни спестявания, в края на краищата, ще преминат през по-болезнен процес на приспособяване към новите условия в световната икономика, се посочва в доклада за икономическото развитие на банката.

Последните икономически прогнози могат да се прочетат в Интернет:
http://unicreditbulbank.bg

 

Инфобизнес бр.29/2009

 
Публикувана: 22 Юли 2009 г. 10:07:24
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини