Жевел ООД

ЕИК: 117013327

Company placeholder

Предмет на дейност: Вътрешна и външна търговия, търговско представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, трансфер на ноу -хау, маркетинг, консултинг, инженеринг, франчайзинг и лизинг, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба, производство, изкупуване и пласмент на селскостопанска продукция, рекламна, издателска и импресарска дейност, обмяна на валута, счетоводни и консултантски услуги, транспортна и спедиторска дейност. Допълнителен предмет на дейност: организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети и независими финансови одитина финансови отчети на предприятия.

За връзка с фирма Жевел ООД, моля, използвайте контактните данни, които са посочени в горната част на този профил.