Картина на трудовия пазар в област Русе за август 2009 г

Регистрираните безработни лица в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Вятово, към края на АВГУСТ са 9431. В сравнение с края на юли техният брой се е увеличил с 258 или 2,8%.Равнището на безработица за областта, изчислено по методиката на Агенцията по заетостта на база официално публикуваните данни за заетост в страната, е 7,79%.Най-високо то е в община Вятово - 21,44%, следват общините Борово – 14,65%, Две могили - 12,50%, Ценово – 12,11%, Сливо поле – 12,04%, Бяла - 10,30%, Иваново – 8,06%, и Русе - 5,53%. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 7,88 на сто.

По професионален признакрегистрираните безработни са: без квалификация и специалност – 51%, с работнически професии – 25% и специалисти – 24%.

Според образованиетоот общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 49%, следвани от хората със средно образование - 40%, а висшистите са 11%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години – 47% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 38%, а младежите до 29 години – 15%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 666.

Продължително безработните лица(с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на август са 2492 34 повече от юли)или 26% от всички регистрирани безработни в областта.Близо две трети са без специалност, толкова са и с основно и по-ниско образование.

През август в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1054 лица (1040 новорегистрирани и 14 с възстановена регистрация). Техният брой е със 185 по-малък в сравнение с този през юли.

Общо обявените през август свободни работни места от работодатели в 3-те бюра по труда в област Русе са 386 (със 73 повече от тези през юли). От тях 15 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 49% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работа през август регистрирани безработни от областта са 331 60 по-малко от юли). Квалификационни курсове през месеца са завършили 43 безработни, а 2 са постъпили на работа след завършено обучение.

- Картината на областния пазар на труда през август не се различава съществено от тази през юли. Регистрираната безработица плавно се увеличава, като причините за това саидентични с тези за предходните месеци. Въпреки свития пазар в условия на криза, работодателите заявяват места, като преобладаваща част от тях са от частния сектор.Най-много от обявените свободни работни места са в преработващата промишленост, следвана от сферата на образованието, търговията, строителството, хотели и ресторанти и транспорт.Към 31 август в трите бюра по труда в областта са останали неусвоени общо 480 работни места от обявените за свободни, преобладаващо на първичния трудов пазар.

- По равнище на безработица област Русе е на 20-то място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през август са областитеСмолян (14,45%), Търговище (13,69%), Монтана (13,46%), Шумен (12,92%), Видин (12,02%), Силистра (11,91%) и Разград (11,80%).

Прессъобщение от ДРЗС- Русе

 
Публикувана: 23 Септември 2009 г. 14:09:49
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини