Изследване на пазара на текстил и облекло в България
 • Относително нисък е делът на фирмите от сектора, които определят моментното си състояние като много добро или отлично. В лоша кондиция са почти половината от интервюираните.
 • “Ахилесовата пета” в областта на конкурентоспособността на сектора са инвестициите в маркетинг и реклама.
 • Добрата новина е, че качеството на стоките, както и конкурентността на цените са високи. Все още има какво да се желае от производителността на труда. Тук се намират значителни резерви за подобряване на състоянието на сектора.
 • Квалификацията на персонала и производителността на машините и оборудването в сектора са на относително високо ниво.
 • Именно индикаторите за конкурентоспособност са найзначимото основание за оптимизъм сред голяма част от мениджърите в сектора. Прогнозата за втората половина от годината показва оптимизъм - само една трета (33 на сто) очакват влошаване, а делът на оптимистите е почти толкова голям (29 на сто).
 • Очевидните причини за състоянието на бранша са промените в световната икономическа конюнктура, в резултат от финансовата криза и последвалия спад в потреблението. Почти всяко предприятие е почувствало въздействията на кризата върху своя бизнес.
 • Силно свиване на обема на производството - 44 на сто посочват очакванията си за спад в сектора в границите 31%50%. Силно песимистични остават около 10 на сто от предприятията - според тях секторът ще „потъне“ с повече от 51% през тази година.
 • Пряко социален ефект от свиването на бизнеса са очакванията за спад на заетостта - всяко трето предприятие ще направи съкращения на персонал - в интервалите между 20% до 50% от работниците.
 • Мениджърите са оптимисти за размера на заплащането в сектора - 72% смятат, че нивото ще се запази, а 11 на сто дори сочат увеличение.
 • По отношение на наличните фирмени стратегии - 25% от фирмите имат или скоро ще бъдат сертифицирани по ISO.
 • 1/3 от предприятията участват в изложения, панаири и др. специализирани форуми в България, а 14 на сто участват в международни изложения.
 • За планиране на развитието на бранша е многоважно да се проследи степента на познаване и готовността на фирмите за въвеждане на европейските стандарти при производството на текстил, изделия от текстил, облекла и трикотаж. В 62% от предприятията са въведени или са готови да въведат европейските норми в своя бизнес, докато 23 на сто декларират, че това вече е изпълнено за техните предприятия.
 • Всяко пето предприятие заделя бюджет за технологично обновление и иновации. Сходен е делът на компаниите, за които обучението и повишаването на квалификацията на персонала са значим приоритет и отделят целево бюджет за обезпечаване на процеса.

По отношение на нормативната уредба и институционалната рамка, компаниите от сектора са по-скоро критични към бизнес средата, ефективността на законодателните промени, данъчните и осигурителни ставки и плащания, работата на институциите.

Източник: Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ)

 
Публикувана: 6 Ноември 2009 г. 11:11:21
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...
22 Октомври 2018
Близо 18 000 земеделци декларираха доходите си за месец
още...

Още новини