Вуелта България ЕООД

Вуелта България ЕООД

Предмет на дейност: Производство и търговия на едро и дребно с велосипеди, велосипедни части и други промишлени стоки и стоки за бита в страната и чужбина; търговско представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица; външноикономическа дейност и всички други търговски сделки, които не са забранени от закона и за които се…

Гюра Силянова – Роко ЕТ

Гюра Силянова – Роко ЕТ

Предмет на дейност: Търговска дейност с хранителни стоки, кафе, цигари, безалкохолни и спиртни напитки, сладкарски, тестени и захарни изделия, мед и медни продукти, фъстъци, ядки, сладолед и билки; производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска и животинска продукция в страната и чужбина;производство и търговия с промишлени и непромишлени стоки и изделия, стоки за бита и…

Дартек ООД

Дартек ООД

Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно в страната и чужбина, строителство и експлоатация на предприятия от хранително – вкусовата и леката промишленост, организиране на екскурзии в страната и чужбина, експлоатация на хотели, къмпинги и заведения към тях, организиране на покупко – продажба и даване под наем на превозни средства, автосервизна дейност, ремонт на…

Джи Ем Петролиум ООД

Джи Ем Петролиум ООД

Предмет на дейност: разкриване на бензиностанции и газстанции, търговия с горива и петролни продукти, вътрешно- и външнотърговска дейност на едро и дребно с хранителни, промишлени и непромишлени стоки, с нови и употребявани автомобили и резервни части за тях, оказионна, комисионна и консигнационна дейност, вътрешен и международен туризъм /след лиценз/, производство, преработка и реализация на едро…

Дилема-999 ООД

Дилема-999 ООД

Предмет на дейност: Покупка на стоки или други вещи с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид, покупка на ценни книги с цел продажба, производство на стоки с цел продажба, комисионна, спедиционна, складова, лизингова дейност и търговско представителство и посредничество, превозна, хотелиерска, туристическа, рекламна, информационна, програмна и импресарска дейност, сделки с интелектуална собственост, производство…

ЕТП ЕООД

ЕТП ЕООД

Предмет на дейност: Производство на стоки и услуги, търговия на едро и дребно с всички видове промишлени и хранителни стоки в страната и чужбина, оказионна и комисионна търговия, антиквариат, ресторантъорство и хотелиерство, туризъм, автотехнически, транспортни, счетоводни услуги, спедиторска, проектантска и строително-монтажна, посредническа и рекламна дейност, отдаване на вещи, машини и съоръжения под наем, инженеринг, маркетинг,…

Зея Мустафа – Зико ЕТ

Зея Мустафа – Зико ЕТ

Предмет на дейност: Кинкалерия, галантерия, пасмантерия, обществено хранене, разносна търговия на дрехи, обувки, хранителни продукти – хляб, мляко, месо, сирене, месни и млечни произведения, екскурзоводна дейност, продажба на алкохолни и безалкохолни напитки, кафе, лимонада, бира, сокове, производство и продажба на безалкохолни напитки, търговия с плодове и зеленчуци, ядки, царевица, сладолед, сладкарство, пуканки, слънчоглед, продажба на…

Ми-Ра – Петя Недкова ЕТ

Ми-Ра – Петя Недкова ЕТ

Предмет на дейност: Търговия в страната и в чужбина с всички разрешени от закона стоки, производство на всички разрешени от закона стоки, превоз на пътници и товари в страната и в чужбина, включително таксиметрови превози, туристически услуги, рекламни услуги, строителство, авторемонтни и автотенекеджийски услуги, преводи, счетоводни услуги, шивашки услуги, хотелиерство и ресторантъорство, разкриване и експлоатация…

Ненка Стоянова – Нанси Ив ЕТ

Ненка Стоянова – Нанси Ив ЕТ

Предмет на дейност: Търговия на едро и дребно; външнотърговска дейност; внос и износ; бартерни сделки; покупка на стоки или други вещи с цел да ги препродаде в първоначален, преработен или обработен вид; продажба на стоки от собствено производство; търговско представителство и посредничество; комисионни, спедиционни и превозни услуги; складови сделки; лицензионни сделки; стоков контрол; хотелиерски, рекламни…

Офис Груп БГ ЕООД

Офис Груп БГ ЕООД

Предмет на дейност: Търговско представителство и посредничество; транспортни услуги, вътрешен и международен превоз на стоки и пътници, и спедиция; комисионни, консигнационни, складови и лизингови сделки; производство на стоки, включителщ акцизни с цел продажба, след лиценз; хотелиерство, ресторантъорство, кафетерия; извършване на масажи и рехабилитационни услуги; сауна, фитнес, фризъорски и козметични услуги, след разрешение; туроператорска, туристическа и…

Край на съдържанието

Край на съдържанието