Семинар “Как да разработваме успешни проекти по екотуризъм”

Националният център за професионално обучение в системата на Българската търговско-промишлена палата организира семинар на тема - “ КАК ДА РАЗРАБОТВАМЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ЕКОТУРИЗЪМ “ .

Семинарът е двудневен и ще се проведе на 21 и 22 юни 2004 ( понеделник и вторник) в сградата на БТПП, на ул. “Парчевич” 42, 4ти етаж, семинарна зала.

Продължителност: 9:30 – 16:30

Основни теми на курса:

1.Същност на туристическата индустрия – Елементи на туризма. Съставни части на туристическия продукт. Мотивации за пътуване. Информация за клиентите в туризма.Маркетингови дейности.

2.Видове туризъм. Основни характеристики на екотуризма.Организация на еко-туристическия бизнес – настаняване и изхранване на туристите.

3.Еко-туристически дейности: посетителски центрове, еко-пътечки и др.

4.Решение за кандидатстване по Европейски проекти. Кой може да кандидатства. Търсене на партньори и подизпълнители. Задължения и отговорности на участниците в проекта.

5.Европейските фондове за развитие на туризма – ФАР, ИСПА и САПАРД

6.Грантова схема на Програма ФАР за Екотуризъм

7.Основни правила за кандидатстване по ФАР

8. Разяснения по основния формуляр за кандидатстване по Европейски програми

9.Конкретни особености за кандидатстване по Екотуризъм

10. Бюджетна и логическа матрица в проектите по ФАР. Доказване на устойчиво развитие на туризма. Подготовка на съпътстващи документи документи Дейности след одобрението на проекта по Екотуризъм. Особеностите на Европейските търгове. Мониторинг и отчетност по проектите.

11.Основни термини на английски език и тяхното значение във формулярите за кандидатстване

12.Дейности след одобрението на проекта по Екотуризъм. Особеностите на Европейските търгове. Мониторинг и отчетност по проектите.

Лектор: доц.Лучия Илиева, президент на Консултантска агенция ЛИМАСОЛ, сертифициран управленски консултант (СМС) и преподавател към Централно-Европейски Университет (CEU) – Будапеща.Г-жа Илиева има Магистърска степен по маркетинг от Марсилския Университет - Франция, специализация по туризъм в SAC– Великобритания и значителен опит като консултант по програма ФАР “Развитие на културен туризъм”, GTZ-проекткъм Немско Посолство и Институт Отворено Общество – Европа.

Всички участници в курса ще получат сертификат за учсатие.

Желаещите да вземат участие могат да изпратят попълнен талон-заявка на e-mail: ncpo@rcci.bg.

Повече информация можете да получите в офиса на НЦПО - Русе - тел.: 825875, адрес: бул. Цар Фердинанд 3а.

Таксата за семинара в размер на 120 лв. (с вкл. ДДС) може да бъде преведена по банков път на сметката на НЦПО 1000 388 618, банков код 200 800 23 в ОББ АД, кл. Фр. Нансен - гр. София.

 
Публикувана: 14 Юни 2004 г. 15:06:27
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини