Булмаркет Рейл Карго ЕООД

Булмаркет Рейл Карго ЕООД

Булмаркет Рейл Карго е първият частен железопътен превозвач в България. Kомпанията предлага пълни транспортни решения. Характерно за компанията е индивидуалния подход към всеки клиент и спецификата на работата му, пълни транспорти решения – както за вътрешен така и за международен траспорт. Железопътни услуги:

Булспед БГ ООД

Булспед БГ ООД

Предмет на дейност: Консултантска, търговско и митническо представителство и посредничество, вътрешна и външна търговия, рекламна, хотелиерска, туристическа, спедиционна, комисионна дейност, както и всяка незабранена от закона дейност.

Деспред АД – Клон Русе

Деспред АД – Клон Русе

Предмет на дейност: Международна и вътрешна транспортна, спедиционна и посредническа дейност, складова и ремонтна дейност, вътрешна и външна търговия, митническо агентство и посредничество, хотелиерство, ресторантъорство, туроператорска дейност, туристическа агентска дейност, застрахователно посредничество и всяка друга дейност, незабранена със закон.

Димо Димов – Мат ЕТ

Димо Димов – Мат ЕТ

Предмет на дейност: Международен превоз на товари от Европа и Азия, превози на товари на физически и юридически лица с лек, лекотоварен и тежкотоварен личен и нает транспортен парк, спедиторска и посредническа дейност при осъществяване международни и вътрешни превози на товари, разкриване на сервизи за техническо обслужване на автомобили, търговска дейност в страната и чужбина…

Донау-Рейн Логистик ЕООД

Донау-Рейн Логистик ЕООД

Предмет на дейност: Международно търговско корабоплаване, включително комбинирани транспорти, както и всякакви помощни търговски и технически дейности и операции, свързани с търговското корабоплаване, фрахтова и транспортно -спедиторска дейност в страната и чужбина, складова и претоварна дейност, търговско представителство, посредничество и корабно агентиране, вътрешна и външна търговия.

Донау Транзит ООД

Донау Транзит ООД

Предмет на дейност: Транспортни, спедиторски, куриерски и логистични услуги; корабно агентиране и чартиране; пристанищна и складова логистика; корабно снабдяване; митническо агентиране; посредничество при транспортни застраховки; разработване и внедряване на интелигентни транспортни системи; други разрешени от закона дейности в областта на транспорта и логистиката /дейностите, за които се изисква специално разрешително или лиценз, ще се осъществяват…

Еволюция БГ ЕООД

Еволюция БГ ЕООД

Предмет на дейност: Отдаване на коли под наем; извършване на транспортна дейност, в т.ч. и на таксиметрови услуги за граждани и фирми в страната и чужбина със собствен и/или нает транспорт, както и с лизингови автомобили; комисионни, спедиционни и превозни сделки; шивашка дейност-собствено производство и ишлеме, вътрешна и външна търговия с промишлени и непромишлени стоки,…

Ерба – Енвер Хасан ЕТ

Ерба – Енвер Хасан ЕТ

Предмет на дейност: Таксиметров превоз на пътници и товари в страната и чужбина, представителство и посредничество на български и чуждестранни физически и юридически лица в страната и чужбина, външнотърговска и външноикономическа дейност, производство, изкупуване и съхранение и търговия със селскостопанска продукция – растителна и животинска и производни от тях, бартерни, компенсационни, консигнационни сделки, оказионни и…

Интершипинг ЕООД

Интершипинг ЕООД

Предмет на дейност: Управление на транспорти; спедидионно-транспортна и складова дейност; аквизиция на товари от всякакъв вид за различни видове транспорт; организация и управление на пристанищна товаро-разтоварна обработка; транспортно посредничество и спедиция на товари.

Ирида-Н – Димка Ненова ЕТ

Ирида-Н – Димка Ненова ЕТ

Предмет на дейност: Производство, изкупуване, преработка и търговия със селскостопанска и животинкса продукция, с птици, яйца, мляко, плодове, зеленчуци, гъби, цветя, мед, билки, луковици; производство и търговия със захарни, тестени, месни, млечни, шоколадови изделия, безалкохолни напитки, фъстъци, ядки, кафе, чай, сиропи, сокове, сладоледи, топли и студени сандвичи; търговия с алкохолни напитки; товарни и пътнически таксиметрови…

Край на съдържанието

Край на съдържанието