Големи възможности за износ и работа в Китай се откриват пред българските фирми

Сериозна възможност се открива пред българските предприятия, които бяха засегнати от глобалната икономическа криза заради свиването на външните им пазари. Китайската Народна Република, която членува в Световната търговска организация от 2002 г., предприема целенасочени мерки за балансиране на огромния си търговски излишък. В тази връзка на държави - членки на Европейския съюз се предлага сключване на споразумения, които да насърчат износа за Китай. Сред тези страни е и България.

В програмата на двудневното посещение на заместник председателя на КНР Си Дзипин в България бе включена и бизнес закуска, на която от българска страна присъстваха вицепрезидентът Ангел Марин, заместник председателят на БТПП Георги Стоев, заместник председателят на Българската стопанска камара Георги Шиваров, председателят на АИКБ Васил Велев, представители на държавни институции, бизнесмени.

По време на бизнес закуската г-н Си Дзипин формулира четири насоки, в които могат да се развиват икономическите отношения между България и Китай. Това, на първо място, е насърчаване на търговския стокообмен, с увеличаване износа на цветни метали, вино, розово масло и др. от България за Китай. На второ място, Китай е заинтересуван от географското положение на България като предпоставка за развитие на проекти в сферата на телекомуникациите, логистиката, инфраструктурата и информационните технологии.

Финансовото сътрудничество е третата ос, около която могат да се затвърдят българо-китайските бизнес отношения. Тук г-н Си Дзипин акцентира върху добрите връзки между Българската търговско-промишлена палата и Китайския съвет за насърчаване на международната търговия (Китайската търговска палата). Четвъртата линия на икономическото ни сътрудничество с Китай произтича от членството на България в Европейския съюз и съвместното участие в европейски проекти за МСП.

Георги Стоев от името на БТПП отправи приветствие към китайските гости. Заместник-председателят на Палатата представи развитието на българо-китайските икономически отношения през последните години, като информира, че в БТПП има регистрирани общо 287 фирми с китайско участие. 19 представители от 14 български фирми вече са подали заявка за участие на прочутия панаир в Кантон.

Високият китайски гост подчерта, че държавните институции и търговските палати на двете страни ще играят ключова роля при осъществяването на програмата за насърчаване на българския износ, като ще осигурят информационния обмен и ще предоставят на заинтересуваните предприемачи данни за възможните съвместни бизнес проекти. БТПП в скоро време ще предостави списък на проектите в Китай, за които се канят за участие и български фирми.

Например, освен сключеният договор за износ от България в Китай на електролитна мед на стойност USD 800 млн., българските строителни предприятия имат възможност да вземат участие в развитието на инфраструктурата на Тиянжин, шестият по население град в страната. Този голям проект включва изграждането на пътна инфраструктура, обществени сгради, пречиствателни съоръжения, пристанище и др., като ще се финансира от бюджета на КНР и е на стойност близо USD 8 млрд.

Инфобизнес бр. 42/ 2009

 
Публикувана: 21 Октомври 2009 г. 14:10:30
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини