Картина на трудовия пазар в област Русе за септември 2009 г.

Регистрираните безработни лица в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Вятово, към края на СЕПТЕМВРИ са 9732. В сравнение с края на август техният брой се е увеличил с 301. Равнището на безработица за областта, изчислено по методиката на Агенцията по заетостта на база официално публикуваните данни за заетост в страната, е 8,04%. Най-високо то е в община Вятово - 21,72%, следват общините Борово – 15,22%, Две могили - 12,87%, Сливо поле – 12,52%, Ценово – 11,90%, Бяла - 10,47%, Иваново – 8,69%, и Русе - 5,75%. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 8,03 на сто.

По професионален признак регистрираните безработни са: без квалификация и специалност – 50%, с работнически професии – 25% и специалисти – 25%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 49%, следвани от хората със средно образование - 40%, а висшистите са 11%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 39%, а младежите до 29 години – 15%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 642.

Продължително безработните лица (с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на септември са 2541 (с 49 повече от август) или 26% от всички регистрирани безработни в областта. Близо две трети са без специалност, толкова са и с основно и по-ниско образование.

През септември в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1252 лица (1224 новорегистрирани и 28 с възстановена регистрация). Техният брой е със 198 по-голям в сравнение с този през август.

Общо обявените през септември свободни работни места от работодатели в 3-те бюра по труда в област Русе са 492 (със 106 повече от тези през август). От тях едва 5 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 56% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работа през септември регистрирани безработни от областта са 517 (със 186 повече от август). Квалификационни курсове през месеца са завършили 15 безработни, а 2 са постъпили на работа след завършено обучение.

Картината на областния пазар на труда показва увеличение на регистрираната безработица и през септември, като причините за това са идентични с тези за предходните месеци. Средномесечното равнище на безработицата в област Русе през деветте месеца на 2009 г. е 7.0%. Прави впечатление, че въпреки свития пазар в условия на криза, търсенето на работна сила през септември се е увеличило, като значителната част от обявените работни места са на първичния пазар. Започналите работа през септември са с 56% повече от август, като почти всички от постъпилите на работа са намерили трудова реализация чрез посредничеството на бюрата по труда. Наблюдава се типичното за септември търсене и наемане на кадри в сферата на образованието (учители, възпитатели, помощен персонал).

По равнище на безработица област Русе е на 21-во място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през септември са областите Смолян (14,78%), Монтана (13,61%), Търговище (13,58%), Шумен (12,90%), Силистра (12,13%), Видин (12,11%) и Разград (12,05%).

 
Публикувана: 21 Октомври 2009 г. 17:10:26
 Новини

14 Януари 2019
Процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" ще бъде представена на 16.01.2019г. в Русе
още...
14 Декември 2018
Бизнес делегация до Намибия, Мозамбик и Кения, 21-26 януари 2019
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини