Буллитт Инженеринг АД

ЕИК: 206915576

office@bullitt-engineering.com

Буллитт Инженеринг АД е водеща компания, занимаваща се с проектиране, тестване, прототипиране и малкосерийно производство на индустриално оборудване за оригинални производители на оборудване (OEMs). Компанията предлага инженерни услуги, включително контрол на процесите, поддръжка и проектиране на инструменти и приспособления. Буллитт Инженеринг разполага с екип от 12 инженери и технически мениджър и оперира в монтажен цех и офис в Русе, България. За монтажните дейности компанията използва услугите на свързаната фирма SL Industries, България.

Проектиране на оборудване и прототипиране е основна дейност на Буллитт Инженеринг, като фирмата създава подемни и пристанищни съоръжения според специфичните изисквания на OEMs. Компанията разполага с възможности за 3D моделиране, 2D производствена документация, разработка на ръководства за експлоатация и части, както и дизайн на софтуер за управление на оборудването. Буллитт Инженеринг предоставя техническа поддръжка през целия жизнен цикъл на машините, като показателни са разработките на Reach Stacker 45t и Rough Terrain 80MT за OEM в Саудитска Арабия.

Поддръжка на производството е друг важен аспект на дейността на Буллитт Инженеринг. Компанията осигурява поддръжка на свързаните фирми SL Industries и LIT Manufacturing с проектиране и производство на инструменти и приспособления за заваряване и финално машинно обработване. Буллитт Инженеринг разполага с екип от 4 инженери и техници, които предоставят интеграция на роботи и програмиране за заваряване или скосяване. Роботиката е важна част от бизнеса на компанията, като в нея се инвестират значителни ресурси.

Инженерна поддръжка и обучение също са част от услугите на Буллитт Инженеринг. Компанията създава функционални и интуитивни софтуерни решения за управление на оборудването и в последните четири години успешно разработва електронен контролен софтуер както за системно разположение, така и за функциите на машините. Всички тези дейности са насочени към постигане на висока производителност и ефективност на хората, машините и процесите в оперативните и поддържащите звена на компанията.

За връзка с фирма Буллитт Инженеринг АД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.