ENAIP Veneto Impresa Sociale

ENAIP Veneto Impresa Sociale

Роден през 1951 г., ENAIP Veneto е социално предприятие, работещо в областта на професионалното обучение. Предоставяйки услугите си на около 4500 ученици и 2200 възрастни всяка година, тя е една от основните организации, работещи в сектора на ПОО в Италия, както на регионално, така и на национално ниво. Проекти

Confapi

Confapi

През последните седемдесет години Confapi се разрасна заедно с малките и средни италиански компании, които представлява и защитава и които представляват гръбнака на производствената система на тяхната страна. Конфедерацията днес представлява синтез на голяма система: 83 хиляди компании с повече от 800 хиляди служители, които прилагат 13-те национални трудови договора, подписани от Confapi (данни на…

Finance & Banking, Associazione per lo Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane (Associazione Effebi)

Finance & Banking, Associazione per lo Sviluppo Organizzativo e delle Risorse Umane (Associazione Effebi)

Асоциацията за развитие на финанси и банкиране, организация и човешки ресурси, наречена „Асоциация Effebi“, е организация с идеална цел, създадена през 1976 г. от проф. Роберто Руози от университета „Бокони“ в Милано и някои мениджъри по човешки ресурси от основните италиански банки. Асоциацията организира разнообразни дейности в областта на човешките ресурси и организационното развитие за…

Enfor

Enfor

ENFOR е италианска компания, експерт в професионалното и образователно обучение. Организацията е акредитирана в регион Базиликата (DGR 2587/02) и Министерството на образованието, университета и научните изследвания. Цели на Enfor: професионално, училищно и културно ориентиране; професионално обучение на работниците с цел постигане на по-добро интегриране в пазара и сферата на заетостта; проучване и експериментиране на иновативни методики…

Istituto dei Sordi di Torino

Istituto dei Sordi di Torino

Торинският институт за глухите в Пианеца е организация с древен произход, основана през 1814 г., създадена да се грижи за образованието на глухи деца и да обучава техните учители. Институтът е фондация с нестопанска цел, управлявана от Съвет на фондацията, напълно автономен при избора на посока на дейност, в рамките на социалната солидарност, предвидена в…

Cooperativa Rinascita

Cooperativa Rinascita

Rinascita е социална кооперация, преследваща интереса на общността за човешко насърчаване и социална интеграция на гражданите чрез няколко дейности, насочени към професионалната интеграция на младежи и хора с по-малко възможности. Дейността е насочена към заетостта на млади хора и хора в неравностойно положение, чрез изграждане на възможности за постоянна заетост и насърчаване развитието на територията…

APRO Formazione S.C.A.R.L

APRO Formazione S.C.A.R.L

Основана през 1958 г. от монсеньор Джанолио и насърчавана днес от всички компании и заинтересовани страни на територията, APRO Formazione винаги е имала за цел да обучава младите хора за света на труда и професионалното повишаване на уменията и преквалификацията на работниците, в отговор към територията и нуждите на предприятията. Секторите за обучение на APRO…

Ergon a favore dei Sordi

Ergon a favore dei Sordi

Ergon е основана през 2010 г., за да подкрепи група млади възрастни, възпитаници на Istituto dei Sordi di Torino, да развият предприемачески умения и да бъдат по-активни в света на труда. Асоциацията е активна в областта на двойната дискриминация, като работи основно с млади хора, които са изправени пред поне две възможни причини за слабост…

Край на съдържанието

Край на съдържанието