Изследване на пазара на текстил и облекло в България
 • Относително нисък е делът на фирмите от сектора, които определят моментното си състояние като много добро или отлично. В лоша кондиция са почти половината от интервюираните.
 • “Ахилесовата пета” в областта на конкурентоспособността на сектора са инвестициите в маркетинг и реклама.
 • Добрата новина е, че качеството на стоките, както и конкурентността на цените са високи. Все още има какво да се желае от производителността на труда. Тук се намират значителни резерви за подобряване на състоянието на сектора.
 • Квалификацията на персонала и производителността на машините и оборудването в сектора са на относително високо ниво.
 • Именно индикаторите за конкурентоспособност са найзначимото основание за оптимизъм сред голяма част от мениджърите в сектора. Прогнозата за втората половина от годината показва оптимизъм - само една трета (33 на сто) очакват влошаване, а делът на оптимистите е почти толкова голям (29 на сто).
 • Очевидните причини за състоянието на бранша са промените в световната икономическа конюнктура, в резултат от финансовата криза и последвалия спад в потреблението. Почти всяко предприятие е почувствало въздействията на кризата върху своя бизнес.
 • Силно свиване на обема на производството - 44 на сто посочват очакванията си за спад в сектора в границите 31%50%. Силно песимистични остават около 10 на сто от предприятията - според тях секторът ще „потъне“ с повече от 51% през тази година.
 • Пряко социален ефект от свиването на бизнеса са очакванията за спад на заетостта - всяко трето предприятие ще направи съкращения на персонал - в интервалите между 20% до 50% от работниците.
 • Мениджърите са оптимисти за размера на заплащането в сектора - 72% смятат, че нивото ще се запази, а 11 на сто дори сочат увеличение.
 • По отношение на наличните фирмени стратегии - 25% от фирмите имат или скоро ще бъдат сертифицирани по ISO.
 • 1/3 от предприятията участват в изложения, панаири и др. специализирани форуми в България, а 14 на сто участват в международни изложения.
 • За планиране на развитието на бранша е многоважно да се проследи степента на познаване и готовността на фирмите за въвеждане на европейските стандарти при производството на текстил, изделия от текстил, облекла и трикотаж. В 62% от предприятията са въведени или са готови да въведат европейските норми в своя бизнес, докато 23 на сто декларират, че това вече е изпълнено за техните предприятия.
 • Всяко пето предприятие заделя бюджет за технологично обновление и иновации. Сходен е делът на компаниите, за които обучението и повишаването на квалификацията на персонала са значим приоритет и отделят целево бюджет за обезпечаване на процеса.

По отношение на нормативната уредба и институционалната рамка, компаниите от сектора са по-скоро критични към бизнес средата, ефективността на законодателните промени, данъчните и осигурителни ставки и плащания, работата на институциите.

Източник: Българска асоциация на производителите и износителите на облекло и текстил (БАПИОТ)

 
Публикувана: 6 Ноември 2009 г. 11:11:21
 Новини

18 Март 2019
Бизнес делеагция в Будапеща, 15-16 април 2019г.
още...
15 Март 2019
Завод "Найден Киров" представя европейски проект за повишаване на енергийната си ефективност
още...
28 Февруари 2019
БТПП, АИКБ и БСК организират кригла маса на тема "ЗА конкурентоспособна и просперираща българска икономика"
още...
23 Януари 2019
Ще бъде създаден комитет за търговия, в рамките на Смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо сътрудничество
още...
23 Януари 2019
Нов разширен прием на заявления от родители за осигуряване на детегледачи
още...

Още новини