Картина на трудовия пазар в област Русе за октомври 2009 г.

Регистрираните безработни лица в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Вятово, към края на ОКТОМВРИ са 9842. В сравнение с края на септември техният брой се е увеличил със 110. Равнището на безработица за областта, изчислено по методиката на Агенцията по заетостта на база официално публикуваните данни за заетост в страната, е 8,13%. Най-високо то е в община Вятово - 20,70%, следват общините Борово – 15,99%, Две могили - 13,36%, Сливо поле – 12,73%, Ценово – 11,18%, Бяла - 10,78%, Иваново – 8,67%, и Русе - 5,89%. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 8,23 на сто.

По професионален признак регистрираните безработни са: без квалификация и специалност – 49%, с работнически професии – 26% и специалисти – 25%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 48%, следвани от хората със средно образование - 41%, а висшистите са 11%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 39%, а младежите до 29 години – 15%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 650.

Продължително безработните лица(с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на октомври са 2489 52 по-малко от септември)или 25% от всички регистрирани безработни в областта.Близо две трети са без специалност, толкова са и с основно и по-ниско образование.

През октомври в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1425 лица (1414 новорегистрирани и 11 с възстановена регистрация). Техният брой е със 173 по-голям в сравнение с този през септември.

Общо обявените през октомври свободни работни места от работодатели в 3-те бюра по труда в област Русе са 704 212 повече от тези през септември). От тях 294 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 81% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работапрез октомври регистрирани безработни от областта са 766 249 повече от септември). След завършено обучение на работа са постъпили 4 безработни.

  • Картината на областния пазар на труда показва леко увеличение на регистрираната безработица и през октомври, като причините за това саидентични с тези за предходните месеци. В същото време търсенето на работна сила през десетия месец на годината се е увеличило, като по-голямата част от обявените работни места са на първичния пазар – предимно в частния сектор. Останалите места са по програми за заетост – основно за аварийните групи по програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост”. Повече са и постъпилите на работа в сравнение със септември, като почти всички са намерили трудова реализация чрез посредничеството на бюрата по труда.
  • По равнище на безработица област Русе е на 21-во място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през октомври са областитеСмолян (14,94%), Монтана (13,65%), Търговище (13,59%), Шумен (12,86%), Видин (12,73%), Разград (12,18%) и Силистра (12,05%).

Дирекция “Регионална служба по заетостта”

 
Публикувана: 19 Ноември 2009 г. 15:11:33
 Новини

13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
13 Ноември 2018
БТПП организира дискусионен форум "Дигитални предизвикателства пред съвременните компании"
още...
25 Октомври 2018
БТПП организира индивидуални срещи със собственика на фирма Sellmark
още...
25 Октомври 2018
Наближава крайният срок за деклариране на дължимият авансов данък върху ДФЛ
още...
23 Октомври 2018
Посолството на Казахстан в София и БТПП организират информационна презентация
още...

Още новини