БТПП дава възможност на водещи фирми от България да се включат с реклама в брошурата “ТОП-100”

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да съобщи, че през м. август 2009г. ще издаде за 11-ти пореден път брошурата “ТОП-100” – “Фирми и холдинги, водещи в икономиката на България”, на български и на английски език.

Изданието, с данни за 2008г, ще бъде разпространено в над 200 търговски палати по света, до членовете на Европалати /47, а чрез тях до 1400 регионални палати/до членоветена Асоциацията на световните търговски центрове, и ще бъде изпратено в дипломатически мисии представени в България и български търговски служби в чужбина. То ще бъде както и до сега разпространявано при пътуване на български делегации в чужбина и при посрещане на чужди делегации в България. Информация за изданието ще бъде разпространена и по електронен път до икономическите отдели на най- големите библиотеки в света.

Фирмите, които предоставят в БТПП до 30.07.2009г. своя годишен финансов отчет за 2008 г. на хартиен носител, участват в селекцията за класиране в “ТОП-100”. Фирмите, които не предоставят своите годишни отчети, могат да участват в класацията и като предоставят информацията показана в Приложението “Необходими данни за участие в ТОП-100”.

С настоящото БТПП се обръща къмвсички заинтересовни компании с най - учтива покана да участват в класациите на БТПП – “ТОП-100”, помествайки свой рекламен материал в изданието на класациите на български и английски език – 2009г.

Опита на Палатата от минали години показва, че участието на фирмите в “ТОП-100”, в класациите или с рекламни материали, повишава техният авторитет в деловите среди.

Успехът на фирмата да заеме място между компаниите в “ТОП-100” може да се осъществи и с предоставената възможност да помести свой рекламен материал в брошурата, представящ нейната дейност, адреси и телефони за контакт.

Условията по поместването на рекламни материали на желаещи фирми в брошурата “ТОП-100” са показани в линка “Поръчка”, която може да бъде изпратена по факс, или по поща.

Приемат се пълноцветни рекламни материали, предоставени от фирмите в готов вариант - един на български – за поместване в българския вариант и един на английски – за английския вариант, или само един материал на английски език – за поместване в брошурите на български и английски език.

Цените за поместването на един рекламен материал в изданието “ТОП-100”, посочени в “Поръчката”, се отнасят до закупуване с една от посочените суми на две идентични площи по размер и място, по една в българския и една в английския вариант на изданието.

Информация за поместването на рекламни материали и за публикуването на годишните отчети могат да се получат от специализирания отдел “Икономически анализи” на Палатата. За контакти: тел. (02) 8117 401 - Ал. Димитров,

Е-mail: ikontr@bcci.bg Факс (02) 9873 209.

 
Публикувана: 23 Юли 2009 г. 9:07:16
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини