БТПП дава възможност на водещи фирми от България да се включат с реклама в брошурата “ТОП-100”

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да съобщи, че през м. август 2009г. ще издаде за 11-ти пореден път брошурата “ТОП-100” – “Фирми и холдинги, водещи в икономиката на България”, на български и на английски език.

Изданието, с данни за 2008г, ще бъде разпространено в над 200 търговски палати по света, до членовете на Европалати /47, а чрез тях до 1400 регионални палати/до членоветена Асоциацията на световните търговски центрове, и ще бъде изпратено в дипломатически мисии представени в България и български търговски служби в чужбина. То ще бъде както и до сега разпространявано при пътуване на български делегации в чужбина и при посрещане на чужди делегации в България. Информация за изданието ще бъде разпространена и по електронен път до икономическите отдели на най- големите библиотеки в света.

Фирмите, които предоставят в БТПП до 30.07.2009г. своя годишен финансов отчет за 2008 г. на хартиен носител, участват в селекцията за класиране в “ТОП-100”. Фирмите, които не предоставят своите годишни отчети, могат да участват в класацията и като предоставят информацията показана в Приложението “Необходими данни за участие в ТОП-100”.

С настоящото БТПП се обръща къмвсички заинтересовни компании с най - учтива покана да участват в класациите на БТПП – “ТОП-100”, помествайки свой рекламен материал в изданието на класациите на български и английски език – 2009г.

Опита на Палатата от минали години показва, че участието на фирмите в “ТОП-100”, в класациите или с рекламни материали, повишава техният авторитет в деловите среди.

Успехът на фирмата да заеме място между компаниите в “ТОП-100” може да се осъществи и с предоставената възможност да помести свой рекламен материал в брошурата, представящ нейната дейност, адреси и телефони за контакт.

Условията по поместването на рекламни материали на желаещи фирми в брошурата “ТОП-100” са показани в линка “Поръчка”, която може да бъде изпратена по факс, или по поща.

Приемат се пълноцветни рекламни материали, предоставени от фирмите в готов вариант - един на български – за поместване в българския вариант и един на английски – за английския вариант, или само един материал на английски език – за поместване в брошурите на български и английски език.

Цените за поместването на един рекламен материал в изданието “ТОП-100”, посочени в “Поръчката”, се отнасят до закупуване с една от посочените суми на две идентични площи по размер и място, по една в българския и една в английския вариант на изданието.

Информация за поместването на рекламни материали и за публикуването на годишните отчети могат да се получат от специализирания отдел “Икономически анализи” на Палатата. За контакти: тел. (02) 8117 401 - Ал. Димитров,

Е-mail: ikontr@bcci.bg Факс (02) 9873 209.

 
Публикувана: 23 Юли 2009 г. 9:07:16
 Новини

21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...
20 Април 2017
Стартира нов етап по набиране на заявки от работодатели по схема „Младежка заетост”
още...
20 Април 2017
Покана за участие в Международната изложба за електроника Productronica 2017, 14–17.11.2017 г., Мюнхен, Германия
още...

Още новини