Картина на трудовия пазар в област Русе за октомври 2009 г.

Регистрираните безработни лица в трите бюра по труда в област Русе – Русе, Бяла и Вятово, към края на ОКТОМВРИ са 9842. В сравнение с края на септември техният брой се е увеличил със 110. Равнището на безработица за областта, изчислено по методиката на Агенцията по заетостта на база официално публикуваните данни за заетост в страната, е 8,13%. Най-високо то е в община Вятово - 20,70%, следват общините Борово – 15,99%, Две могили - 13,36%, Сливо поле – 12,73%, Ценово – 11,18%, Бяла - 10,78%, Иваново – 8,67%, и Русе - 5,89%. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 8,23 на сто.

По професионален признак регистрираните безработни са: без квалификация и специалност – 49%, с работнически професии – 26% и специалисти – 25%.

Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование - 48%, следвани от хората със средно образование - 41%, а висшистите са 11%.

Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям е относителният дял на безработните над 50 години – 46% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 39%, а младежите до 29 години – 15%.

От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 650.

Продължително безработните лица(с престой в бюрата по труда над 1 година) към края на октомври са 2489 52 по-малко от септември)или 25% от всички регистрирани безработни в областта.Близо две трети са без специалност, толкова са и с основно и по-ниско образование.

През октомври в трите бюра по труда на областта са се регистрирали общо 1425 лица (1414 новорегистрирани и 11 с възстановена регистрация). Техният брой е със 173 по-голям в сравнение с този през септември.

Общо обявените през октомври свободни работни места от работодатели в 3-те бюра по труда в област Русе са 704 212 повече от тези през септември). От тях 294 са по програми и мерки за заетост. От всички обявени места 81% са без изискване на специалност.

Постъпилите на работапрез октомври регистрирани безработни от областта са 766 249 повече от септември). След завършено обучение на работа са постъпили 4 безработни.

  • Картината на областния пазар на труда показва леко увеличение на регистрираната безработица и през октомври, като причините за това саидентични с тези за предходните месеци. В същото време търсенето на работна сила през десетия месец на годината се е увеличило, като по-голямата част от обявените работни места са на първичния пазар – предимно в частния сектор. Останалите места са по програми за заетост – основно за аварийните групи по програмата “От социални помощи към осигуряване на заетост”. Повече са и постъпилите на работа в сравнение със септември, като почти всички са намерили трудова реализация чрез посредничеството на бюрата по труда.
  • По равнище на безработица област Русе е на 21-во място от общо 28-те области в страната. С най-висока безработица през октомври са областитеСмолян (14,94%), Монтана (13,65%), Търговище (13,59%), Шумен (12,86%), Видин (12,73%), Разград (12,18%) и Силистра (12,05%).

Дирекция “Регионална служба по заетостта”

 
Публикувана: 19 Ноември 2009 г. 15:11:33
 Новини

14 Януари 2019
Процедура "Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия" ще бъде представена на 16.01.2019г. в Русе
още...
14 Декември 2018
Бизнес делегация до Намибия, Мозамбик и Кения, 21-26 януари 2019
още...
13 Ноември 2018
НАП напомня за модификация или подмяна на фискалните устройства на регистрираните по ДДС фирми
още...
28 Февруари 2018
Бизнес форум с двустранни срещи България – Катар
още...
10 Ноември 2017
Българо-турски агробизнес форум
още...

Още новини