Булексим ООД

ЕИК: 117595233

Company placeholder

Предмет на дейност: Търговия със стоки, услуги, растително – защитни препарати и торове; производство на зърнени храни,селскостопанска продукция, семена и посадъчен материал; импорт, експорт, реекспорт, търговия с недвижими имоти, организиране на търгове и базари; изкупуване, преработка и износ на вторични суровини, строителна дейност, научни изследвания, анализи, експертизи и прогнози, инвестиционно – проучвателна, проектантска, инженерингова, иновационна дейност, технологии, автоматизация, електронизация на производството, производство и търговия с програмни продукти, търговско представителство, посредничество, агентство, комисионерство, маркетинг, лизинг, ноу – хау, реклама и информационно осигуряване, консултантска дейност и всякакви други дейности незабранени със закон.

За връзка с фирма Булексим ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.