Комета – Ваньо Иванов ЕТ

Комета – Ваньо Иванов ЕТ

Предмет на дейност: Изкупуване, преработка, производство и търговия с промишлени, селскостопански и хранителни стоки; вътрешна и външна търговия на дребно и едро, включително комисионни, бартерни, обменни сделки, реекспорт; търговско представителство, посредничество и агенство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; ресторантъорство, хотелиерство; строителство, строително – ремонтна дейност.Вътрешно обзавеждане; транспорт на пътници и товари; спедиторска…

Лигнум България ЕООД

Лигнум България ЕООД

Предмет на дейност: Производство на селскостопанска и горска продукция, преработка, съхранение и реализацията й, и предоставяне на услуги във връзка с това; търговска дейност на едро и дребно, внос, износ; други дейности и услуги, незабранени от закона.

Месалина ООД

Месалина ООД

Предмет на дейност: Производство и продажба на детска, дамска и мъжка конфекция; представителство на местни и чуждестранни физически и юридически лица; производство и продажба на промишлени и хранителни стоки, в това число и алкохол и спиртни изделия /при спазване на законовите изисквания за това/; външнотърговска дейност; посредническа, комисионна, консигнационна търговска дейност; рекламна дейност; посредничество и…

Учебно Производствено Звено ЕООД

Учебно Производствено Звено ЕООД

Предмет на дейност: Технически разработки и консултации; производство на хранителни и промишлени стоки; инженеринг; посредническа дейност; сделки с интелектуална собственост; вътрешно и външно- търговски, мандатни и други сделки.

Край на съдържанието

Край на съдържанието