Картина на трудовия пазар в област Русе за август 2009 г

Регистрираните безработни лица в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Вятово, към края на АВГУСТ са 9431. В сравнение с края на юли техният брой се е увеличил с 258 или 2,8%.Равнището на безработица за областта, изчислено по методиката на Агенцията по заетостта на база официално публикуваните данни за заетост в страната, е 7,79%.Най-високо то е в община Вятово - 21,44%, следват общините Борово – 14,65%, Две могили - 12,50%, Ценово – 12,11%, Сливо поле – 12,04%, Бяла - 10,30%, Иваново – 8,06%, и Русе - 5,53%. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 7,88 на сто.

По професионален признакрегистрираните безработни са: без квалификация и специалност – 51%, с работнически професии – 25% и специалисти – 24%.

Според образованиетоот общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 49%, следвани от хората със средно образование - 40%, а висшистите са 11%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години – 47% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 38%, а младежите до 29 години – 15%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 666.

Продължително безработните лица(с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на август са 2492 34 повече от юли)или 26% от всички регистрирани безработни в областта.Близо две трети са без специалност, толкова са и с основно и по-ниско образование.

През август в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1054 лица (1040 новорегистрирани и 14 с възстановена регистрация). Техният брой е със 185 по-малък в сравнение с този през юли.

Общо обявените през август свободни работни места от работодатели в 3-те бюра по труда в област Русе са 386 (със 73 повече от тези през юли). От тях 15 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 49% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работа през август регистрирани безработни от областта са 331 60 по-малко от юли). Квалификационни курсове през месеца са завършили 43 безработни, а 2 са постъпили на работа след завършено обучение.

- Картината на областния пазар на труда през август не се различава съществено от тази през юли. Регистрираната безработица плавно се увеличава, като причините за това саидентични с тези за предходните месеци. Въпреки свития пазар в условия на криза, работодателите заявяват места, като преобладаваща част от тях са от частния сектор.Най-много от обявените свободни работни места са в преработващата промишленост, следвана от сферата на образованието, търговията, строителството, хотели и ресторанти и транспорт.Към 31 август в трите бюра по труда в областта са останали неусвоени общо 480 работни места от обявените за свободни, преобладаващо на първичния трудов пазар.

- По равнище на безработица област Русе е на 20-то място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през август са областитеСмолян (14,45%), Търговище (13,69%), Монтана (13,46%), Шумен (12,92%), Видин (12,02%), Силистра (11,91%) и Разград (11,80%).

Прессъобщение от ДРЗС- Русе

 
Публикувана: 23 Септември 2009 г. 14:09:49
 Новини

14 Януари 2019
Процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" ще бъде представена на 16.01.2019г. в Русе
още...
14 Декември 2018
Бизнес делегация до Намибия, Мозамбик и Кения, 21-26 януари 2019
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини