Изследване на пазара на текстил и облекло в България
 • Относително нисък е делът на фирмите от сектора, които определят моментното си състояние като много добро или отлично. В лоша кондиция са почти половината от интервюираните.
 • “Ахилесовата пета” в областта на конкурентоспособността на сектора са инвестициите в маркетинг и реклама.
 • Добрата новина е, че качеството на стоките, както и конкурентността на цените са високи. Все още има какво да се желае от производителността на труда. Тук се намират значителни резерви за подобряване на състоянието на сектора.
 • Квалификацията на персонала и производителността на машините и оборудването в сектора са на относително високо ниво.
 • Именно индикаторите за конкурентоспособност са найзначимото основание за оптимизъм сред голяма част от мениджърите в сектора. Прогнозата за втората половина от годината показва оптимизъм - само една трета (33 на сто) очакват влошаване, а делът на оптимистите е почти толкова голям (29 на сто).
 • Очевидните причини за състоянието на бранша са промените в световната икономическа конюнктура, в резултат от финансовата криза и последвалия спад в потреблението. Почти всяко предприятие е почувствало въздействията на кризата върху своя бизнес.
 • Силно свиване на обема на производството - 44 на сто посочват очакванията си за спад в сектора в границите 31%50%. Силно песимистични остават около 10 на сто от предприятията - според тях секторът ще „потъне“ с повече от 51% през тази година.
 • Пряко социален ефект от свиването на бизнеса са очакванията за спад на заетостта - всяко трето предприятие ще направи съкращения на персонал - в интервалите между 20% до 50% от работниците.
 • Мениджърите са оптимисти за размера на заплащането в сектора - 72% смятат, че нивото ще се запази, а 11 на сто дори сочат увеличение.
 • По отношение на наличните фирмени стратегии - 25% от фирмите имат или скоро ще бъдат сертифицирани по ISO.
 • 1/3 от предприятията участват в изложения, панаири и др. специализирани форуми в България, а 14 на сто участват в международни изложения.
 • За планиране на развитието на бранша е многоважно да се проследи степента на познаване и готовността на фирмите за въвеждане на европейските стандарти при производството на текстил, изделия от текстил, облекла и трикотаж. В 62% от предприятията са въведени или са готови да въведат европейските норми в своя бизнес, докато 23 на сто декларират, че това вече е изпълнено за техните предприятия.
 • Всяко пето предприятие заделя бюджет за технологично обновление и иновации. Сходен е делът на компаниите, за които обучението и повишаването на квалификацията на персонала са значим приоритет и отделят целево бюджет за обезпечаване на процеса.

По отношение на нормативната уредба и институционалната рамка, компаниите от сектора са по-скоро критични към бизнес средата, ефективността на законодателните промени, данъчните и осигурителни ставки и плащания, работата на институциите.

Източник: Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ)

 
Публикувана: 6 Ноември 2009 г. 11:11:21
 Новини

19 Април 2018
Състезание „Green Talents 2018“ стартира
още...
13 Март 2018
Корпоративните декларации се подават само по електронен път
още...
13 Март 2018
Два дни за фирмите да подадат в НАП данни за платени доходи на физически лица
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
21 Февруари 2018
Национални дни на кариерата- 2018
още...

Още новини