РТИК организира събитие по проекта Rural GCE
|

РТИК организира събитие по проекта Rural GCE

💻РТИК организира първото информационно събитие на 17.10.22г. по проект Rural GCE – Учебни материали по Глобално гражданско образование в селските райони. 💻 🎯По време на събитието ще бъдат представени резултатите по проекта да сега: Анализ на нуждите, чрез онлайн въпросник, разпространен във всички държави по проекта; Полезно ръководство за възрастни; Наръчник за образование па глобално…

Норвежкият финансов механизъм (2014-2021) отправя втора покана за набиране на проектни предложения

Норвежкият финансов механизъм (2014-2021) отправя втора покана за набиране на проектни предложения

Втора покана за набиране на проектни предложения – повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ в България. Програмата ще допринесе за постигане на общите цели на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021 и по-конкретно намаляване на икономическите и социални различия в страните от Европейското икономическо пространство.

Край на съдържанието

Край на съдържанието