Евис ООД

ЕИК: 040509934

Евис ООД

Предмет на дейност: Външна и вътрешна търговия, реекспорт, бартерни сделки, хотелиерство и ресторантъорство, таксиметрови превози на хора и товари, туризъм, обмен на валута и валутно – финансови сделки, реклама, импресарско – продуцентска дейност, разпространение на печатни произведения, проектиране, извършване и отчитане на строително – монтажни работи, дизайн, производство и преработка на селскостопанска продукция от растителен и животински произход, цветя и пчелни продукти, производство на сладкарски изделия, безалкохолни напитки, хляб и хлебни продукти, производство на облекла, мебели, сувенири и изделия на машиностроенето, текстил, изделия от пластмаса, дърво и метал, електронни и механични игри с премии, автосервиз и сервиз на битова и промишлена техника, инженеринг.

За връзка с фирма Евис ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.