Панаири за трансгранично сътрудничество – CBC Fairs

Панаири за трансгранично сътрудничество – CBC Fairs

Цел на проекта: Да се създаде мрежа от професионални мобилни панаири в рамките на трансграничната зона, която ще подобри нивото на икономическо и човешко сътрудничество и която ще предотврати икономическото…

ИНОБРИДЖ – Изграждане на трансгранична бизнес мрежа за иновации

ИНОБРИДЖ – Изграждане на трансгранична бизнес мрежа за иновации

Настоящият проект предлага инструмент за устойчива регионална политика, като акцентира върху насърчаване на предприемачеството, иновациите и растежа на икономиката на знанието.

Концепция за иновативни онлайн проекти – ProConcept

Концепция за иновативни онлайн проекти – ProConcept

Цел на проекта: Да се подобри достъпността и разпространението на информация в рамките на ИТ концепция, която ще позволи разработване на идеи за проекти и достъп до специална персонализирана информация…

Трансграничен изследователски и статистически център за малки и средни предприятия – RESCENT – SMEs

Трансграничен изследователски и статистически център за малки и средни предприятия – RESCENT – SMEs

Цел на проекта: Да се подобри достъпността и разпространението на информация в съвместен изследователски център, за да се повиши нивото на икономическия обмен между Румъния и България; да поддържа икономическото…

Eco-force – Съвместни действия за еко-отговорни трансгранични МСП

Eco-force – Съвместни действия за еко-отговорни трансгранични МСП

Цел на проекта: Повишаване на информираността относно опазването и управлението на околната среда в трансграничната зона между Румъния и България. Целта е да се насърчи природосъобразно поведение сред някои от…

Подкрепа на млади предприемачи за трансгранично бизнес сътрудничество – YES FOR CBBC

Подкрепа на млади предприемачи за трансгранично бизнес сътрудничество – YES FOR CBBC

Цел на проекта: Насърчаване и подкрепа на трайното икономическо развитие на трансграничния регион (окръг Олт, регионите Русе и Враца), чрез подобряване и увеличаване на трансграничното сътрудничество на ниво предприятие. Специфичната…

SMEXHIBITION – Мрежата за популяризиране на трансграничните събития

SMEXHIBITION – Мрежата за популяризиране на трансграничните събития

Цел на проекта: Подпомагане на развитието на икономическото сближаване на румънско-българския регион (окръг Олт, град Русе, област Враца) чрез създаване на уеб мрежа за популяризиране на гранични събития (панаир, изложби,…

Мрежа от регионални трансгранични информационни центрове

Мрежа от регионални трансгранични информационни центрове

Цел на проекта: Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез развитие на мрежа от регионални трансгранични информационни центрове от двете страни на границата, разположени в Слатина, Александрия, Гюргево, Враца и Русе и…

Край на съдържанието

Край на съдържанието