Картина на трудовия пазар в област Русе за септември 2009 г.

Регистрираните безработни лица в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Вятово, към края на СЕПТЕМВРИ са 9732. В сравнение с края на август техният брой се е увеличил с 301. Равнището на безработица за областта, изчислено по методиката на Агенцията по заетостта на база официално публикуваните данни за заетост в страната, е 8,04%. Най-високо то е в община Вятово - 21,72%, следват общините Борово – 15,22%, Две могили - 12,87%, Сливо поле – 12,52%, Ценово – 11,90%, Бяла - 10,47%, Иваново – 8,69%, и Русе - 5,75%. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 8,03 на сто.

По професионален признак регистрираните безработни са: без квалификация и специалност – 50%, с работнически професии – 25% и специалисти – 25%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 49%, следвани от хората със средно образование - 40%, а висшистите са 11%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 39%, а младежите до 29 години – 15%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 642.

Продължително безработните лица (с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на септември са 2541 (с 49 повече от август) или 26% от всички регистрирани безработни в областта. Близо две трети са без специалност, толкова са и с основно и по-ниско образование.

През септември в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1252 лица (1224 новорегистрирани и 28 с възстановена регистрация). Техният брой е със 198 по-голям в сравнение с този през август.

Общо обявените през септември свободни работни места от работодатели в 3-те бюра по труда в област Русе са 492 (със 106 повече от тези през август). От тях едва 5 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 56% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работа през септември регистрирани безработни от областта са 517 (със 186 повече от август). Квалификационни курсове през месеца са завършили 15 безработни, а 2 са постъпили на работа след завършено обучение.

Картината на областния пазар на труда показва увеличение на регистрираната безработица и през септември, като причините за това са идентични с тези за предходните месеци. Средномесечното равнище на безработицата в област Русе през деветте месеца на 2009 г. е 7.0%. Прави впечатление, че въпреки свития пазар в условия на криза, търсенето на работна сила през септември се е увеличило, като значителната част от обявените работни места са на първичния пазар. Започналите работа през септември са с 56% повече от август, като почти всички от постъпилите на работа са намерили трудова реализация чрез посредничеството на бюрата по труда. Наблюдава се типичното за септември търсене и наемане на кадри в сферата на образованието (учители, възпитатели, помощен персонал).

По равнище на безработица област Русе е на 21-во място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през септември са областите Смолян (14,78%), Монтана (13,61%), Търговище (13,58%), Шумен (12,90%), Силистра (12,13%), Видин (12,11%) и Разград (12,05%).

 
Публикувана: 21 Октомври 2009 г. 17:10:26
 Новини

17 Май 2017
Второ издание на Академия за социални предприемачи
още...
17 Май 2017
Национален конкурс за „Европейска награда за млади фермери” 2017 г.
още...
17 Май 2017
Състезание „Green Talents 2017“
още...
21 Април 2017
Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
още...
21 Април 2017
Национален щанд на Международната изложба за хотелиерство и ресторантьорство HOST, 20–24.10.2017, Милано, Италия
още...

Още новини