Анализ на УниКредит Груп: През тази година хватката на рецесията ще продължи да се затяга

Спад на брутния вътрешен продукт от 6% през тази година и 3% през следващата, 2010 г., очакват икономистите на УниКредит Булбанк. Според прогнозите на експертите на банката, представени през миналата седмица, българската икономика ще премине през по-продължителен период на икономически растеж под потенциалния в сравнение с останалите страни от Централна и Източна Европа.

“Според нас най-лошото за българската икономика предстои и изгледите за възстановяване на икономиката към момента изглеждат неясни и сравнително отдалечени във времето. Разбира се, положителната страна на всичко това е свързана с бързото редуциране на дефицита по текущата сметка до стойности, които пазарите ще бъдат готови да толерират в периода след приключване на глобалната финансова криза”, обясни Кристофор Павлов, главен икономист на УниКредит Булбанк,

Според него печеливш ход в настоящата ситуация е изграждане на балансиран модел на растеж на българската икономика, в който принос да има не само вътрешното търсене, но и нетния експорт. “Това означава промяна на стимулите в икономиката, така че да стане възможно прехвърлянето на производствени ресурси от сектори, ориентирани към вътрешното търсене, които се характеризират с редуциран потенциал за по-нататъшен растеж, към експортно ориентирани производства. При това към производства на средно-и-високотехнологични продукти, характеризиращи се със средна-до-висока добавена стойност и ниски трудоемкост и енергоемкост”, каза Павлов.

Последните месеци са месеци на спада Световната икономическа криза вече дава силното си отражение и в България, като в момента всички индикатори (както тези, отчитащи резултатите на икономиката през последните няколко месеца, така и тези, които позволяват да се правят оценки за икономическата активност през следващите няколко месеца) сочат задълбочаване на рецесията в българската икономика, обобщават в традиционния си анализ "CEE Quarterly" икономистите на УниКредит Булбанк.

Доказателство за това са вече изнесените данни средномесечен спад със 17.7% на годишна база на индустриалното производство. За първите два месеца на второто тримесечие на годината този спад вече се изостря до 21.1% средномесечно. “Интересно е да се отбележи, че секторите, произвеждащи ниско-технологични продукти с ниска добавена стойност (производство на текстил, дървен материал и изделия от него, хартия, картон и др.), отчитат по-голям спад в произведената продукция и продажбите в сравнение със секторите, произвеждащи средно и високо технологични продукти със средна и висока добавена стойност (като производството на основни метали и продукти от тях, компютри, електроника и оптично оборудване и др)”, посочва Кристофор Павлов.

Разбира се, най-малък е спадът при т.нар. “ацикличните сектори” ­ като производството на храни, напитки и други стоки за ежедневно потребление ­ при които зависимостта между икономическия растеж и потреблението е най-малка. На другия полюс ­ с най-сериозно забавяне ­ са секторите, които в най-голяма степен се възползваха от бума в инвестициите и кредита (строителството и недвижимите имоти.

Зависимост от чуждестранен капитал
Според анализаторите на УниКредит Булбанк спадът от около 85% на годишна база чуждестранния капитал за първите четири месеца на 2009 г. ще се отрази по-тежко върху българската икономика, отколкото върху останалите нововъзникващи пазари в Европа, тъй като местният частен сектор се характеризира с най-големия дисбаланс между вътрешните инвестиции и спестяванията. Така онези страни, които в най-голяма степен разчитаха на приток на чуждестранни спестявания, в края на краищата, ще преминат през по-болезнен процес на приспособяване към новите условия в световната икономика, се посочва в доклада за икономическото развитие на банката.

Последните икономически прогнози могат да се прочетат в Интернет:
http://unicreditbulbank.bg

 

Инфобизнес бр.29/2009

 
Публикувана: 22 Юли 2009 г. 10:07:24
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини