Втора международна конференция “Енергeтика и климат. Новите приоритети” – България 2009

Вестник “Енергия и екология” вече 8 години поставя на вниманието на обществеността и на експертите актуални проблеми от развитието на енергетиката в национален и глобален мащаб. Откликвайки на интереса на авторитетната си специализирана аудитория, вестникът, в лицето на издателя “Енергопринт” ЕООД, организира Втора международна конференция“Енергeтика и климат. Новите приоритети” – България 2009, която ще се проведе на 4 и 5 ноември 2009 год. в х-л „Хилтън”, София.

Конференцията ще бъде своеобразно продължение на Международната конференция “Енергeтика и климат. Новите приоритети”, организирана от нас през 2008 год., в която участваха редица експерти от България и чужбина от областта на енергетиката и екологията и на която бяха изнесени над 50 доклада по актуални проблеми. Очакваме,че голяма част от тях ще участват и в работата на Втората международна конференция.

Събитието се организира под патронажа на Световния енергиен съвет, Международен Газов Съюз (IGU), Български Атомен Форум (Булатом), Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройство на Република България.

Някои от темите на Конференцията са: либерализация на енергийния пазар, сигурност на доставките и конкурентоспособност; глобалното затопляне и климатичните промени, политика на Европейския съюз за ограничаване на климатичните промени; безвъглеродни технологии развитие на възобновяеми енергийни източници, ядрена енергетика, когенерация, технологии за чисти въглища, състояние и проблеми пред пазара на природен газ в България и Европа, енергийна ефективност, иновации и съвременни енергийни решения в промишлеността.

Вече има потвърждение за участие на лектори от Световния енергиен съвет, представители на министерства, български и чуждестранни организации и компании, работещи в сферата на енергетиката, околната среда, технологиите и търговията с емисии.

За повече информация, моля, посетете Internet адрес:

www.energyconferencebulgaria.eu

Събитието има за цел да събере заедно международни институции, компании и организации, които да споделят своите идеи, опит и резултати от проучвания.

Каним Ви да се присъедините към нас като делегати или лектори и да споделите Вашите гледни точки, опит и идеи по гореизложените теми. Официалните езици на Конференцията ще бъдат английски и български.

За регистрация и подаване на доклади, моля посетете:

http://energyconferencebulgaria.eu/?go=registration&p=home&lang=bg

 
Публикувана: 15 Септември 2009 г. 13:09:04
 Новини

25 Април 2017
Инфоцентърът на НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
25 Април 2017
НАП напомня, че наближава крайният срок за подаване данъчни декларации за доходите от нетрудова дейност
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...
20 Април 2017
Бюрата по труда стартираха процедури за кандидатстване на работодатели за преференции по програми и мерки за заетост и обучение на безработни
още...

Още новини